شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ -  ۵ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

چشم انداز تحولات سياسي در آينده جمهوري اسلامي
یادداشت روز کورش طاهری

كوروش طاهري

جمهوري اسلامي ايران يك حكومت استبدادي است. اين حكومت ابزار هاي موثر در تثبيت استبداد را در اختيار دارد. بر خلاف حكومت هاي مبتني بر دموكراسي و متكي بر قواعد دموكراتيك كه قدرت سياسي ناشي از اراده مردم در قالب نهاد هاي دموكراتيك است، جمهوري اسلامي  چند عامل مهم و تعيين كننده در سازوكارها و پيكارهاي سياسي را در انحصار كامل خود دارد. اين عوامل كدامند؟

ايده ئولوژي،بانك ها و مراكز اقتصادي، نيروهاي نظامي و شبه نظامي،رسانه هاي همگاني و در راس آن ها راديو و تلويزيون و اخيرا اينترنت. اگر به اين عوامل ،توهم و دلبستگي مذهبي بخش عمده اي از توده هاي پائيني را به آن اضافه كنيم، مي توان مكانيسم اين استبداد را بهتر شناخت.

در حوزه ايده ئولوژي، جمهوري اسلامي دو محور اساسي را در كانون توجه خود قرار داده است. اگر از ابتداي تاسيس اين نظام ، صدور انقلاب اسلامي به ساير نقاط جهان مورد توجه بود، اينك حفظ و توسعه نظام در داخل با تكيه بر بسيج فكري،عقيدتي و سازماندهي نيروهاي وفادار بر اساس تعاليم مذهب شيعه در قلمرو  ايده ئو لو ژيكي مورد توجه است.

در اين جهت، تبليغات سياسي ناشي از فقه شيعه در كانون فعاليت هاي رژيم اسلامي قرار دارد. سازماندهي بيش هسته هاي بسيج و كميته هاي سركوب در بيش از هشت هزار مسجد و پايگاه تبليغاتي از جمله انعكاس هاي

ايده ئو لو ژيكي حكومت محسوب مي شود. در آمار هاي منتشره از سوي سازمان تبليغات اسلامي و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ذكر نام و نشاني به خصوص در تهران، به فعاليت هاي ترويجي و تبليغي اين مراكز اشاره شده است.

اكنون در آستانه تشكيل كابينه دهم، آموزش و پرورش و حوزه هاي مر بوط به فعاليت زنان با تكيه بر جمعيت انبوه نسوان در ايران، براي تاثير گذاري داده هاي ايده ئو لوژيكي حكومت به شدت نشانه رفته است.

در حوزه مالي، حكومت عملا يكه تازي مي كند و براي قلع و قمع بخش باقي مانده و سهيم در لايه هاي اقتصادي و تجاري كشور، شمشير را از رو بسته است.با تكيه بر گستردگي فعاليت هاي تجاري و اقتصادي سپاه پاسداران، انحصار مطلق اقتصادي و مالي مورد خواست حكومت است. كليه منابع معدني،كاني،طبيعي ، حوزه هاي نفتي و بازار تجاري تحت سلطه ،نظارت و كنترل رژيم است. ايجاد واحد هاي تجاري كوچك در مراكز اقتصادي توسط سپاه پاسداران و منابع بانكي با تكيه بر مشاركت طرفداران خودي در برنامه جديد حكومت بر سلطه كامل بر بازار تجارتي قرار دارد.

كليه قوانين و مقررات در حوزه ها و بخش هاي مختلف منبعث و متاثر از ايده ئو لوژي حكومت است. اين قوانين براي مخالفين بازدارنده و براي خودي ها بيش برنده اهداف تجاري و اقتصادي هستند.

در بخش نظامي و شبه نظامي، حفظ و گسترش ايده ئو لوژي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است و در سطوح مديريتي نيز اين توجه اهميتي بيشتري براي رژيم دارد. بديهي است سياستي كه در جمهوري خلق چين براي نفوذ و كنترل توده ها و اقشار جوان به كار گرفته شده است ، يعني تشكيل واحد هاي اطلاعاتي ، تحت عنوان مردمي، در جمهوري اسلامي كپي برداري شده است. با اين تفاوت ، بخشي از اين فعاليت ها در ارتباط ارگانيكي با ساير نهاد ها و مراكزي، نظير، سازمان تبليغات اسلامي، سپاه پاسداران،بسيج،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،مجلس شوراي اسلامي، آموزش و پرورش براي نفوذ و كنترل مردم و جلوگيري از عصيان و بروز يا گسترش جنبش اعتراضي در برنامه و سياست هاي جديد حكومت گنجانيده شده است. آموزش و تجهيز نيروهاي سركوب و ارائه تسهيلات، فاز ديگري از اهداف رژيم است.

در قلمرو رسانه هاي همگاني، بر كسي پوشيده نيست، كه معدود رسانه هاي منقد و مخالف يكي بعد از ديگري تعطيل و تسويه هاي وسيع مطبوعاتي و تبليغاتي صورت گرفته و هم چنان ادامه دارد. با توجه به وضعيت فرهنگي ايران و فشار هاي اقتصادي، سياسي و رواني حكومت بر مردم، مي توان اين ادعا را مطرح كرد كه مطبوعات آئينه اقشار روشنفكر و تحصيل كرده ايران است، از نظر سياسي چندان مورد توجه اقشار پائين جامعه نيستند. اما، مطبوعاتي كه در بخش هاي ورزشي و هنري فعاليت دارند بيشتر مورد توجه اقشار پائيني و متوسط قرار دارند. حكومت با تكيه بر كاربرد راديو و تلويزيون و سانسور اينتر نت، عملا سياست ها و برنامه هاي ايده ئو لوژيكي خود  را در ميان توده هاي مردم ترويج و تبليغ مي كند. استفاده از تكنولوژي روز و حتي سفارشي كه هنوز به توليد نرسيده است براي كنترل اينترنت و رسانه هاي جديد نظير، موبايل،ميل و ماهواره براي حكومت مهم شده است.

آينده اي متفاوت

حذف و قلع و قمع به اصطلاح اصلاح طلبان و بخش عمده روحانيون مبارز، رژيم اسلامي را در آستانه تحول جديدي قرار داده است. زماني اين تحول وارد فاز حركتي مي شود كه محاكمه رهبر چند چهره  اصلاح طلبان يعني، بهزاد نبوي آغاز شود. بعد از اين محاكمه است كه، حكومت به دستگيري و محاكمه باقي مانده اوردوگاه معتقد،ملتزم و وفادار به نظام اسلامي را ، شروع مي كند. آغازي كه براي حكومت بسيار پر هزينه است. در اين مقطع حكومت نياز مبرم دارد كه  در داخل خود براي تثبيت قدرت نظاميان و سپاهيان در آينده بعد از مرگ خامنه اي، رفرمي نه چندان خوشايند روحانيون وفادار و تابع را انجام دهد. در اين رفرم، سه موضوع همزمان مورد توجه خواهد بود، نخست تغييراتي در موادي از قانون اساسي

دوم،انحلال مجلس خبرگان رهبري و تفويض بخشي از وظايف آن به شوراي نگهبان، و سوم، محدود كردن نقش و تغيير در تركيب طبقاتي شوراي مصلحت نظام. براي انجام اين رفرم داخل حكومتي، ايجاد شرائط و زمينه مساعد كه افكار عمومي را تحت الشاع قرار دهد بسيار حائز اهميت است.

وضعيت جنبش مردم

حكومت از چند عامل به خوبي آگاه است، نخست سركوب مخالفان خودي منتسب در جامه اصلاح طلبي و بخشي از روحانيون منتقد. دوم، سرگرداني و تشتت و اختلافات عميق در اوردوگاه اپوزيسيون خارج نشين. سوم، داشتن قدرت مانور براي جلب و جذب كشورهاي ديگر در ازاي ارائه امتيازات اقتصادي، مالي و بازرگاني.

در داخل وضعيت سياسي مخالفين عمده تا حدودي روشن شده است. به خارج نگاه كنيم! در حوزه ايده ئولوژي، تضاد و فاصله عميقي در بين اپوزيسيون وجود دارد. در قلمرو اقتصادي، ورشكستگي و ناتواني وجه مسلط است. مي توانيم به لحاظ ماهيت جنبش مردم در اين مرحله از فاز نظامي صرفنظر كنيم. در بخش رسانه هاي همگاني، نه اتحادي وجود دارد نه تلاشي براي ايجاد جبهه منظم اطلاع رساني. در اين بخش اكثريت رسانه هاي اپوزيسيون خوراك خبري و اطلاعاتي خود را از منابع خبري رژيم تهيه و تامين مي كنند.تضاد زيادي در اين حوزه مهم و تعيين كننده وجود دارد. بسياري از كانال هاي تلويزيوني و ماهوارهاي مربوط به اكثريت به اتفاق اپوزيسيون، با بخش برنامه هاي فاقد محتوي، بيشتر زمان خود را به بخش آواز. موسيقي و رقص اختصاص داده اند. بر خلاف اصول رايج در جوامع دموكراتيك در غرب، بسياري از گردانندگان رسانه هاي اپوزيسيون از همان شيوه اي استفاده مي كنند كه حكومت جمهوري اسلامي آن را به كار مي بندد. يعني،

تقسيم افراد به خودي و غير خودي.موضوعات فردي و منازعات بي فايده عقيدتي شبكه اطلاع رساني اپوزيسيون را به خود مشغول كرده است. اما، جنبش صلح آميز و اعتراضي مردم ،روزمرگي خود را ناشي از وضعيت اپوزسيون نظاره گر است. بخشي از نيروهاي منتسب به اپوزسيون در داخل، متاسفانه هم از آغور مي خورند هم از توره! جنبش براي ايجاد جبهه و تعيين رهبري فشار خود را در شرائط سخت و بحراني وارد كرده است، اما، كسي نتوانسته يا نخواسته است آن را به خوبي درك كند و زمان را براي به ثمر رسيدن نتايج مورد مطالبه جنبش را از دست ندهد، كه داده و مي دهد!!

 

  "یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید  .
كوروش طاهري

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.