شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ -  ۵ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

من نخست وزير عوض مي كنم

كوروش طاهري

روزنامه نگار مستقل
تحليلي بر انتخابات 17 سپتامبر سوئد 
در تازه ترين نظر سنجي , بلوك اتحاد براي سوئد پيشتاز انتخابات سوئد است. فردريك رينفيلد رهبر مدرات ها (سمت راست) اميدوار است كه در انتخابات روز يكشنبه با شكست يوران پرشون نخست وزير فعلي و رهبر سوسيال دموكرات ها(سمت چپ) راه را براي تكيه بر مسند نخست وزيري سوئد هموار كند.  
عكس از آفتون بلادت.

هر چهار سال يكبار احزاب و كانديدا هائي كه قرار است نمايندگي مردم سوئد را در پارلمان ، هيئت مديره كمون(شهرداري) و هيئت مديره شوراي استان بر عهده گيرند،در سومين يكشنبه از ماه سپتامبر با راي اكثريت مردم انتخاب مي شوند.اين سه ارگان  بخصوص كمون ها و شوراي استان عملا اداره جامعه سوئد را بعهده دارند.سيستم انتخاباتي سوئد بگونه اي است كه از سه هفته قبل از انتخابات مردم و واجدبن شرائطبا دريافت كارت هاي مخصوص در اين سه قلمرو، مي توانند آراي خود را به شعبه هاي  اخذ راي ارائه كنند.

در انتخابات پارلماني سال 2002 سوسيال دموكرات ها با كسب 131 كرسي در مجلس  حائز اكثريت شدند.در حاليكه رقيب ديرينه آنها يعني حزب ميانه رو مدرات، با كسب 82  كرسي در مجلس زير سايه پيشتازي سوسيال دموكرات ها قرار گرفتند.ساير احزاب،  چون حزب چپ،با 43 كرسي،حزب دموكرات مسيحي با 42 كرسي،حزب ميانه (سنتر)

با 18 كرسي،حزب مردم با 17 كرسي و حزب محيط زيست با 16 نماينده ،مجموعه 349 نماينده سوئد را تشكيل دادند.

اما انتخابات روز يكشنبه آينده، يعني هفدهم سپتامبر از اهميت ويژه اي برخوردار است.

زيرا حوادث و تحولات سوئد در دو سال اخير بگونه اي پيش رفته است كه در مورد جابجائي قدرت در دولت و پارلمان و به تبع آن كمون ها و شوراهاي استان سوئد حدس و گمانه زني را افزايش داده است.حضور حزب جديدالتئاسيس فمنيستي زنان و شركت جريان دوم ژوئن،در انتخابات اين سال وضعيت جديدي را در مبارزات انتخاباتي پيش آورده است.

براي نخستين بار در سوئد، چهار حزب طرفدار بازار آزاد كه ليبراليسم اقتصادي و سياسي از مشخصات ايده ئولوژيكي آنان است و به بلوك راست يا رنگ آبي معروف هستند، جبهه واحدي را تحت عنوان  مانيفست اتحاد انتخاباتي  بلوك راست تشكيل دادند.در جناح مقابل كه سوسيال دموكرات ها ، حزب چپ و حزب محيط زيست قرار دارند، با وجود تشابه در بسياري از مواضع در سياست داخلي و خارجي، اما نتوانسته اند بر پايه تاكتيك انتخاباتي، مانيفست  مشتركي را تدوين و ارائه كنند.از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه در صورت پيروزي بلوك اتحاد براي سوئد در انتخابات، فردريك رينفيلد از حزب مدرات ها گزينه نخست اين بلوك براي پست نخست وزيري است.

همچون دوره قبل، ماليات،كار و اشتغال، بيكاري فزاينده،بيمه هاي اجتماعي، مدارس، درمان و مراقبت، دوران بازنشستگي، افزايش رفاه اجتماعي، مهاجرين و همپيوستگي  با جامعه، از جمله موضوعات و برنامه هاي تبليغاتي احزاب هر دو بلوك راست و چپ براي  كسب قدرت است.در زمينه سياست خارجي، بجز حزب چپ كه خواستار خروج سوئد از پيمان شنگن است، بقيه احزاب هر دو جناح به رشد و توسعه و قدرت سوئد در جهان تاكيد دارند. 

سوئد، كه از نظر شاخص فرهنگي بعد از كشور نروژ در رتبه دوم جهان قرار دارد،با كمبودنيروي پزشكي و دندانپزشكي روبرواست. در شرايطي كه اقتصاد سوئد به بهترين حد خود رسيده است، اما افزايش تعداد بيكاران و تعطيلي شركت هاي كوچك و متوسط كه منجر به بيكاري افراد بيشتري شده است، از جمله موضوعات مهم مورد اشاره در تبليغات انتخاباتي است.بلوك راست بر آمار يك ميليون نفر بيكار، از ميان جمعيت 9 ميليوني سوئد تكيه دارد در حاليكه حزب حاكم سوسيال دمو كرات ها كه دولت كنوني را در دست دارند بر رقم 280000 نفر تاكيد مي كند.حزب محيط زيست با ارائه طرح كاهش ساعات كار به 35 ساعت در هفته، وعده داده است در صورت پيروزي در انتخابات اين طرح را به مرحله اجرا مي گذارد.در اين ميان حزب سوسيال دموكرات ها و حزب چپ موضع مشخصي دارند، اين دو حزب قول داده اند پس از پيروزي در انتخابات، 200000 كار جديد را براي بيكاران تامين كنند.صندوق كمك به بيكاران كه در سوئد در تامين دوران بيكاري افرادي كه كار خود را از دست داده اند نقش بسزائي دارد، مورد كشمكش هر دو جناح سياسي سوئد است. در آن سوي پيكار سياسي براي كسب قدرت، احزاب متعلق به بلوك چپ وعده داده اند كه كمك هزينه فرزندان ووالدين( در سوئد حائز اهميت است) كه در سال بالغ بر 65 ميليارد كرون است را افزايش دهند و هزينه هاي مربوط به بيماري استعلاجي، كه در سال بالغ بر 130 ميليارد كرون است را در همين سقف حفظ كنند.هر چند احزاب بلوك راست ايجاد تغييراتي براي كم هزينه كردن اين بخش ها خواستار است.

  مردم سوئد در سال 2003 به طرح پيشنهادي و مورد حمايت سوسيال دموكرات ها و مدرات ها، براي عضويت در سيستم واحد پولي اروپا موسوم به  يورو  راي منفي دادند، اين پاسخ منفي، رويگردي در نگرش مردم نسبت به اين دو حزب بزرگ و با نفوذ سوئد ارزيابي شد.

هنوز تنور انتخابات امسال گرم نشده بود كه افشاي يك ماجرا وضعيت سياسي سوئد را تا آستانه موضوعي چون واترگيت آمريكا پيش برد. پر يودنيوس 24 ساله و منشي مطبوعاتي شاخه جوانان حزب ليبرال مردم، از ماه مارس گذشته به كلمه كاربري و رمز ورود به شبكه اينترنت حزب سوسيال دموكرات دسترسي داشته بود. او از اين طريق اطلاعات محرمانه اين حزب راجمع آوري مي كرد.او مجبور شد پس از افشا اين موضوع از سمت خود كناره گيري كند.

در دومين هفته از مبارزه هاي انتخاباتي، يوران پرشون نخست وزير سوئد و رهبر حزب سوسيال دموكرات ها به همراه فردريك رينفيلد رهبر حزب ميانه رو مدرات ها كه خود را حزب مدرات هاي جديد سوئد مي نامند در يك مبارزه انتخاباتي تلويزيوني در كانال چهار سوئد شركت كردند،فردريك با شعار   من نخست وزير را عوض مي كنم  وارد اين پيكار مبارزاتي شد. نظر سنجي پس از اين برنامه نشان داد كه، از 16615 نفر مورد مصاحبه، هفتاد و دو درصد(7/72) فردريك رينفيلد را برنده اين پيكار انتخاباتي گزينش كرده بودند و بيست و چهار و هفت دهم درصد(7/24) نيز يوران پرشون را پيروز ناميده بودند و دو شش دهم درصد نيز هيچكدام را پيروز اين دوئل نمي دانستند.

در انتخابات پيش رو، تا حدودي احزاب دو جناح سياسي سوئد رويگرد تبليغاتي بيشتري نسبت به وضعيت  حدود يك ميليون مهاجر نشان داده اند.در يك رويگرد جديد نمايندگان شش حزب بزرگ سوئد يعني، مدرات ها،چپ،ليبرال مردم، محيط زيست،دموكرات مسيحي ،حزب سنتر و حزب فمنيستي زنان با شركت خود در تظاهراتي كه از جانب فدراسيون سراسراي پناهندگان ايراني در سه روز مانده به انتخابات در شهر استكهلم برگزار شد شركت كردند، اين نمايندگان  ضمن حمله به جمهوري اسلامي از سياست پناه هنده پذيري در سوئد دفاع كردند.

به فراخوان فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني ، گروه هائي از ايرانيان و نمايندگان شش حزب بزرگ سوئد  نسبت به سركوب و خفقان در ايران و  اخراج ايرانيان و ديگر پناهندگان از سوئدتجمعي اعتراض آميز در ميدان سرگل استكهلم برگزار كردند. نظير اين تجمع در چند شهر ديگر سوئد برگزار شد.                                                                                              
s2
عكس از كوروش طاهري    

در نوامبر سال 2005 و در جدال براي تصويب بودجه سال 2006، دولت سوسيال دموكرات مجبور شد نظرات و پيشنهادات حزب چپ،دموكرات مسيحي ، حزب محيط زيست و حزب مردم ، در مورد تصويب قانون موقت پناهندگي را بپذيرد.در اين ميان حزب ليبرال مردم خواستار گسترده شدن مهاجرت است.در جامعه اي كه يكي از پيشرفته ترين دموكراسي هاي جهان را در خود دارد و صاحب چهار قانون اساسي است، مهاجرين در برخي زمينه ها با تبعيض و دوگانگي روبرو هستند . حزب محيط زيست خواستار دادن اجازه اقامت به تمام افرادي است كه بيش از يكسال در انتظار پاسخ بوده اند.

حزب محيط زيست در شعار هاي انتخاباتي خود خواستار اهداء اقامت به كليه پناهند گان است . 
s3عكس از
كوروش طاهري

در مكانيسم انتخاباتي سوئد، آن دسته از مهاجريني كه تابعيت سوئد را كسب كرده اند مي توانند در انتخابات مجلس،كمون، و شوراي استان شركت كنند، اما آن گروه از مهاجريني كه داراي اقامت بيش از سال هستند و هنوز تابعيت سوئد را كسب نكرده اند، فقط مي توانند در انتخابات كمون ها و شوراهاي استان شركت كنند.

شمار ايرانياني كه در سوئد براي يكي از سه ارگان تصميم گيري كانديد شده اند تا حدودي قابل توجه است.نزديك به چهل و پنج نفر ايراني از جانب هفت حزب بزرگ سوئد براي كانديداتوري پارلمان،كمون ها و شورا هاي استاني معرفي شده اند.

خطر افزايش حضور دست راستي هاي افرادي و طرفدار نازيسم و شوونيسم ملي كه  در چهره حزب دموكرات هاي سوئد خود نمائي مي كند، باعث شده است كه هر دو بلوك  در مقابل اين جريان واكنش نشان دهند.در برابر اين خطر ، احزاب سوئد نگران كاهش مشاركت مردم در جريان انتخابات هستند.در دوره گذشته حدود دو درصد نسبت به دوره قبل از آن ، از ميزان مشاركت مردم كاسته شده بود، كه چنين كاهشي را خطري براي دموكراسي ارزيابي كردند. اما تحليل گران بر اين فرضيه صحه مي گذارند كه در روزهاي شنبه و يكشنبه پيش رو ، همچون دوره قبل، افراد مردد و كساني كه تاكنون در مورد انتخاب حزبي يا كانديداي مشخصي تصميم نگرفته اند، متقاعد مي شوند كه به دادن راي اقدام كنند.در تازه ترين رويدادها، بلوك اتحاد براي سوئد هر گونه همكاري با سوسيال دموكرات ها را در روزهاي بعد از انتخابات رد كرده است.

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.