شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

گزارش به کنگره اول حزب [کمونيست کارگري - حکمتيست]

رحمان حسین زاده

از کنفرانس اول کادرها تا کنگره اول حزب حکمتیست

گزارش به کنگره اول حزب

رحمان حسین زاده

از آنجا که از مقطع ایجاد حزب حکمتیست به عنوان رئیس هیئت دبیران و در دوره اخیر به عنوان معاون دبیر کمیته مرکزی و مسئول جمع نشسته کمیته رهبری مسئولیت هدایت روزمره حزب را بر عهده داشته ام. تهیه این گزارش برای کنگره از جانب دبیر کمیته مرکزی و کمیته رهبری به من محول شد. گزارش عرصه های مختلف حزب با تفصیل بیشتر در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

 تاسیس حزب

حزب حکمتیست در تاریخ ٣ شهریور ١٣٨٣ – (٢٤ اوت ٢٠٠٤)،  به دنبال اختلافات و تحولات درونی حزب کمونیست کارگری ایران، با اتتشاریک بیانیه به امضای ٤٥ نفر از اعضا و مشاورین کمیته مرکزی قبلی حزب کمونیست کارگری ایران، اعلام موجودیت کرد. علت این جدایی و ضرورت ایجاد این حزب را قبلا و به موقع خودش به تفصیل توضیح داده ایم . پرداختن دوباره به دلایل این جدایی در این گزارش لزومی ندارد. علاقمندان به این مسئله میتوانند به سایتهای حزب و مشخصا به نشریه حکمت شماره ١ که چکیده این مباحث در آن مندرج است، مراجعه کنند.

کنفرانس اول کادرهای حزب با حضور بیش از ٢١٠ نفر از کادرها و اعضا و مهمانان در تاریخ ٤ و ٥ سپتامبر ٢٠٠٤ برگزار شد. این نشست اعلام موجودیت حزب را رسمیت بخشید. این کنفرانس جوابگوی وظایف فوری بود که در مقابل حزب جدید قرار داشت. اسناد پایه حزب، برنامه دنیای بهتر و اصول سازمانی حزب و مصوبات کنگره های قبلی جریان کمونیسم کارگری به تصویب شرکت کنندگان کنفرانس رسید و علاوه بر آنها، اسناد جدیدی نیز، از جمله سند استراتژی قدرت گیری حزب در ایران و چند قرار و قطعنامه دیگر مورد تصویب قرار گرفت. در پایان ٤٥ نفر به عنوان اعضای کمیته مرکزی حزب انتخاب شدند. همچنین این کنفرانس از روند تحولات درونی حزب کمونیست کارگری و ضرورت ایجاد حزب حکمتیست یک تصویر ابژکتیو را بدست داد..

جهت گیری اساسی کنفرانس اول کادرهای حزب ما این بود که بعد از خلاصی از جدال ها و به خود مشغولی درونی ماههای آخر قبل از انشعاب در حزب کمونیست کارگری ایران، حزب ایجاد شده و رهبری آن را فورا متوجه جامعه و جوابگویی به نیازهای مبارزاتی جامعه ایران کند. کنفرانس تاکید گذاشت که نقطه رجوع ما جامعه است و این کنفرانس میبایست آغاز دوره جدیدی از  دخالتگری کمونیست ها در تحولات جامعه باشد و جامعه را به حرکت درآورد.

١- حزب حکمتیست و جامعه (مصاف های پیش رو)

الف: حزب و جنبش سرنگونی

کنفرانس اول کادرها مجددا بر مبارزه همه جانبه و فوری حزب ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید گذاشت. پایان دادن به حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی کماکان موضوع اساسی جامعه بود و این مسئله بستر اصلی مبارزه مردم ایران را شکل میداد. از همان زمان و همین امروز هم شاهدیم که در پس هر خواست صنفی و رفاهی این یا آن بخش جامعه یک "نه" بزرگ به موجودیت جمهوری اسلامی عمل میکند. پایان حاکمیت جمهوری اسلامی خواست و مطالبه عمومی مردم است. این را از تحرک اعتراضی موجود، از بیان و اظهار نظر مردم، از تحرک کارگران، زنان، جوانان، و ... میتوان دید. سران جمهوری اسلامی بیش از همه این را می بینند و نگرانند. به همین دلیل پروژه های مختلفی را برای نجات حاکمیت شان جلو میکشند. پروژه دوم خرداد به این منظور بود و مدتی برای رژیم عمر خرید و نهایتا شکست خورد. با شکست این پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی برجستگی بیشتری پیدا کرده و نیروهای سیاسی بیشتری به این بستر پیوسته اند. ما واقف بوده و هستیم که جنبش سرنگونی یکدست نیست و یکدست هم نخواهد بود. دوران "همه با هم" بسر آمده است. راست و چپ جامعه و نیروهای طبقاتی مختلف بدون توهم فاصله هایشان را با هم میدانند. جنبش سرنگونی هم به تبع همین روشنی، پلاتفرم های مختلفی از خود بیرون داده است. به طور کلی راست و چپ جنبش سرنگونی در دو سال گذشته هر کدام مسیر خود را رفتند. اما به طور ابژکتیو و در صحنه سیاست جامعه نه راست و نه چپ، هیچکدام هنوز موقعیت رهبری و هژمونیک را در جنبش سرنگونی کسب نکرده اند. هر دو جریان در این راستا در تلاش و تقلا هستند. تامین رهبری جنبش سرنگونی مردم محور اصلی جدال و کشمکش راست و چپ در جامعه است و هر کدام در این راستا بر پلاتفرم و اهرم ها و ابزارهای تماما متفاوتی تاکید دارند. ارائه پرچم انقلابی سرنگونی و جمع آوری نیرو حول حزب حکمتیست و سیاست هایش محور مبارزه ما در راستای تامین رهبری چپ و انقلابی برای جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی  در ٢ سال گذشته بوده است. اینکه در این راستا چه اندازه پیش رفتیم و اکنون چه موقعیتی داریم در ادامه گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- ارائه پرچم سیاسی : "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی"

ارائه منشور سرنگونی مهمترین اقدام حزب حکمتیست در راستای سرنگونی جمهوری اسلامی است. از همان ابتدا ما بر این عقیده بودیم که تامین رهبری چپ در جنبش سرنگونی قبل از هر چیز نیازمند پرچم و پلاتفرم سیاسی روشنی است که بطور زمینی و روشن پیروزی فوری مردم بر جمهوری اسلامی را معنی کند. نشان دهد که کدام شیوه سرنگونی و به چه نحوی، انداختن جمهوری اسلامی به نفع کارگران و مردم و جامعه ایران تمام خواهد شد. این پرچم، پرچم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی میبایست روشن کند که چه اقداماتی را فورا در دستور اجرامیگذارد و چگونه تضمین میکند که مردم آزادانه و آگاهانه نظام حکومتی آینده را تعیین کنند. سمینار وسیع کمیته مرکزی و مشاورین حزب حکمتیست طی مباحث شفاف و روشن در ژانویه ۲٠٠٥ جوابگوی این نیاز بود.

 بیانیه این نشست در تحلیل روندهای سیاسی و نقد رفراندوم و آلترناتیو راست و با ارائه تبیین پایه های پلاتفرم سیاسی چپ و مشخصا با ارائه "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی" از اتفاقات مهم سیاسی و از ابتکارات مهم حزب بود. اکنون در صفوف چپ و مشخصا ما حکمتیست ها در جنبش سرنگونی، پرچم سیاسی روشنی را به دست گرفتیم. مساله بعدی و بلافاصله ما ناظر کردن مفاد این منشور بر جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بود. برای ما این امر، گام مهم در راستای تامین رهبری چپ و تضمین سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بحساب میاید. 

ب: حزب و دخالتگری اجتماعی :

بدون دخالتگری اجتماعی نمیتوان از حزب سیاسی صحبت کرد. در بدو فعالیت حزب اولویتهای متعددی در دستور کار رهبری بود. مشکلات مالی و سازمانی متعدد داشتیم . جهت ما این بود که در این میان نباید فوکوس های اصلی و از جمله دخالتگری اجتماعی ما لطمه بخورد. ما نمیتوانستیم منتظر تکمیل کردن آرایش کل سازمان و سر و سامان گرفتن سازمانی حزب باشیم، نمیتوانستیم منتظر ایجاد رادیو و تلویزیون و حل مشکلات مالی آن بمانیم و بعد دست بکار شویم. ما میبایست با اتکا به ابزارهای در دسترس و موثرمان، آستینها را بالا بزنیم. میبایست تا آنجا که در امکان ما میگنجید در هم تنیده با مبارزات اعتراضی و اجتماعی رادیکال، بر آن تاثیر بگذاریم و از آن تاثیر بگیریم. با همین متد منتظر نماندیم و دست بکار شدیم.

در صحنه جامعه، مبارزه اعتراضی و اجتماعی رادیکال، جنب و جوش اعتراضی که قطب نمای آن آزادی و برابری و دفاع از حقوق انسان بود به نحو قابل توجهی وجود داشت . این جنبش در ٢ سال گذشته ابعاد متنوعی از ابراز وجود اجتماعی و سیاسی را از خود نشان داد. تلاش حزب حکمتیست در هم تنیده شدن با این جنبش، تقویت و گسترش آن بود . در موارد متعددی و با سیاست آگاهانه در راستای این اهداف گامهای مهمی برداشتیم. در اینجا فقط به موارد ی از آنها اشاره میشود :

مناسبتهای ٨ مارس و ماه مه طی دو سال اخیر عرصه مهمی از ابراز وجود اجتماعی رادیکال جنبش ما و حزب ما بوده است. متینگ های علنی و کنار زدن موانعی که ایجاد میشد، گرد آمدن جمعیتی موثر و قطعنامه های انسانی و انقلابی انعکاس توقع زنان و کارگران و مردم آزادیخواه برای زندگی و آینده جامعه بوده است.

در ٢ سال گذشته همایشهای کودکان و زنان با ابعاد اجتماعی قابل توجه، نمونه روشن ارزشگذاری انسان و حق طلبی انسانی علیه حاکمیت و موازین غیر انسانی حاکم بر جامعه بود. حضور در این مبارزات و تقویت آنها بخش دیگری از فعالیت حکمتیست ها در بعد اجتماعی بود. 

روز دانشجو، ١٦ آذر هر سال بمثابه یک مصاف تعیین کننده با جمهوری اسلامی عمل کرده است. ١٦ آذر سالهای اخیر پیام آور آزادی و برابری بوده است . ما با سیاست و نقشه آگاهانه به استقبال این رویداد رفتیم و  حضور موثر حکمتیست ها در ١٦ آذر دو سال اخیر امیدوار کننده و مهم بود.

 

دانشگاهها و محیط سیاسی جوانان: یک نقطه تمرکز اساسی فعالیت حزب در محیط دانشگاهها و در تحرک دانشجویی متمرکز بوده است. بعد از جدایی و به همت کار متمرکز و موثر در ابتدا توسط سازمان جوانان حکمتیست و در ادامه توسط کمیته کل کشور و از همه مهمتر، به یمن همراهی اسکلت اصلی کادرهای کمونیست داخل کمونیسم کارگری، فعالیت ملموس و موثری در میان دانشجویان تهران و شهرهای بزرگ داشته ایم. انعکاس اجتماعی فعالیت چپ متمایز و دخالتگر در این محیط ها مشهود است و ما به سهم خود در این زمینه سهم ایفا کرده ایم.  

کمپین علیه انتخابات ریاست جمهوری : یک عرصه مهم تحرک و فعالیت متمایز و مهم حزب حکمتیست کمپین علیه مضحکه "انتخابات" ریاست جمهوری درایران بود. سیاست متمایز ما بر این حقیقت ساده متکی بود که با وجود جمهوری اسلامی انتخاباتی در کار نیست. تنها انتخاب واقعی ما و مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است. ما تلاش کردیم در این مناسبت خود آگاهی و صف متحد مردم دقیقا حول سرنگونی جمهوری اسلامی ارتقا یابد و هر جا امکانش را داریم بساط انتخابات به فرصت تعرض مردم به جمهوری اسلامی تبدیل شود. در داخل موارد متعددی علیه سخنرانی کاندیداها اعتراض شد. متینگهای آنها بایکوت شد . و البته در داخل کشور با توجه به محدودیتهای شدید رژیم در این روزها علیه مردم، بعد تبلیغی فعالیت ما و تشکیلات ما در شهر ها برجسته تر بود. اما در خارج کشور حزب ما به عنوان نیروی شاخص میلیتانت و مشکل ساز برای جمهوری اسلامی و حامیانش ظاهر گشت. در آکسیونهای موفق تشکیلات خارج کشور در هر دو مرحله انتخابات صدای آزادیخواهی و تنفر عمیق و اعتراض قاطع مردم علیه جمهوری اسلامی نمایندگی شد، که در بخش گزارش تشکیلات خارج کشور مشخص تر به آن میپردازیم

مبارزات کارگری : تلاش ما تقویت سیاست کمونیستی در جنبش کارگری و حضور موثر در مبارزات کارگران است. به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی تا آنجا که امکانات و ابزارهای تبلیغی ما امکان داده است، تلاش کرده ایم اعتراض هر بخش طبقه کار گر ایران را منعکس کنیم. بخشهای مختلف کارگران را درداخل از مبارزات همدیگر مطلع کنیم، و به حمایت و همبستگی از هم سوق دهیم. تلاش کرده ایم صدای اعتراض و مبارزه کارگران را به گوش جهانیان برسانیم. کمپینهای اعتراضی و قطعنامه ها و طومارهای اعتراضی و دیگر ابتکارات ممکن در داخل کشور را تقویت کنیم. در خارج کشور مبتکر کمپینهای حمایتی مشخص و یا تقویت کننده و یا همگام کمپینهای موثری باشیم که در دفاع از کارگران ایران سازماندهی شده است. تشکیلات خارج کشور آکسیونها و کمپینهای متعددی را سازمان داده است . در یک کلام یک مشغله دائمی ما تقویت مبارزات کارگران، همگام شدن با این مبارزات و انتگره کردن سیاست کمونیستی با مبارزات جاری بوده است. تعقیب و همگامی مستمر ما با مبارزات کارگران شرکت واحد و علیه دستگیری اسانلو و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، در دفاع فعالین کارگری دستگیر شده در سقز و همگامی با مبارزات کارگری شهر سنندج نمونه های خوبی از فعالیت ما در این عرصه و انعکاس همسرنوشتی ما با جنبش کارگری است. با این وجود متوجه هستیم حضور عملی حزب ما در جنبش کارگری در ابتدای راه و ضعیف است. با سیاست روشن و درگیری عملی بسرعت به این خلاء باید پایان داد.  

کمپین نجات ژیلا و بختیار ایزدی : از ابتکارات منحصر بفرد حزب ما کمپین نجات ژیلا و بختیار ایزدی و نجات آنها از مرگ و مجازات اسلامی بود . دو کودک خواهر و برادر در اثر رابطه ناخواسته جنسی با هم در چنبره ارتجاع اسلامی و قوانین آن و فرهنگ و سنت عقب مانده و ضد انسان موجود در جامعه گیر افتاده بودند و میرفت سنگسار و مجازات اسلامی و اعدام به حیات آنها پایان دهد. در این میان جای صدا و حرکت متفاوت و خلاف جریان خالی بود که با ارتجاع درافتد و دفاع از وجود و حق انسانی حیات آنها را به عهده بگیرد و نجاتشان دهد. حزب حکمتیست این صدای متفاوت و ابتکار دفاع از آنها را به عهده گرفت. کمپین وسیعی سازمان داده شد که آغاز گر آن کمیته مریوان حزب ما و سازمان رهایی زن و رهبران و شخصیتهای با اتوریته حزب بودند. این حرکت در این چارچوب باقی نماند و بسرعت در داخل و خارج ایران وسعت گرفت . نهادهای دفاع از حقوق کودکان و زنان و شخصیتهای اجتماعی متعدد و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق انسان در سطح بین المللی را به خود جلب کرد. نتیجه فوری چنین کمپینی نجات این دو کودک از مجازات اسلامی و تهدید مرگ بالای سر آنها بود. این حرکت انسانی بسرعت دامنه گرفت و از اقدامات موفقی بود که رابطه حزب ما و جامعه را محکم کرد

حزب و مبارزات اجتماعی در کردستان : در ٢ سال گذشته جامعه کردستان، شاهد جنب و جوش اعتراضی رادیکال در عرصه های مختلف بوده است. حزب حکمتیست عنصر در هم تنیده با این اعتراضات بود.  علاوه بر حضور موثر در مراسمها و متینگهای ٨ مارس واول مه، کمپین دفاع از فعالین کارگری دستگیر شده ماه مه ٨٣ شهر سقر، کمپین آزادی برهان دیوارگر در مرداد و شهریور ٨٤، همسرنوشتی با مبارزات کارگران نساجی و شاهو و پرریس سنندج و همایشهای کودکان و زنان، جشن آدم برفیها، مراسمهای اعتراضی در چهارشنبه سوری و آغاز سال نو، حضور در اعتراضات دانشگاه، حمایت مستقیم از کمپین آزادی برادران حسینی در بوکان و علیه اعدام کریم فهیمی در سردشت،  و مهمتر از همه حرکات اعتراضی در شهرهای مختلف و زنجیره اعتراضات شهری تیر و مرداد ٨٤ و نهایتا ابتکار حضور موثر ما در اعتصاب عمومی شهرهای کردستان در ١٦ مرداد ١٣٨٤، از موارد برجسته دخالتگری  حزب حکمتیست در این مبارزات بوده است.

د: فعالیت نظری و ترسیم تفاوتهای حکمتیسم

 با انشعاب در حزب کمونیست کارگری ایران، این سئوال برای هر فعال سوسیالیست و کمونیست کارگری مطرح بود، که کدامیک از این دو جریان، سیاست و متد متعلق به کمونیسم کارگری و منصور حکمت را اتخاذ میکنند. با همان متد مارکسیستی و منصور حکمتی باید نشان میدادیم که کاربست اجتماعی کمونیسم کارگری توسط کدامیک از این دو جریان، عوض شده است. جوابگویی به این سئوال عرصه یک جدال نظری و سیاسی و سبک کاری و پراتیکی مهم در این ٢ سال بود. در این دو سال هردو طرف هم نوشتند و گفتند و مهمتر پراتیک اجتماعی متفاوت از خود نشان دادند. در سمینارهای ماه آخر قبل ازجدایی (اوت ٢٠٠٤) در بسیاری زمینه ها این تفاوتها را ترسیم کردیم. با انتشار مباحثات درونی و سمینارها جریانات مختلف قضاوتهای ابژکتیوی را ارائه کردند. اما این سطح هنوز کافی نبود.

متد دخالتگری حزب کمونیستی در تحولات جامعه و اعمال اراده انسان متشکل در تعیین سرنوشت خود و جامعه، خمیرمایه کمونیسمی است که در ربع قرن اخیر منصور حکمت پرچم آن را به دست گرفت. منصور حکمت بر این مبنا کمونیسم کارگری را شکل داد و نسلی از کمونیستهای جامعه ایران را بار آورد. این نوع کمونیسم دخالتگر مداوما در طول حیات خویش و تا زمان حیات منصور حکمت در تمایز با چپ سنتی و حاشیه ای درون و بیرون از حزب کمونیست کارگری، خود را صیقل داد و راه بجلو باز کرد. تداوم این خط مشی در غیاب خود منصور حکمت هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبود، بلکه بعد از وی بویژه در درون حزب کمونیست کارگری تناسب قوا به نفع خط مشی چپ سنتی و کم توقع و حاشیه ای درون حزب تغییر یافت . پایه اصلی جدال ما حکمتیست ها با رهبری جدید حزب کمونیست کارگری بر این محور استوار بود. بعد از جدایی از آن حزب حفظ خط مشی کمونیسم دخالتگر منصور حکمت تماما بر دوش ما افتاد. آن متد و خط مشی نه تنها میبایست حفظ میشد، بلکه خلاقانه میبایست ابزار کارای ما برای جوابگویی به مصافهای جدید در سطح جامعه باشد. ابزار نیرو جمع کردن و احیای امید و اتکا به کمونیسم دخالتگر باشد. بر این اساس همگام با نبرد روزمره و دخالتگرانه میبایست تفاوتهای سیاسی و اجتماعی و جنبشی ما با چپ رادیکال سنتی و حاشیه ای به طور کلی و جریان باقیمانده در حزب کمونیست کارگری به طور اخص، ترسیم میشد.  

برای جریان ما معنی کردن نظری و سیاسی تفاوت هایمان بطور در خود معنی نداشت. ترسیم این تفاوتها باید به پیشبرد مبارزه انقلابی کمک کند. برای مثال و در قدم اول ارائه بیانیه سیاسی و منشور سرنگونی ارائه پرچم سیاسی جنبش انقلابی و در عین حال خط فاصل ما با جریان چپ حاشیه ای فاقد خط و پلاتفرم روشن در جنبش سرنگونی بود. به طور مثال مباحث انقلاب ایران و وظایف کمونیستها، کمیته های کمونیستی، گارد آزادی و استنتاجات عملی از آنها، سیاستهای اتخاذ شده متمایز به بهانه بحران هسته ای و در جنگ لبنان .... ریشه در تفاوتهای کمونیسم ما با چپ معمول و سنتی و حاشیه ای در جامعه داشته است. در این راستا در ٢ گذشته انتشار نشریه تئوریک حکمت شماره ١ و ٢ و٣ مطالب با ارزش این نشریه و مجموعه مباحث با اهمیت کورش مدرسی و رفقای دیگر در انجمن مارکس- حکمت به طور برجسته تر سیمای نظری و سیاسی متفاوت ما را ترسیم کرده است. دیگر نشریات حزب و یا نزدیک به حزب در این راستا نقش مهمی را ایفا کرده اند.

علاوه بر این مباحثات، پراتیک اجتماعی و متفاوت این دو جریان به هر ناظر خارجی و با انصاف فرصت قضاوت مناسبتری را داده است. رهبری جدید حزب کمونیست کارگری همانطور که انتظار میرفت با تز "انقلاب، انقلاب علی العموم " و تقدس "شلوغیهای خیابانی" به دنباله رو هر جست و خیز ارتجاعی به صرف اینکه "اعتراض خیابانی" است، تبدیل شد. از میان فاکتهای مربوطه تنها برای مثال دنباله روی از فراخوان شووینیستی هخا و قومپرستان الاحواز و پژاک، و برجسته تر از همه این موارد عروج ناسیونالیسم آنها در جریان عروج قوم پرستی آذربایجان و دنباله روی از آن، چیزی جز یک پوپولیسم وارونه را به نمایش نگذاشته است. همیشه گفتیم پوپولیسم چیزی جز یک روپوش عاریتی برای ناسیونالیسم نیست. ناسیونالیسم این جریان زیر پوشش پوپولیستی در این دوره کاملا عیان و اثباتی بر این حکم بود.

در مقابل، حزب حکمتیست با جسارت آن سیاست حکمتی را اتخاذ کرد که به مردم روشن و صریح خطاب کند که به دنباله رو جریانات ناسیونالیست و قوم پرست تبدیل نشوید! به فراخوان آنها به میدان نیایید! رسوایشان کنید! 

علاوه بر اینها ما ابتکارات متعدد ومبتکرانه را در مبارزات اجتماعی ارائه کردیم که تا آنجا که ممکن است وجوه مختلف آن را در این گزارش اشاره کردیم . همچنین فرهنگ و سیاست متفاوت، غیر فرقه ای و مستدل و متین و متمدنانه ای را در جدال نظری و در مبارزه سیاسی و در برخورد به مخالفان و نظرات مخالف  پایه گذاشتیم.  این را ناظران با انصاف قضاوت کرده اند .این تفاوتها بیشتر و عمیقتر از اینهاست. اما در این چارچوب به همین حد اکتفا میکنیم.      

ه - حزب و تاسیس گارد آزادی

 از ابتکارات مهم حزب حکمتیست در این ٢ سال ایجاد گارد آزادی و گسترش فعالیت آن بود. سیر تحولات سیاسی در ایران، خطر از هم پاشیدن جامعه در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و عراقیزه شدن جامعه ایران در این روند، لزوم مقابله با دارودسته های نظامی گانگستر و سیاه، داشتن پتانسیل قدرت نظامی را برای حزب کمونیستی مسئول در قبال جامعه و تامین امنیت مردم رامیطلبد. گارد آزادی جواب حزب حکمتیست به این پدیده نگران کننده و سناریوی سیاه در مسیر تحولات جامعه و سرنگونی جمهوری اسلامی است. حزب حکمتیست در صدد ایجاد و گسترش آن در سراسر ایران است . اما بنا به توانایی و تجربه ما در کردستان و شرایط مساعدتری که موجود است. این پروژه و ابراز وجود آن از شهرهای کردستان شروع شده است. حضور علنی واحدهای گارد آزادی در تاریخ ۲۲ مرداد ١۳۸٤ درست یک هفته بعد از اعتصاب عمومی مردم کردستان در دو کیلومتری شهر مریوان و در میان تجمع مردم، به حضور علنی نیروی مسلح حزب حکمتیست تحت نام "گارد آزادی" رسمیت داد. در شش ماهه اخیر سال ١٣٨٥ ابراز وجود واحدهای شهری گارد آزادی در شهرهای مهاباد و نقده و کامیاران و سنندج و مریوان ابتکار و تحول مهمی در فعالیت گارد آزادی ایجاد کرد . تا همین جا سیمای اصلی گارد آزادی، نیروی انتگره با جامعه و تحولات آن را به نمایش گذاشت. حضور این نیرو با حمایت و استقبال وسیع مردم روبرو شد. حضور رهبران کمونیست و گارد آزادی انعکاس وسیعی در فضای سیاسی ایران و در خارج کشور داشت. جریانات مختلف در موافقت و یا مخالفت گارد آزادی نوشتند و اظهار نظر کردند. در مدیا، رادیو و تلویزیون و روزنامه ها متعدد منعکس شده است و چهره یک حزب قدرتمند و صاحب اراده و محکم را از حزب حکمتیست ارائه کرده است. تاسیس گارد آزادی پدیده مهمی در فضای سیاست ایران در دو سال گذشته بود. در مورد آشنایی بیشتر با مبانی و اهداف گارد آزادی خواننده را به مصوبات وادبیات حزب حکمتیست در نشریات و سایتهای حزب رجوع میدهم. گارد آزادی ابزار مهم جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برای مقابله با سناریوی سیاه و تضمین مدنیت و آزادی در پروسه سرنگونی و ابزار مهمی برای تسهیل سرنگونی جمهوری اسلامی است.

و-  حزب و تقابل با راست

سرنگونی جمهوری اسلامی از اهداف فوری ما است. به این اعتبار تقابل اصلی ما با جمهوری اسلامی و پایان دادن به حاکمیت آن است. اما صحنه سیاست ایران و حتی تلاش برای کنار زدن جمهوری اسلامی یکدست نیست. جنبشها و احزاب دیگر نیز در مسیر کنار زدن جمهوری اسلامی، میخواهند مهر خود را بر جامعه بکوبند . ما گفتیم جنبش سرنگونی چپ و راست دارد. کنار زدن و منزوی کردن آلترناتیو راست عرصه مهمی از جدال و مبارزه ٢ ساله اخیر ما بوده است. احزاب مختلف راست جامعه، اعم از سلطنت طلبان و مشروطه خواهان، جمهوریخواهان و اصلاح طلبان و ملی، مذهبی ها و ... صرفنظر از پلاتفرمهای مختلف سازمانیشان در کنار زدن مردم و اتکا به حمایتهای سیاسی ونظامی و مالی آمریکا اشتراک نظر و طبعا در عراقیزه شدن جامعه ایران نقطه اشتراک دارند.  

 در این رابطه و در این دو سال طرحهای مختلفی را آزمودند. طرحهای "رژیم چنج"، و "رفراندم" و طرحهای مشابه " ٧٠میلیون امضای انترنتی " همگی جزو فضا سازی منتظر نگه داشتن مردم و تسهیل کننده دخالت مستقیم آمریکا بوده اند. هر چند سیاستها و طرحهای راست ناکام ماندند و در پایان این تلاشها جریانات راست به یک سردرگمی جدی رانده شده اند. با این وصف به انزوا کشاندن سیاستهای راست یک عرصه مهم مبارزه حزب ما است. حزب حکمتیست بخش مهم و تیز و روشن بین قطب چپ جامعه در تقابل با سیاستها و طرحهای راست بوده است. سیاستها و طرحهایشان را به نقد کشیدیم و هر جا که حضور موثرتری داشتیم شعار و سیاستهایشان را فرعی کردیم. ما حکمتیست ها در مقابل "رژیم چنج" و "رفراندوم" و تحولات از بالا، سرنگونی فوری و انقلابی جمهوری اسلامی و طرح "منشور سرنگونی جمهوری اسلامی" را مطرح کردیم. در مقابل شعار رفراندم راست از دانشگاه تهران گرفته تا هر کانون و جنبش اعتراضی که تاثیری داشتیم، و در فضای عمومی سیاسی، آزادی و برابری را برجسته کردیم. علیه طرح دخالت آمریکا و عراقیزه کردن ایران شفافترین تعرض سیاسی را سازمان دادیم و نقش مهمی در ایجاد خود آگاهی قطب رادیکال جامعه بر عهده داشتیم. 

ز -  حزب و مبارزه با ناسیونالیسم، فدرالیسم و قوم پرستی :

یک عرصه جدال بیوقفه حزب حکمتیست تقابل با ناسیونالیسم، فدرالیسم و قوم پرستی در صحنه سیاست ایران بوده است. ناسیونالیسم چه به عنوان ایدئولوژی و سیاست، و مهمتر از آن در قالب جنبشها و احزاب سیاسی و گروههای قومی ؛ یک خطر بزرگ علیه منافع مردم ایران و آینده جامعه است. نزدیک به سه دهه حاکمیت سیاه و نفرت انگیز اسلام و جمهوری اسلامی و تنگنا یی که بر مردم تحمیل کرده این خطر را بسیار برجسته نموده است. ما بر این عقیده هستیم که در غیاب آلترناتیو آزادیخواهانه و چپ باردیگر اعتراض و مبارزه و جانفشانی این مردم، توسط  ناسیونالیسم میتواند به سکوی پرش ارتجاع ـ اعم از ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی تا ناسیونالیسم و قوم پرستی چرکین محلی در گوشه و کنار کشورـ بسوی قدرت تبدیل شود. بویژه باید توجه داشت که دوران کنونی دوران نظم نوین جهانی آمریکا و باد زدن ارتجاع قومی توسط آمریکا و متحدانش در پی منافع ضد انسانیشان است. تجارب تلخ سر برآوردن قوم گرایی در جمهوریهای سابق شوروی، بالکان، عراق و افغانستان و ... جنگهای خونیینی که بر مردم تحمیل شد، حساسیت هر جریان آگاه و کمونیست را باید صد چندان افزایش دهد. حساسیت ما و ضرورت گشودن یک جبهه بی امان مبارزه با ناسیونالیسم و فدرالیسم و قوم پرستی از همین جا ناشی میشود. در صورت منزوی کردن ناسیونالیسم و حضور قدرتمند قطب چپ و حکمتیست ها در صحنه سیاست ایران اتفاقا مردمی که ٢٧ سال قبل رژیم سلطنت را به عنوان مظهر ناسیونالیسم ایرانی به زیر کشیدند، مردمی که ٢٧ سال قبل به دنبال سرنگونی دولت مستبد سلطنتی در هر گوشه کشور ولو برای مدتی کوتاه مجال ابراز وجود سیاسی پیدا کردند و به ناسیونالیسم و قوم پرستی همچون نیروی مدعی قدرت روی خوش نشان ندادند، میتوانند به گرد آلترناتیو چپ و آزادیخواهانه و برابری طلبانه مظهر یک تحول بزرگ نه تنها در ایران بلکه در منطقه و جهان باشند. این حکم چراغ راهنمای بخش مهمی از فعالیت سیاسی ـ اجتماعی حزب ما بوده است.

بر این اساس و در تداوم مبارزه مستمر و شفاف کمونیسم کارگری و منصور حکمت با ناسیونالیسم و پیامدهای آن، حزب حکمتیست در ٢ سال گذشته قاطعترین نیرویی بوده که این مبارزه را ادامه داده است. در افتادن با ناسیونالیسم ایرانی و آریایی و هخایی و طرحها و سیاستهای و فراخوانها ی مختلف آنها،  در افتادن با طرح سیاه فدرالیسم، در افتادن با عروج قوم پرستی در آذربایجان و کردستان و خوزستان؛ و تلاش برای منزوی کردن سیاستهای این جریانات جزو فعالیتهای درخشان حزب حکمتیست بوده است. بویژه اهمیت این مبارزه حزب ما در شرایطی برجستگی خود را بیشتر نشان میدهد  که متاسفانه در این جدال کل گروهها و شاخه های مختلف چپ ایران از راه کارگر و شاخه های فدایی و کومه له گرفته تا رهبری جدید حزب کمونیست کارگری در جریان عروج قوم پرستی در آذربایجان تحت نام "اعتراض توده ها" باردیگر خمیرمایه و سیاست ناسیونالیستی خود را به نمایش گذاشتند. به دنباله روان تحرک ارتجاعی تبدیل شدند .   

 

٢- اهرمهای تاثیر گذاری و پیشبرد فعالیت حزب :

هر حزبی برای پیشبرد فعالیت هایش به اهرمها و ابزارهای سیاسی و سازمانی خاصی متکی است. پیشرفت فعالیتهای ما در ٢ سال گذشته و درجه تاثیر گذاری ما در جامعه بر اهرمها و ابزارهای زیر متکی بوده است. خط مشی متفاوت ما و سازمانهای حزبی، سازمانها و نهادهای غیر حزبی نزدیک به حزب، و ادبیات و نشریات حزب و .... همگی مبتکران پراتیک دو ساله ای بودند که به موارد عمده آن بالاتر اشاره شد. گزارش مفصل سازمانها و تشکیلاتهای حزب به طور جداگانه در اختیار حاضرین در کنگره قرار میگیرد. در این گزارش به طور خلاصه به نقش هر یک از این اهرمهای تاثیر گذار و سازمانها و ابزارها اشاره میکنم.

 خط مشی سیاسی متمایز و روشن:

خط مشی سیاسی متفاوت و متمایزی که حزب ما در صحنه جدال سیاسی نمایندگی کرده یک اهرم جدی پیشروی حزب و یک محور مهم جلب توجه به حزب بوده است. همانطور که در بخشهای قبلی این گزارش مورد بحث قرار گرفت حزب حکمتیست خط مشی روشن، متمایز و شفافی را در صحنه سیاسی و در تقابل با جمهوری اسلامی نمایندگی کرد. تقابل روشنی را با شاخه های مختلف راست نمایندگی کرد. همچنین در تمایز با چپ ناسیونالیست و دنباله رو، سیاست و تاکتیک متفاوت در پیش گرفت. همین موضوع یک پایه مهم جلب توجه بخشهای مهمی از جنبش اعتراضی رادیکال و فعالین آن در داخل و خارج به این حزب عمل کرده است. مصوبات متعدد کنفرانس و پلنومها و دیگر ارگانهای رهبری، مواضع اعلام شده توسط لیدر حزب و مباحث انجمن مارکس / حکمت، سخنرانیها و گفت و شنودهای اعضای رهبری، و بالاخره تبلیغات تلویزیونی و ادبیات حزب و سه شماره نشریه تئوریک حکمت و ١١٦کمونیست هفتگی و دیگر نشریات حزب ابزار پیشبرد سیاست تیز و روشن این حزب بوده اند.

تشکیلات داخل : گسترش سازمان حزب در داخل

همزمان با تاسیس حزب کمیته کل کشور و سازمان جوانان حکمتیست فعالیت مستمر با شبکه های تشکیلات محل کار و زیست در داخل کشور را در دستور کار گذاشتند. دوران اولیه ترمیم لطمات جدایی در حزب کمونیست کارگری، حدود ٣- ٤ ماه طول کشید. در نتیجه کار مستمر این ارگانها و همراهی اسکلت کادری موثر مرتبط با جوانان حکمتیست در داخل خوشبختانه فعالیتهای ما روال موثر و امیدوار کننده به خود گرفت . تشکیلات داخل حزب پیشرویهای تعیین کننده و مهمی داشته است. ابعاد کمی این تشکیلات گسترش جدی داشته است. و کیفیت حضور و دخالتگری آن در محیط فعالیتشان موثر است. سهم و حجم نمایندگان این تشکیلات برای اولین بار در کنگره حزب نشانه این پیشروی جدی است. تشکیلات محل کار و زیست ما در هر جا که هست، خوشبختانه درگیر و دخالت گر است. در ابتدای ایجاد حزب سازمان جوانان حکمتیست و در ادمه کمیته داخل ابزار پیشبرد سیاستهایمان در داخل و در کانونهای فکری و سیاسی و مبارزاتی در جامعه و بویژه در میان جوانان و در محیط دانشگاه یوده است. گسترش ارتباطات، شکل دادن به کمیته های کمونیستی و تاثیر گذاری بر کانونهای مبارزاتی و تحرک اعتراضی بخش مهمی از پراتیک این دو سازمان حزب بوده است. سازمانده کمونیست نشریه کمیته کل کشور و جوانان حکمتیست نشریه جوانان حکمتیست هر هفته منتشر میشوند.

تشکیلات کردستان و موقعیت حزب در کردستان

تشکیلات کردستان حزب و ظرفیتها و تواناییهای این تشکیلات در داخل و خارج یک نقطه قدرت مهم حکمتیست ها است. این را موافق و مخالف ما می بینند. قدرت سیاسی و اجتماعی تشکیلات کردستان ما به سابقه و سنت مبارزه چپ و کمونیستی سه دهه اخیر متکی است. اکنون هم جامعه کردستان کماکان صحنه مقابله گسترده مردم با جمهوری اسلامی است. تناسب قوای مساعدتر، حضور اجتماعی ناسیونالیسم و کمونیسم و حزبیت یافتگی این جامعه و مهمتر سابقه و حضور قدرتمند چپ و رادیکالیسم، عوامل وجود شرایط متفاوت و توانمند مبارزاتی در جامعه کردستان است. واقعیت اینست که در جامعه کردستان راست و چپ  دارند سرمایه گذاری ویژه ای میکنند. به همین دلیل آمریکا و ناسیونالیسم کرد حساب دیگری برای کردستان باز میکنند. با تاکید مشترکشان بر نسخه سیاه فدرالیسم میخواهند تجربه کردستان عراق را پیاده کنند و سالها زندگی و مدنیت جامعه را معلق نموده و مردم را سرگردان کنند. اپوزیسیون راست ایران به همین دلایل به فدرالیسم و قومی گری امتیاز میدهد و تاییدش میکند. اما محاسباتشان یکجانبه و غلط است. جامعه کردستان ایران سنگر قدرتمند چپ و انقلاب در ٢٧ سال گذشته بوده است. حکمتیست ها در کردستان چکیده و ماحصل انسانی این کمونیسم و چپ قوی را در خود گرد آورده اند. با توجه به این واقعیت حکمتیست ها نقش منحصر بفردی در جامعه کردستان دارند و همین نقش رسالت و وظایف تاریخی سنگینی را بر دوشمان میگذارد. در این راستا تشکیلات کردستان حزب در ٢ سال گذشته فعالیت گسترده و وسیعی را پشت سر گذاشته است. از جمله حزب ما در کردستان در جنب و جوش مبارزاتی دو سال گذشته آن جامعه که موارد برجسته آن را بالاتر در بخش دخالتگری اجتماعی جامعه بر شمردیم نقش موثر و مهمی داشته است. تشکیلات محل کار و زیست گسترش جدی دشته است. در چند مورد کمیته های کمونیستی ایجاد شدند. شبکه های مبارزاتی گسترده حول این کمیته ها و کادرهای حکمتیست سازمان یافته اند. سیاستهای حزب را تبلیغ و ادبیات حزب را به میان مردم برده اند. تنها نیروی چپ در کردستان بوده ایم که با ناسیونالیسم و بویژه فدرالیستها در افتادیم و نقش موثری در افشای این جریانات ارتجاعی داشته ایم. نشریه اکتبر نشریه کمیته کردستان ابزار مهم این کار بوده است.  حکمتیست ها در کردستان تقویت کننده نهادها و سازمانهای توده ای و اجتماعی بوده اند. یک حرکت مهم دیگر در ٢ سال گذشته گارد آزادی در کردستان به لحاظ عملی ابراز وجود کرد هم به شکل علنی هر دو سال در اطراف مریوان و یکبار هم در حومه سردشت و مهمتر واحدهای شهری در مهاباد و نقده و سنندج و مریوان و کامیاران در میان مردم حضور پیدا کردند. حضور گارد آزادی تاثیر مهمی در فضای سیاسی کردستان داشت. یک تحول مهم دیگر در یکسال اخیر، استقرار با ثبات تشکیلات کردستان در کردستان عراق بوده است. این اقدام نقش بسیار مهمی در انجام موفقیت آمیز پروژه های حزب در کردستان داشته است. همچنین در تابستان گذشته ١٣٨٥ حضور تعداد وسیعی از رهبری و کادرهای حزب در کردستان عراق موجب برقرار رابطه وسیع کادرها و شخصیتهای حزب حکمتیست با شهرهای کردستان ایران شد. این پدیده رابطه ما و مردم را محکم کردو در تقویت سازمانیابی حول حزب ما موثر بود.  یک بعد مهم دیگر فعالیتهای حزب در کردستان امکانسازی مالی هزینه های بسیار بالای پروژه های مختلف حزب در کردستان بود. این هزینه ها با جمع آوری کمک مالی و سپانسوری گارد آزادی و دیگر ابتکارات مالی توسط رهبری تشکیلات کردستان تامین شده است.   

تشکیلات خارج کشور حزب

با تاسیس حزب حکمتیست به فوریت تشکیلات خارج کشور حزب سازمات یافت . مسئول خارج و در اکثر کشورهای اروپایی و در کانادا و آمریکا و ترکیه تشکیلاتهای کشوری و شهری فعالیت خود را شروع کردند. تشکیلات خارج کشور ما نقش مهمی در تقویت مبارزه با جمهوری اسلامی به عهده ارد. در خارج کشور جدال و مبارزه با جمهوری اسلامی و پروژه های آن ادامه ییداکرد. در این ٢ سال تشکیلات خارج حزب حکمتیست در همگامی با اعتراضات و مبارزات داخل نقش فعال و برجسته ای ایفا کرد. مجموعه آکسیونها و کمپینها ی مختلف از جمله در مناسبتهای ١٦ آذر و ١٨ تیر و ٨ مارس و اول مه هر سال، در اعتراض به تعرضات رژیم به مردم و در حمایت مبارزات کارگری، در دفاع از مبارزات زنان و علیه سنگسار و حجاب اجباری، در دفاع از زندانیان سیاسی و در موارد مشخص برای آزادی فعالین کارگری و سیاسی و اجتماعی سازماندهی شده است. کمپینهای دفاع ار مبارزات کارگران شرکت واحد و برای آزادی فعالین سندیکای شرکت واحد، علیه محاکمه فعالین کارگری شهر سقز و برای آزادی برهان دیوار گر از این موارد بوده است. برجسته ترین آکسیونهای تشکیلات خارج کشور در دو دور مضحکه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی با قدرت و میلیتانسی بالا به صحنه انعکاس برجسته صدای آزادیخواهی مردم ایران تبدیل گردیدند. عرصه بر جمهوری اسلامی و پلیس حامی سفارتهایش در سوئد و آلمان و انگلیس و دیگر کشورها تنگ آمد. دستگیری بالاتر از ١٠٠ نفر از اعضای رهبری، کادرها و فعالین حزب حکمتیست و تعداد ی از فعالین آزادیخواه و چپ صدای این اعتراض را در صدر افکار عمومی قرار داد. تشکیلات خارج کشور ما علیه محدود کردن آزادی بیان در همین کشورهای اروپایی از جمله د ر مقابله با تعرض اسلامیها به بهانه کاریکاتور محمد آکسیونهای موفقی را برگزار کرد. اخیرا در کشور آلمان نیز به بهانه تئاتری که در آن سر محمد و موسی و عیسی بریده شد در مقابل فشار اسلامیها و سیاست سازش دولت آلمان کمپین دفاع از آزادی بیان سازماندهی شد.

تشکیلات خارج کشور در ٢ سال اخیر نقش اصلی را بر برگزاری هفته منصور حکمت به عهده داشته است. علاوه بر حمایت از فعالیتهایی که یه این منظور خارج از مجاری رسمی حزب صورت گرفته است. بخش عمده تشکیلاتهای کشوری و شهری مبتکر تبلیغات و پخش آثار منصور حکمت و برگزاری تجمع دوستداران منصور حکمت بوده اند. سمینار و سخنرانیهایی را به این منظور ترتیب داده اند. حمایت کننده فعالیت انجمن مارکس – حکمت و انجمن مارکس در آلمان و سوئد بوده اند. 

علاوه بر آن کادرها و فعالین حکمتیست در خارج کشور مثل گذشته پای ثابت مبارزات آزادیخواهانه در دفاع از حقوق پناهندگان، زنان و کودکان و مبتکر کنفرانسها و کمپینهای مختلف در این ارتباط بودند. پیشروان مبارزه برای تامین استانداردهای بالا در زندگی و مبارزه با نسبیت فرهنگی و مقابله با فرهنگ و سنت اسلامی و ناسیونالیستی در جوامع غربی بودند. همگام با این فعالیتهای بیرونی تلاش ما در خارج کشور ایجاد یک سازمان منضبط، فعال با عرصه های کاری با دوام بوده است. سمینار نوامبر ٢٠٠٤ و اولین کنفرانس تشکیلات خارج کشور در فوریه ٢٠٠٦ پایه های شکل دادن به چنین سازمانی را تعیین کرده است. ابعاد دیگر فعالیتهای حزب در خارج ترتیب دادن سخنرانیها و گفت و شنودها، میزگردها و پانلهای مختلف در شهرهای مختلف اروپا، در آمریکا و کانادا بوده است. برپایی میزکتابها و قابل دسترس کردن ادبیات حزب، میزهای مالی و جمع آوری کمکهای مالی از دیگر اقئامات تشکیلات خارج کشور بوده است. این فعالیتها به درجه زیادی حضور حزب ما را در فضای ایرانیان خارج کشور را ممکن کرده است. تشکیلاتهای کشوری و شهری ستون حمایت کننده فعالیت همه سازمانها، نهادها و پروژه های جانبی حزب در عرصه های مختلف بوده است. در ١٢ کشور اروپا و د ر کانادا و آمریکا تشکیلاتهای کشوری حزب ما فعال هستند. سایت ایران تلگراف توسط کمیته خارج کشور سازماندهی و هدایت میشود. در مجموع تشکیلات خارج کشور، سازمانی فعال و میلیتانت است. در این عرصه خلاء یک سازمان منضبط و قوام گرفته مشکل اصلی است.  

هیئت تحریریه مرکزی  (تبلیغات و ادبیات حزب ) :

موثرترین ابزار تبلیغی و اشاعه اهداف و نظرات حزب نشریات متعدد حزب بوده است. هیئت تحریه نهاد متمرکز کننده تبلیغات و انتشار ادبیات حزب بوده است. تشکیل هیات تحریریه مرکزی اقدام موثری بود که در هماهنگ کردن ریتم فعالیتهای تبلیغی در نشریات حزبی با تمرکز بر نشریه کمونیست هفتگی، نقش موثری داشت. سردبیران دیگر نشریات حزب و یا نزدیک به حزب و مسئولین دیگر عرصه های تبلیغی در این نهاد حضور دارند. در جلسات روتین هفتگی هیات تحریریه نه تنها در مورد مطالب و تم های کمونیست هفتگی بحث و اظهار نظر میشود، بلکه هیات تحریریه از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات رفقا به یک جمع سیاسی و با احاطه وسیعتر از محدوده انتشار صرف نشریات، تبدیل شد. بعلاوه با تشکیل ارگان نشسته حزب و کمیته رهبری، شرکت رفقائی از کمیته رهبری در این ارگان موجب میشد که جهت گیریهای سیاسی رهبری حزب مستقیما به هیئت تحریریه و نشریه کمونیست منتقل شود. در عین حال به عنوان ابزار رهبری سیاسی رهبری حزب مورد استفاده قرار بگیرد. هیئت تحریریه مرکزی، ارگانی است که توسط رهبری حزب برای هماهنگ کردن خط تبلیغاتی و نظارت بر دیگر نشریات حزب، مانند کمونیست ماهانه، تشکیل شد. اعضا هیات تحریریه، در آغاز توسط لیدر حزب و سپس توسط کمیته رهبری تعیین و تایید میشوند. مسئول هیات تحریریه از جانب لیدر و کمیته رهبری انتخاب و از جمع هیات تحریریه رای اعتماد میگیرد.

- کمونیست هفتگی نشریه مرکزی حزب است که تا مقطع کنگره ١١٦ شماره آن منتشر میشود. سیاستهای رهبری حزب اساسا از طریق این نشریه طرح شده است. ٣ سپتامبر ٢٠٠٤ اولین شماره کمونیست با انتشار اطلاعیه اعلام موجودیت حزب، به فاصله کمی پس از تشکیل حزب، منتشر شد و امروز با حزب این نشریه هم دوساله شد. طی این دوسال این نشریه، علیرغم هر کمبودی، آینه تمام نمای انعکاس مشغولیت ها، جدالهای فکری و سیاسی، و سازمانی حزب حکمتیست بوده است. به این اعتبار آرشیو کمونیست طی دو سال گذشته، آرشیو تاریخ تولد و شکل گیری، جدالها و تلاشهای حکمتیست ها برای معرفی پدیده جدید سیاسی حزب به یک واقعیت اجتماعی بزرگ و عزم برای ساختن یک حزب سیاسی اجتماعی - کمونیستی بوده است. سردبیری نشریه کمونیست دوره ای و از میان اعضای هیئت تحریریه و با انتخاب هیئت تحریریه انتخاب میشود. چرخان بودن سردبیری نشریه تجربه مثبتی است که در آماده کردن چندین نفر در ظرفیت سردبیری نشریه نتیجه مثبتی داشته است.

کمونیست ماهانه: در چارچوب همان اهداف سیاسی و تبلیغاتی که هیئت تحریریه حزب تعقیب میکند، کمونیست ماهانه منتشر میشود، که امکان انتشار مطالب تحلیلی تر و بلند تر را داشته باشیم. تاکنون ٩ شماره از این نشریه با مطالب متعدد و تحلیلی و با محتوای خوب منتشر شده است. سردبیری کمونیست ماهانه نیز توسط هیئت تحریریه انتخاب میشود.  

سازمانده کمونیست: ابتدا در پریودهای بلند ٢-٣ ماهه منتشر میشد. در چند ماه اخیر کمیته کل کشور حزب انتشار هفتگی آن را به عهده گرفته است. این نشریه ظرفی است که جوابگویی به مسائل و گره گاههای مبارزاتی و سازمانی تشکیلات داخل را در اولویت دارد و در این راستا تاکنون ٣٥ شماره از آن منتشر شده است. سردبیر نشریه توسط کمیته کل کشور تعیین میشود.

کمونیست انگلیسی: از بدو تاسیس حزب ضرورت انتشار نشریه ای به زبان انگلیسی که مواضع و سیاستهای اصلی حزب و رهبری را منعکس کند و ابزار معرفی حزب حکمتیست در فضای چپ خارج کشور باشد. احساس میشد . با پا پیش گذاشتن جواد اصلانی و سر دبیری او از چند ماه قبل موفق به انتشار کمونیست انگلیسی شدیم. این نشریه ماهانه است و تاکنون ٨ شماره آن منتشر شده است.  

نشریه تئوریک – سیاسی حکمت : تاکنون سه شماره آن منتشر شده است. اولین شماره در ژانویه ٢٠٠٥ منتشر شد. حکمت نشریه ای تئوریک و سیاسی از حزب است. تولد و انتشار این نشریه برای حکمتیست ها بسیار حائز اهمیت است. ما به ابزار جدال نظری و عقیدتی در نقد پدیده های وارونه دنیای امروز و تبیین تمایز عقیده و سیاست حکمتیستی در مبارزه جاری و آینده احتیاج مبرم داریم . انتشار این سه شماره نشیه گام مهمی در این زمینه بوده است. اگر چه به درست تاکنون تم های اصلی آن به ترسیم تفاوتهای ما با چپ حاشیه ای و فرقه ای و به تحلیل رویدادهای مهم تحولات سیاسی ایران متمرکز بوده است . اما باید توجه داشت نشریه حکمت لازمست به ابزار نقد سوسیالیستی از روندهای اصلی تحولات بین المللی ومنطقه ای وبه ابزار کارای دفاع از مارکسیسم و حکمتیسم تبدیل شود.

 اکتبر : نشریه تشکیلات کردستان حزب است . اولویت سیاسی و تبلیغی این نشریه تمرکز حواس بر تحولات سیاسی و مبارزاتی جامعه کردستان است. ابزار دست رهبری تشکیلات کردستان برای طرح سیاستهای حزب در کردستان است. این نشریه پروژه های جمهوری اسلامی در کردستان را زیر نقد و افشاگری گرفته است. همچنین ناسیونالیسم کرد و قوم پرستی و سیاستهای احزاب ناسیونالیست و فدرالیست را نقد و افشا میکند. وقایع مبارزاتی جامعه کردستان و نقش حزب در این مبارزات را منعکس میکند. سردبیر نشریه اکتبر توسط هیئت اجرایی کمیته کردستان انتخاب میشود.

تلویزیون پرتو: هنوز بیشتر از دو ماه از تاسیس حزب نگذشته بود که پخش برنامه های رادیویی پرتو روی موج کوتاه سازمان داده شد. بزودی و بعد از ٤ ماه این برنامه ها بنفع برنامه های تلویزیونی کنار گذاشته شد. در دو سال اخیر بطور نسبتا مداوم برنامه های تلویزیونی حزب حکمتیست و عمدتا با عنوان "پرتو" روی کانال تلویزیونی و از ماهواره "هات برد" برای مردم ایران در دسترس بوده اند. برنامه های هر روزه، پخش دو روز در هفته، برنامه بزبان کردی سوابق مختلف ما را شکل داده اند ولی بطور منظم و ثابت برنامه های یک روز درهفته روزهای جمعه پنج و نیم تا شش و نیم به وقت تهران تامین شده است.

با توجه به ظرفیتهای مالی محدود حزب و سایر پروژه های پر خرج دیگر، تامین برنامه های تلویزیونی پرتو، چه از نظر مالی و چه از نظر فنی و پرسنلی، و در کیفتیتی قابل قبول و قابل مقایسه با بسیاری از رقبای ما، را باید یکی از کارکردهای موفق حزب بشمار آورد. لازم است اضافه شود در تمام طول این مدت بخشی از انرژی حزب به تهیه مقدمات لازم برای کانال تلویزیونی خود، متوجه بوده است.

راه اندازی تلویزیون هر روزه پرتو یک نیاز اساسی و فوری جنبش آزادیخواهانه است. از سه ماه قبل تلاشهای جدی حزب برای راه اندازی تلویزیون هر روزه شروع شده است. امکانسازی مالی اولیه شروع این پروژه تامین شده است. اقدامات فنی راه اندازی سات لایت و ستودیو در جریان است. امیدوار بودیم تا مقطع کنگره فعالیت عملی تلویزیون هر روزه پرتو شروع شود. اما پروسه قانونی عقد قرار داد با فرستنده بیشتر به طول میکشد. امیدواریم بعد از کنگره و سریعترین فرصت ممکن تلویزیون هر روزه شروع بکار کند.   

هفته منصور حکمت و انتشار منتخب آثار منصور حکمت:

 حزب حکمتیست هر ساله هفته منصور حکمت را برگزار میکند. اولین روز هفته حکمت در ٤ ژوئن هر سال روز تولد منصور حکمت آغاز و تا یک هفته طول میکشد. در این هفته هدف اینست جامعه و دوستداران منصور حکمت را با جنبه های مختلف افکار و سیاست وروشها و پراتیک منصور حکمت و با میراث گرانبهای وی در فعالیت فکری و سیاسی و اجتماعی و در یک کلام با زندگی پربار این رهبر و مارکسیست برجسته معاصر آشنا کرد. در صورت امکان و به کمک کسانی که از نزدیک با او سر و کار داشته اند، حتی خاطرات شخصی از این انسان بزرگ را بازگو کرد. حزب حکمتیست این هفته را فراخوان میدهد. اما این هفته صرفا حزبی و محدود به این حزب نیست. هر دوستدار او در هر جا که هست با ابتکار خود میتواند این هفته را برگزار کند. در دو سال اخیر هفته منصور حکمت در داخل و خارج فراخون داده شده است. فعالیتهایی به این منظور در داخل صورت گرفته، اما هنوز ابعاد آن محدود است. فعالیتها و اقدامات حزب در خارج کشور در بخش گزارش خارج کشور اشاره شده است. اما از مهمترین اقدامات حزب ما در این ٢ سال به مناسبت هفته منصور حکمت انتشار منتخب آثار منصور حکمت در  ١٧٣٢ در مه ٢٠٠٥ و ضمیمه ١ منتخب آثار در ٥٤٢ صفحه در مه ٢٠٠٦ بوده است. این اقدام بدون تردید از ابتکارات و اقدامات افتخارآمیز حزب ماست. تهیه و جمع آوری و ادیت ماتریال، بعلاوه تامین مالی و چاپ و توزیع این دو کتاب با اختصاص انرژی و امکانات قابل توجهی از جانب حزب ما مقدور شد. جمع آوری و در دسترس قرار دادن آثار منصور حکمت از کانالهای دیگر و از جمله تشکیلات داخل هم دنبال شده است. این امری است که همچنان مسئولانه، پرحرارت و مشتاقانه در سطوح مختلف در حزب ما پی گرفته خواهد شد.

سایتها:

سایت حکمتیست (سایت مرکزی حزب)

سایت ایران تلگراف (سایت کمیته خارج کشور)

سایت اکتبر (سایت کمیته کرستان حزب )

سه سایت حزبی هستند که با ایجاد حزب ایجاد شدند. هر کدام از این سایتها با اولویتهای مشخصی منتشر میشوند.

سایت مرکزی حزب منعکس کننده سیاستهای رهبری حزب، مصوبات ارگانهای رهبری و مطالب نشریات مرکزی و اعضای رهبری حزب است. از طریق این سیاست میتوان به همه اسناد و سیاستهای اصلی حزب و نشریات و عرصه های اصلی حزب دسترسی پیدا کرد، با اعضای کمیته مرکزی و امکان ارتباط با آنها آشنا شد .

سایت ایران تلگراف سایت تحت هدایت تشکیلات خارج کشور است. نقطه عزیمت این سایت در وهله اول منعکس کردن روزمره همه فعالیتهای تشکیلات خارج و دیگر سازمانها و عرصه های فعالیتی حزب است. علاوه بر آن مطالب کادرها و اعضای حزب را منعکس میکند و از طریق آن به بسیاری از سایتها و ووبلاگها و از جمله سایتها و وبلاگهای حزب میتوان دسترسی پیدا کرد.

سایت اکتبر، سایت رسمی تشکیلات کردستان است. کلیه فعالیتهای حزب در کردستان در این سایت منعکس میشود. در ابتدای ایجاد حزب، این سایت حاضر و آماده ترین ابزار معرفی کردن حزب بود. به همین دلیل مراجعات فراوانی داشت و عملا فراتر از فعالیت حزب در کردستان، کلیه فعالیتهای حزب را منعکس میکرد و فقط محدود به کردستان نماند. در تداوم فعالیت حزب علیرغم ایجاد سایت حزب و سایت ایران تلگراف، کماکان این سایت همچون سایت سراسری حزب عمل میکند. این خاصیت سراسری سایت که در اوایل نیاز حزب بود و اجبارا و در غیاب سایتهای دیگر چنین کانالیزه شد،، اکنون درست نیست به این شیوه عمل کند. این سایت بر فضای سیاسی کردستان و نقش حکمتیست ها فوکوس کند. دستورالعمل اخیر هیئت اجرایی کمیته کردستان همین جهت گیری را تاکید کرده است. 

علاوه بر این سه سایت رسمی، باید به سایت ایران تریبون که با ابتکار و پشنهاد حزب راه اندازی شد، اشاره گردد. هدف ما راه انداختن یک سایت چپ و توده ای و مورد مراجعه همگان است . این سایت تحولات سیاسی و اجتماعی و مبارزاتی مربوط به ایران را منعکس میکند. صفحات مختلف و ستونهای مختلفی را شامل میشود. سایتی باز است که در چارچوب امکانات خود مطالب و اطلاعیه ها و بیانیه های همه جریانات فعال در صحنه سیاست ایران را منعکس میکند. مراجعات به این سایت بویژه از داخل ایران قابل توجه است . اگر چه این سایت هنوز با تبدیل شده به یک سایت اجتماعی و مورد مراجعه وسیع فاصله دارد، اما تا همینجا هم این سایت پر ملاط و جذاب بحساب میاید. علاوه بر سایتهای نامبره بالا، مجموعه ای از سایتها و وبلاگهای کمپینها و نهادهای جانبی حزب و اعضای رهبری و کادرها، ابزار مهمی در معرفی جنبش و حزب ما بوده اند.

سازمانها و نهادهای غیر حزبی و پروژه های جانبی حزب :

در سطح خارج کشور یک بعد مهم فعالیت حزب ما ابتکار ایجاد و یا تقویت نهادهایی است که نقطه عزیمت شان دفاع از حقوق انسانها و سازمانیابی متشکل انسانها در دفاع از این حقوق است. در همان یکماهه اول حزب با ابتکار حزب و با اختصاص تعدادی از اعضای رهبری و کادرها سازمان رهایی زن، سازمان سراسری پناهندگان، کمپین دفاع از ان، جی،او ها و ... ایجاد شدند. سازمان اول کودکان، بی خدایان، بولتن زنان در خاورمیانه و نهاد "پلا و فادیمه را فراموش نکن" و "هیشو را فراموش نکن" و نهاد برابری در دفاع از حقوق کودکان و زنان در سوئد و نشریه پاسخ و بعضی نهادهای دیگر که از قبل فعالیت داشته به فعالیت خود ادامه دادند. هر یک از این سازمانها و نهادها هدف و اولویت خاص خود را تعقیب میکنند که در اسامی خود سازمانها به درجه زیادی منعکس است. مبارزه متشکل در دفاع از حقوق زنان، پناهندگان، کودکان، در دفاع از برابری و حق متشکل شدن و علیه قتلهای ناموسی و خشونت علیه زنان در جوامع غربی، علیه نسبیت فرهنگی تمرکز فعالیت انسانی این نهادها بوده است. گزارش فعالیت این نهادها در کنفرانسها و مجامع خود این سازمانها ارائه و ارزیابی میشود و در اینجا به این جنبه نمی پردازیم. آنچه اینجا قابل تاکید است که حزب مبارزه متشکل در این عرصه ها، ابتکار ایجاد آنها و حمایت مستقیم این سازمانها و نهاد ها را مد نظر داشته است. بخشی از اعضای رهبری حزب ما خود مستقیما درگیر فعالیت در این عرصه ها بوده و خود نقش دبیران این سازمانها و اعضای رهبری و مسئولیت کارهای این عرصه ها را به عهده دارند. علاوه بر آن تشکیلات خارج کشور و تشکیلاتهای کشوری و شهری حزب مستقیما درگیر فعالیت این سازمانها و عرصه ها بوده اند. سیاست ما کماکان تقویت این عرصه ها است. همزمان با این درجه از دخالت و حمایت، جهت گیری مهم حزب ما این بوده که این سازمانها و نهادها به طور واقعی روی پای خود بایستند و استقلال عملی و سازمانی خود را عملی سازند. در عین حال تلاش ما این است که سیاست و رادیکال انسانی کماکان بر فعالیت این عرصه ها ناظر باشد . به امر هماهنگی تاکنونی این نهادها با هم کمک بیشتری بکند و ارتقا سطح آن را تضمین کند. 

مالی :

گزارش آماری دخل و خرج حزب در گزارش خزانه داری حزب منعکس خواهد بود. در اینجا به جنبه های دیگری از مسئله مالی تاکید میشود. اولین نکته قابل توجه اینست هزینه فعالیتهای حزب در سطح سراسری و محلی، هزینه بالایی است. تامین این هزینه در شرایطی است که این حزب از هیچ دولت و نهادی امکانات مالی نمی گیرد. کلیه هزینه های وسیع فعالیهای این حزب چه در سطح سراسری و چه در سطح محلی با اتکا به حق عضویتها، جمع آوری کمک مالی و ابتکارات سازمان تامین مالی و دیگر ابتکارات توسط کادرها و اعضای حزب تامین شده است. حق عضویت اولین وثابت ترین منبع درآمد این حزب است، اگرچه هنوز صد درصد آن وصول نمیشود. اما اکنون نظم ونسق جدی به خود گرفته است. میزهای مالی تشکیلاتهای کشوری و شهری و دیگر ابتکارات آنها برای جمع آوری کمک مالی دومین امکانات مالی این حزب است و جمع آوری کمک مالی توسط رهبران و شخصیتهای شناخته شده حزب در خارج و داخل از دیگر امکانات تامین مالی حزب است. بالاخره اینکه بخش مهمی از تامین بودجه ماهانه خزانه داری حزب بر عهده سازمان تامین مالی حزب است . عمده ابتکارات مالی حزب در سطح خارج کشور و به همت سازمان حزب در خارج کشور به سرانجام میرسد. با وجود همه این اقدامات حزب ما با کسر بودجه جدی ماهانه و همچنین با بدهکاری روبرو است. علاوه بر اینها فعالیتهای آتی حزب رو به گسترش و پر هزینه است. نتیجتا مسئله قابل توجه کنگره اول این حزب و رهبری منتخب آن این نکته است، که تامین مالی حزب ابتکارات و تلاشهای جدی تری را میطلبد. بدیهی است که عرصه ها و ابتکارات تاکنون تجربه شده را باید تقویت کرد و بر مشکلات هریک از آنها فایق آمد، از جمله تضمین وصول صد درصد حق عضویتها، گسترش میزهای مالی و ابتکارات جمع آوری کمک مالی، تقویت جدی سازمان تامین مالی و مهمتر از همه روی آوری رهبری و شخصیتهای اجتماعی برای جمع آوری کمک مالی. علاوه بر اینها تمرکز جدی برای جمع آوری کمک مالی در داخل کشور میتواند از ابتکارات راهگشای تخفیف مشکل مالی حزب باشد.  

ما و حزب کمونیست کارگری عراق :

تحمیل انشعاب از حزب کمونیست کارگری ایران و تشکیل حزب حکمتیست نه تنها به رابطه ما و حزب کمونیست کارگری عراق لطمه ای نرساند، بلکه باعث تقویت ارتباط سیاسی و تقویت همسرنوشتی هر دو حزب شد. این را قبل از هر چیز باید مدیون موضع گیری کمونیستی و شفاف و روشن بینی رهبری حزب کمونیست کارگری عراق در جریان اختلاف ما و جریان باقی مانده در حزب کمونیست کارگری بود. رهبری حزب کمونیست کارگری عراق به طور یکدست و به درست در جریان جدایی ما حزب حکمتیست و خط مشی ما را تقویت کرد. این موضع گیری تاریخی و بسیار مهم بود که نگذاشت کمونیسم کارگری در ایران و عراق دچار شکاف شود. پلنوم اول حزب ما طی قراری جایگاه مهم این سیاست و موضع گیری حزب کمونیست کارگری عراق را تبیین و ستوده است. به دنبال این رویداد رابطه فشرده و مستمر رهبری دو حزب ادامه داشته است. حضور در کنگره، کنفرانسها و پلنومها و دیگر نشستهای رهبری دو طرف به درجه زیادی به همفکری و همگامی جدی منجر شده است. ایجاد کنگره آزادی عراق از مهمترین رویداد همفکری و همگامی رهبری دو حزب در این ٢ سال بوده است. پلاتفرم ایجاد کنگره آزادی از جانب کورش مدرسی پیشنهاد شد و بعد از بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری توسط رهبری حزب کمونیست کارگری عراق تصویب شد . اکنون بیش از یکسال است، کنگره آزادی عراق اعلام موجودیت کرده و فعالیت گسترده ای را در داخل و خارج کشور سازمان داده است. این سازمان تنها نقطه امید راه برون رفت از سناریوی سیاه عراق است که مورد حمایت قاطع حزب حکمتیست است. این مهمترین پروژه نتیجه همفکری و همگامی مشترک دو حزب بوده است. تشکیلات خارج کشور دو حزب کمپینها و اقدامات مشترکی را سازمان داده اند. اما نباید منکر شده سطح همکاری و هماهنگی این دو تشکیلات به نسبت گذشته پایین آمده است که لازمست این مشکل را به سرعت پشت سرگذاشت و همگامی این دو تشکیلات را در پروژه های ضروری ممکن کرد.   

 

فعالیت وسیع ٢ سال گذشته و اصلی ترین موانع و مشکلات :

 

ابعاد فعالیتهای ٢ سال گذشته وسیع و پر حجم و ستودنی است. ابتکار و همت رهبری و همه کادرها و اعضای این حزب و سازمانها و ارگانها و شبکه های حزبی در داخل و خارج این حرکت وسیع را ممکن کرده است. اما در این پروسه ما با موانع ومشکلاتی روبرو بودیم، که تمرکز حواس مجدد بر اصلی ترین آنها ما را در کنار زدن این موانع کمک میکند. در پایین به این موارد اشاره میشود.

فایق آمدن بر ناباوری بعد از جدایی: با شروع فعالیت حزب یک مانع قابل مشاهده و واقعی، همان ناباوری ناشی از لطمه خوردن جنبش و حزب بر اثر انشعاب بود. این پدیده انعکاس آن واقعیتی بود که در جامعه وجود داشت. اتفاقا ریشه اجتماعی حزب ما و حساسیتهای اجتماعی رهبری و صفوف حزب ما این ناباوری را منعکس میکرد و بنا به این خاصیت نمیتوانستیم مثل جریان بی ریشه اجتماعی باقیمانده در حزب قبلی، این فشار اجتماعی را به روی خود نیاوریم و روی برگردانیم. در عالم عرفانی و خود فریبی آن انشعاب و لطمه را نادیده بگیریم. این موضوع در دوران اولیه فعالیت نوعی ناباوری به پیشروی و سروسامان گرفتن در حزب ما را ایجاد کرده بود. این موضوع عدم اشتیاق و کندی را برای دوره مشخصی به ما تحمیل کرد. فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حزب در داخل کشور و پژواک آن نهایتا عامل خنثی کردن این مانع سر راه بود.

عدم تمرکز رهبری: وجود یک رهبری متمرکز و در دسترس هم  یک نیاز حیاتی هدایت حزب است. در طول حیات ٢ ساله حزب به دلیل پراکندگی اعضای رهبری و تیم هدایت گر روز حزب، ما نتوانستیم رهبری متمرکز ایجاد کنیم. در جهت تخفیف پیامدهای نامطلوب این عدم تمرکز موارد متعدد آرایش رهبری را تغییر دادیم. شکل کنونی آرایش رهبری یعنی کمیته رهبری منتخب دفتر سیاسی از بقیه مواردی که تجربه کردیم . مناسبتر بوده است . اما فاصله جغرافیایی بین لیدر حزب و معاون و تیم اجرایی در گیر فعالیت روز کماکان بر کاهش راندمان کار رهبری تاثیر گذاشته است.

ضعف سازمان حزبی: یک مشکل قدیمی کمونیسم کارگری ضعف سازمان حزبی و ماشین حزبی کارا است. هنوز ما جنبشی عمل میکنیم . سازمان حزبی منضبط که بتواند کل انرژی موجود را کانالیزه و منظم کند، را نداریم. این وضعیت باعث شده کل انرژی و توان حزب موثر استفاده نشود و از طرف دیگر فشار کار بر بخشی از نیروی حزب متمرکز شود.

کمبود مالی: انواع ابتکارات و پروژه های مهم این حزب تاکنون به دلیل کمبود مالی اجرا نشده است. از جمله رادیو تلویزیون هر روزه، ادبیات پرتیراژ، گسترش امکانات گارد ازادی، و پروژه های متعدد دیگر. سطح فعالیت کنونی هم با همت و مایه گذاشتن بخشهای مختلف حزب و دوستداران حزب تامین شده است. کاهش مشکل مالی بسرعت دامنه تاثیر گذاری حزب حکمتیست را افزایش میدهد.

نداشتن تلویزیون همه روزه و سراسری: نداشتن مدیای هر روزه و پر شنونده و بیننده یک مانع مهم در گسترش دامنه فعالیت حزب ما بوده است. نداشتن این مدیا اساسا مشکل مالی آن بود. بالاتر اشاره شد به زودی تلویزیون هر روزه حزب شروع بکار میکند و بر این مشکل فایق میاییم.

رهبری

بیلان کار رهبری حزب در هدایت پراتیک سیاسی و سازمانی و اجتماعی متنوع و پر حجمی که در این گزارش به آن اشاره شد ه است، مثبت است. بویژه باید در نظر داشت حزبی را ازنو ساختیم. رهبری حزب در شرایط ویژه و نه چندان مساعدی هدایت این حزب و کل این پراتیک سیاسی و اجتماعی را به عهده گرفته است . ما از شرایط نرمالی شروع نکردیم. سیاست و عملکرد یک جریان فرقه ای و یک سکت غیر مسئول اجتماعی، انشعاب و جدایی از حزب کمونیست کارگری را بر ما تحمیل کرد. اتفاقا در مقابل به نتیجه نرسیدن کل تلاشهای مسئولانه ما در درون حزب کمونیست کارگری برای جلوگیری از غالب شدن سیاست و پراتیک حاشیه ای و فرقه ای چپ سنتی اولین ابتکار این رهبری عکس العمل ضروری به این روند واگرایی در حزب کمونیست کارگری و سنگربندی سیاسی وسازمانی در مقابل دفن کردن میراث فکری و سیاسی و پراتیکی کمونیسم دخالتگر منصور حکمت بود. اولین گام مهم رهبری حزب تصمیم به ایجاد یک صف سیاسی و سازمانی قابل دسترس برای کمونیست کارگریهای متعهد به خط مشی حکمت و ایجاد آلترناتیوی بود که در آن متحد شوند. صرفنظر از ابعاد لطمات سیاسی و سازمانی و پراتیکی و مالی این پروسه ایجاد حزب حکمتیست جواب به این نیاز و از افتخارات مهم پراتیک ٢ ساله این رهبری است. با اعلام موجودیت حزب به سرعت میبایست به نیروی گرد آمده حول حزب به لحاظ سازمانی سرو سامان داد . در این رابطه رهبری حزب اقدامات فشرده و متنوعی را در دستور گذاشت و بسرعت سازمانها و کمیته های حزبی و ابزارهای تبلیغی و ترویجی و انتشار نشریات متنوع تضمین شد.

به دست گرفتن پرچم حکمتیسم، کمونیسم دخالتگر و تاثیر گذار در جامعه تو سط رهبری از مولفه های مهم پیشروی حزب ما بوده است. رهبری حزب حکمتیست با پافشاری بر نقد سوسیالیستی رویدادها و اتفاقات در فضای سیاسی ایران و منطقه، با ارائه سیاست متفاوت، با پافشاری دخالتگری اجتماعی کمونیستها و با به دست گرفتن ضدیت روشن و شفاف با ناسیونالیسم، قومیگری و مذهب و هر جنبه ای از خرافه و ارتجاع، پرچم متمایزی را برافراشته است. مجموعه تلاشهای فکری و سیاسی و پراتیکی ٢ سال گذشته در ایجاد خود آگاهی بیشتر حکمتیست ها بر جنبش متمایزشان از اهمیت زیادی برخوردار است . اما مطلقا کافی نیست. هنوز در بسیاری زمینه ها این تمایز تبیین نشده استت، هنوز بسیاری آرا و سنت دست و پاگیر گذشته و چپ حاشیه ای سنگینی میکند و از زیر نقد کمونیستی و حکمتیستی در رفته است. هنوز رهبری حزب حکمتیست در صحنه جدالهای فکری و سیاسی بین المللی و حتی در سطح منطقه حضور موثر ندارد. حکمتیست ها باید پرچمدار نقد مارکسیستی روندهای اصلی تحولات بورژوایی در سطح جهان باشند وافق کمونیستی متمایز را نمایندگی کنند. در این رابطه اگرچه به گنجینه تئوریک و سیاسی منصور حکمت متکی هستیم، اما روندهای جدید، جوابهای جدید را میطلبد. سهم گذاری رهبری ما در این عرصه مهم بسیار ناکافی و محدود است. این خلاء را باید پرکرد.

 یک مشکل دیگر هنوز به لحاظ ایجاد سازمان حزبی منضبط، مدرن و با سرعت عمل کافی موفق نبوده ایم. سازمان بالای حزب هم از این قاعده مستثنی نیست.

سازمان بالای حزب: با ایجاد حزب و انتخاب کمیته مرکزی، پلنوم اول، لیدر حزب و دفتر سیاسی را انتخاب کرد . به عنوان ارگان اجرایی، هیئت دبیران متشکل از رئیس هیئت و دبیران عرصه ها و کمیته های اصلی حزب توسط لیدر حزب معرفی و با رای اعتماد دفتر سیاسی تشکیل شد. ١٠ ماهه اول فعالیت حزب توسط این ارگان هدایت شد. اما به تدریج مشکلات واقعی از جمله پراکندگی اعضای هیئت دبیران، مشکلات مالی تامین سفرهای کوتاه مدت برای نشستهای حضوری و نداشتن سوخت و سازفعال سیاسی و تشکیلاتی حضوری یک ارگان ١٢ نفره راندمان کار هیئت دبیران و کل حزب را پایین میاورد. در نتیجه با تایید دفتر سیاسی حزب این آرایش را تغییر دادیم. به دنبال آرایشهای موقت دیگر را تجربه کردیم و اکنون از مقطع پلنوم چهارم حزب با ادغام ارگان سیاست گذار و اجرایی حزب، در نهاد دفتر سیاسی، هماهنگی و تمرکز سیاسی بیشتری در رهبری حزب ایجاد شده است. پلنوم حزب لیدر حزب و دفتر سیاسی را انتخاب میکند . دفتر سیاسی از میان اعضای خود، کمیته رهبری را به عنوان ارگان هدایت کننده روزمره حزب در فاصله نشستهای سه ماهه دفتر سیاسی انتخاب میکند. آرایش اخیر به نسبت آرایشهای قبلی بهبود جدی محسوب میشود. در این مورد هم پراکندگی جغرافیایی اعضای کمیته رهبری در کندی تصمیمات، نداشتتن سوخت و ساز فعال بحث و تبادل نظر و پخته کردن تصمیمات تاثیر دارد. در این چارچوب این طرح هنوز باید دنبال روشهای کاراتر هدایت حزب بود.   

جمع بندی فشرده

ما ساختن حزب حکمتیست را از زیر آوار جدایی و انشعاب در حزب کمونیست کارگری آغاز کردیم. واضح بود که آوار این جدایی و انشعاب بر روی ما سنگینی میکرد. واضح بود که موجی از ناباوری و ناامیدی را شاهد خواهیم بود. واضح بود که جریان راست در مصافهای سیاسی جامعه موقعیت بهتری پیدا خواهد کرد. واضح بود که چپ ضعیف خواهد شد. واضح بود که جمهوری اسلامی در موقعیت مساعدتری در مقابل مردم قد علم میکند. روندهای سیاسی در ایران همینگونه نمایان گردید.

ما تصمیم گرفتیم که در دل این مصاف به ساختن حزب خود بپردازیم. ما تصمیم گرفتیم قبل از هر چیز به یک نیروی غیر قابل چشم پوشی در صحنه سیاسی ایران تبدیل شویم. قبل از هر چیز جوابگویی به مسائل جامعه را در اولویت قرار دادیم.

فعالیت دو ساله حزب حکمتیست شاهد گویای صحت این خط مشی بود. تعداد جلسات و اجتماعات و گفت و شنودها و آکسیونها و ابراز وجودهای سیاسی ـ اجتماعی ما بسیار بیشتر از حجم انرژی ای است که صرف سر و سامان دادن به امورات درون سازمانی و تشکیلاتی شده است. بعد از دو سال فعالیت امیدها و اتکا به وجود حزب کمونیستی دخالتگر در جامعه را دوباره ایجاد کردیم. بسیاری از موانع و مشکلات را پشت سرگذاشتیم . حزب را در صحنه سیاست ایران قابل دسترس و غیر قابل حذف کردیم. همچنانکه در این گزارش اشاره شده است، در این ٢ سال حکمتیست ها بخش درهم تنیده مبارزات رادیکال در شهرهای ایران و در خارج کشور بودند

فعالیت دوساله ما، و خطی مشی پیش گرفته ما، گواه ضرورت بی برو برگرد و حیاتی یک حزب بسیار متشکل و منسجم نیز هست. در دو سال اخیر فعالیت و دلسوزی قابل ستایش صف بزرگی از کمونیستهای کارگری در حزب حکمتیست موفقیتها و دست آوردهای چشمگیر و پر ارزش ما را ممکن ساخت. خیلی ها از رهبری تا کادرها و اعضا فداکاری بزرگ بخرج دادند، از خود مایه گذاشتند و در محیط خود سکاندار حرکت حزب بودند. ارج گذاری از این فعالیتها در سطح شایسته هرگز برای ما ممکن نخواهد بود، اما در ادامه این فعالیتها اکنون در آستانه دوره جدیدی از حیات حزب خود، باید که همه انرژی خود را متوجه جهتی کنیم که در آن حزبی قوی، منضبط و کمونیستی و توده ای را در اسرع وقت بسازیم. ما به این امر واقفیم آنچه انجام داده ایم هنوز یک گام از صدها گامی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نجات مردم ایران از دست تبعیض و ستم و نابرابری انجام داده ایم . میدانیم آنچه انجام داده ایم و آنچه که داریم برای جوابگویی مصافهای تعیین کننده آتی بسیار ناکافی است و اصلا جوابگو نیست و به سرعت باید خود را آماده کنیم. میدانیم جدالهای سیاسی جلوی روی ما بزرگ و تعیین کننده هستند. فوری تر از همه  جامعه چه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و چه برای آینده بعد از جمهوری اسلامی در مقابل دو انتخاب اصلی قرارگرفته است. انتخاب آلترناتیو چپ یا آلترناتیو راست؟

راست جامعه ایران، ناسیونالیسم و شووینیسم عظمت طلب ایرانی و قومگراهای رنگارنگ به امید دخالت نظامی آمریکا و حمایت پنتاگون، با سرمایه گذاری بر شکافهای ملی و قومی، به قیمت تباهی جامعه، به قیمت پاکسازیهای قومی منطبق بر نسخه عراق و افغانستان و یوگوسلاوی میخواهند سهمی از قدرت را به دست آورند. جنبش آزادیخواهانه ما و مردم لازمست از همین حالا با تمام هوشیاری و توان این سناریو را خنثی کند. درست نقطه مقابل این سناریو، ما و مردم با درهم کوبیدن کامل جمهوری اسلامی و اجرای منشور سرنگونی جمهوری اسلامی میخواهیم یک بار برای همیشه، رفاه، سعادت و آزادی و برابری در جامعه ایران حاکم شود. واقعیت اینست عده ای آگاهانه و عمدا تصمیم گرفته اند با ایجاد تفرقه و کینه و دشمنی قومی و ملی، صفوف مردم را چندپاره کنند و مردم را به جان هم بیندازند. بر عکس، ما آگاهانه و با نقشه میخواهیم کارگران و مردم و هر انسان تشنه آزادی و رهایی دست در دست هم بگذارند، با اتحاد و ابتکار خود جمهوری اسلامی، عامل مستقیم همه تبعیضات و ستمها ی کنونی جامعه ایران را بیندازیم و آینده ای عاری از هر نوع ستم و دسته بندی کاذب قومی و مذهبی و هر نوع تبعیض بسازیم. اینها آلترناتیوهای مختلف هستند و باید انتخاب کرد. دوره بعد از کنگره اول، برای حزب ما دوره ایست که بتواند انتخاب آلترناتیو چپ را برای مردم ممکن کند . بتواند موانع سرراه انتخاب آگاهانه و آزادیخواهانه مردم را کنار بزند. حزب سیاسی و توده ای قدرتمند در دسترس مرم و در همه کانونهای مبارزاتی را بسازد . با اتکا به چنین حزبی سرنگونی جمهوری اسلامی را به سرانجام برساند. کنگره اول حزب حکمتیست میتواند و باید حامل این پیام باشد.

هشتم اکتبر ٢٠٠٦

 

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
رحمان حسین زاده:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.