شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ -  ۵ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

گزارش ويژه - پيروزي جناح راست در انتخابات سراسري سوئد!

كوروش طاهري

وقتي كه نخست وزير عوض شد!

عكس از tv4.

1.رهبران احزاب سياسي بلوك

راست موسوم به اتحاد براي

سوئد در آغوش جشن پيروزي.

2. يوران پرشون نخست وزير

مستعفي سوئد ، خسته و

نااميد از استعفاي خود سخن مي گويد.

عقربه هاي ساعت وقتي از زمان هشت شب به وقت محلي گذشت ، سه ساعت انتظار لازم بود، تا براي مردمي كه با مشاركت بيش از 5/83 درصدي خود، ركورد جديدي را در سطح  جهان به جاي گذاشته بودند، آينده سياسي سوئد به تصويركشيده شود.ساعت به يازده شب رسيد، جمعيت هاي انبوهي  در مقر و دفاتر احزاب خودي، و همچنين در ميدان تاريخي  سرگل، استكهلم  پايتخت كشور سوئد منتظر اعلام نتايج انتخابات سراسري سوئد و در راس آن پارلمان بودند.تابلوي نتايج  لحظه به لحظه پيشروي بلوك اتحاد براي سوئد را نشان مي داد.  و آن هنگامي كه يوران پرشون در استوديوي شمار يك بر صندلي  تكيه داد و اعلام كرد كه از روز دوشنبه استعفاي خود را تقديم مجلس مي كند و در كنگره حزب سوسيال دموكرات ها نيز در ماه  مارس سال آينده از مقام رهبري حزب كناره گيري خواهد كرد، بركسي پوشيده نماند كه بلوك راست يعني اتحاد براي سوئد ،  برنده انتخابات پارلماني شده است.از اين لحظه به بعد در اردوگاه  راست جشن و شادماني ديوانه وار پر با بود و پيك هاي خوشي  به هوا پرتاب و شيشه هاي شامپاين يكي پس از ديگري سقف  آسمان را مي شكافتند. در اردوگاه مقابل, غم و سكوت حكمفرمابود. آن شب براي رهبران بلوك راست چون شب عروسي را تداعي مي كرد.

رهبران اين جناح ابتدا در ميان هواداران سر شار از شادي و مستي  و سپس بر صفحه تلويزيون سوئد ظاهر شدند تا اين پيروزي تاريخي را اعلام كنند. فردريك رينفيلد رهبر مدرات هاي جديد و نخست وزير جديد سوئد كه بايد در اوايل ماه اكتبر كابينه خودرا به مجلس سوئد معرفي نمايد، بر خلاف سنت تبليغاتي، با زدن كراوات قرمز به حاي رنگ آبي و پوشيدن لباس تيره در حاليكه درشيشه هاي آئينه گونه كانال يك تلويزيون سوئد سيماي خود را درجامه نخست وزيري مي ديد، اعلام كرد كه بسياري از طرفداران  سوسيال دموكرات ها به طرف بلوك راست تمايل نشان داده اند.  لارش ليونبري، رهبر حزب مردم سوئد كه به لحاظ چهره و ژست صورت به ،مستر بين، شباهت هائي دارد و حزبش سقوط قابل توجهي در انتخابات امسال داشت ، اعلام كرد كه او دردولت آينده مي خواهد حضور داشته باشد.

چرا بلوك راست پيروز شد?

بعد از شكست سوسيال دمو كرات هاي آلمان، اين دومين شكست بزرگ براي اردوگاه سوسيال دموكرات هاي اروپا است.در صحنه سياسي سوئد چهره ها و شخصيت هاي بزرگي  به مانند اولاف پالمه، نخست وزير فقيد و انساندوست سوئد از بطن سوسيال دموكراسي برخاسته اند. در اين سه دهه اخير سوسيال دموكرات هاي سوئد از منظررفاه اجتماعي كارنامه منفي از خود به جاي نگذاشته اند. اما در قلمرو سياسي در كارنامه آنان موارد منفي متعددي ثبت شده است.در بخشي از هرم  اين حزب يك نوع  اليگارشي مالي و روابط محفلي مخرب رشد كرد. در آن سوي ديگر،بعد از تداوم حكومت  سوسيال دموكراتها از سال2002 به بعد، يوران پرشون، نتوانست وزيران و افراد لايق تري  را، حتي، از جناحهاي رقيب و يا همسو ي سياسي خود در كابينه بگمارد.هر روز و هر ماه كه از حكومت او سپري مي شد،بر حجم فساد مالي و بي كفايتي تعدادي از مسئولين  و وزراي كابينه افزوده مي شد.مي توان اذعان كرد كه تهاجم جناح راست از زماني شروع  شد كه فاش گرديد دولت سوسيال دموكرات ها، دو تبعه مصري مقيم سوئد را مخفيانه به درخواست آمريكا به جهت مظنون در همكاري با القاعده در يك هواپيماي سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريكا، تحويل مقامات مصري داده اند.امري كه براي جامعه باز و فضاي آزاد سوئد قابل تحمل نيست.سپس افشاگري هاي پي درپي در مورد سوء استفاده هاي مالي در سازمان جوانان حزب، فروشگاه هاي زنجيره اي فروش مشروبات الكلي ، دخالت اداره مهاجرت و شخص وزير در مسدود كردن يك سايت اينترنتي و متعاقب آن استعفاي وزير اداره مهاجرت،بي كفايتي دولت و سفراي آن در كمك رساني به شهر وندان سوئدي در فاجعه سونامي، حضور شخصيت ها و چهره هاي پير و قديمي حزب در صحنه سياسي و تضاد با آرمانها و افكار نسل جوان، رفتار دوگانه با حكومت هاي ديكتاتوري، مخالفت با اعطاي پناهندگي به پناهندگان، فاصله از ارمان هاي سوسيال دموكراسي رهبراني نظير اولاف پالمه فقيد،افزايش سرقت هاي مسلحانه ،از جمله دهها مورد و علل ديگري است كه به جناح راست اين فرصت را داد، تا با سازماندهي و تشكيل بلوك متحد بر پايه مانيفست انتخاباتي ، شرائطي را فراهم كنند كه منجر به سقوط دولت يوران پرشون شود.

پيروزي جناح راست را نمي توان ناشي از قدرت مطلقه اين جناح دانست بلكه بايد آنرا به ضعف رهبري و سنت انديشي سوسيال دموكراتها و متحد آنان، يعني حزب چپ و كمي حزب محيط زيست، نسبت داد.بلوك راست در جريان انتخابات تهاجم خود را بر پايه دو محور اساسي متمركز كرد، نخست يك برنامه  پيشرفته تبليغاتي را بر مبناي انتظارات رواني و خواستهاي جامعه، تدوين ، ترويج و تبليغ كرد. سپس رهبري متزلزل ،يوران پرشون، را مورد هدف قرار داد، تا از اين طريق چهره و عملكرد كل حزب سوسيال دموكرات و سپس متحدين اين حزب را در نزد افكار عمومي سوئد زير سئوال و فشار قرار دهد. در اين خصوص وظايف هر كدام از رهبران عضو اين بلوك در تهاجم و كارزار تبليغاتي از پيش تعيين شده بود.بلوك راست در تبليغات منسجم خود به همان مسائل و موضوعاتي اشاره مي كرد كه مورد توجه جناح چپ بود، اما چون اين جناح وحدت تاكتيكي انتخاباتي نداشت ، غيرمستقيم سكان را در دست جناح راست قرار مي داد.

سقوط و صعودنتايج انتخابات پارلماني سوئد نشان از سقوط و صعود احزاب سياسي سوئد دارد.

در انتخابات سال 2002،حزب سوسيال دموكرات ها 8/39،حزب مدرات ها 9/15 درصد،  حزب مركز 1/6 درصد،حزب مردم 3/13 درصد،حزب دموكرات مسيحي 1/9 درصد،حزب چپ 3/8 درصد و حزب محيط زيست 6/4 درصد آراء را كسب كرده بودند. اما در  انتخابات 17 سپتامبر 2006،سوسيال دموكرات ها 2/35 درصد،مدرات ها 1/26 درصدمركز 9/7 درصد،مردم 5/7 درصد،دموكرات مسيحي 6/6 درصد،چپ 8/5 درصد و محيط  زيست 2/5 درصد از مجموع آراء را در مجلس كسب كردند. در مجموع بلوك راست با كسب 178 كرسي پارلماني برنده ايندوره از انتخابات بود و جناح چپ با تصاحب 171 كرسي شكست خورده انتخابات نام گرفت. با اينكه حزب افراطي و راسيسم دموكرات هاي سوئد نتوانست درصد لازم را براي مجلس كسب كند، اما در جنوب سوئد در انتخابات كموني و شورا ها رشد قابل توجهي داشت .حزب ابتكار زنان /فمنيستي ، هم نتوانست در اولين حضور خود نتيجه مطلوبي را كسب كند.آمار كلي مربوط به انتخابات كمون ها و شورا هاي استاني به تفكيك حوزه و افراد سه روز بعد از انتخابات اعلام مي شود هرچند در تعدادي از شهرهاي سوئد سوسيال دموكرات ها شكست را پذيرفته اند. تا آن روز وضعيت دقيق ايرانيان كانديدا شده براي انتخابات نيز روشن مي شود.

كابينه جديد

اتحاد براي سوئد در كارزار انتخاباتي با حضور چهار حزب، مدرات هاي جديد،حزب مردم،حزب دموكرات مسيحي و حزب مركز، نتيجه داده است، اما هنوز معلوم نيست كه تا چه مدتي اين وحدت تاكتيكي دوام مي يابد.بجز مدرات هاي جديد كه 99 كرسي پارلمان را ازآن خود كردند، سهم بقيه احزاب موئتلفه دراين وحدت تاكتيكي چندان عمده نيست.

مدرات ها و بلوك راست اينك يك گروه مخالف قوي را در پارلمان پيش روي خود دارند، وضعيت در بسياري از كمون ها و شورا هاي استاني نيز به همين ترتيب است.طي چند روز آينده، فردريك رينفيلد اعضاي دولت خود را معرفي خواهد كرد، كه مي توان به ارزيابي  حاصل از قطب بندي سياسي در صحنه رويدادهاي سياسي سوئد پرداخت.در گمانه زني هاي اوليه حضور خانم  مد اولوفسون ، رهبر حزب مركز و ، يوران هگ لوند، رهبر حزب دموكرات هاي مسيحي در كابينه مسجل بنظر مي رسد.

ايران و دولت جديد

سوسيال دموكراتها در مدت حكومت خود در رابطه با جمهوري اسلامي، رفتار دوگانه اي داشتند، يكي را به ميخ مي زدند و يكي را به نعل.اما اينك وضعيت بگونه ديگري است.امروزه رابطه سياسي بين حكومتها در روابط اقتصادي و منافع مالي تبلور دارد،  بسياري از كارخانه هاي صنعتي و اقتصادي سوئد، كه از حاميان حزب مدرات هاي سوئد هستند، نظير اطلس كوپكو، ولوو، ،ساب،آلفالاول،اريكسون،الكترولوكس، و   از دير باز در بازار ايران حضور دارند،و سطح مبادلات تجاري و بازرگاني بين دو كشور در نقطه قابل توجهي قرار دارد.اما مي توان يك معادله تازه اي را در سطح روابط جديد بيش بيني كرد.در چنين معادله اي، رفتار دوگانه تبديل به رفتار يگانه، بر اساس رفتار هاي اتحاديه اروپا و آمريكا با ايران از جانب دولت سوئد منجر خواهد شد.

به هر حال،نتيجه انتخابات سوئد نياز به يك كالبد شكافي دقيق از منظر جامعه شناسي سياسي دارد.كه در آينده بايد به اين مهم پرداخت.

كوروش طاهري  روزنامه نگار مستقل

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.