شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ -  ۲ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

از راهروهاي واشنگتن تا خيابان هاي تهران ازاطلاعات تا ضد اطلاعات
یادداشت روز کورش طاهری

كوروش طاهري

ساده نگري است اگر باور شود حكومت ولايت فقيه تهاجم خود  بر عليه جنبش مردم و حاميان چپ ، راست و ميانه آن را  قطع و تمام خواهد كرد. از نظر رژيم ، تازه نقطه شروع، آن است. حكومت اسلامي به نقطه اي از حيات خود رسيده است كه، بايستي ابتدا ،ريشه و برگ هاي اصلاح طلبان پرورش يافته در دامن خود و سپس باقي مانده منتقدان متمايل به اصول گرائي را از صحنه سياسي ايران پاك كند، آن گاه به سمت و سوي يك كاسه كردن قدرت بيش برود. امري كه مشكل، اما، در كوتاه مدت محتمل است.

رهبر ولايت فقيه و جناح امنيتي/نظامي حكومت، با برنامه از قبل طراحي شده اهداف خود را بيش برده و مي برند. در تاكتيك، چند مورد مشخص براي رسيدن به هدف در عرصه داخلي براي حكومت مهم بود ، كه عبارتند از:
1.شركت حداكثري مردم در انتخابات. 2/ حذف جناح موسوم به اصلاح طلبان و گروه هاي هوادار آن. 3/دادن راي بالا(خواندن راي) به رئيس جمهور احمدي نژاد براي شكستن ركورد خاتمي و بني صدر.4 /تشكيل دولت قدرت گرا.5/ در حاشيه راندن گروه هاي ذينفع در حكومت، چه با كاركرد سياسي و چه با كار كرد اقتصادي،نظير رفسنجاني و وابستگان به آن.

هنوز در نزد رهبران خوانده شده جنبش اين ساده نگري و خود باوري وجود دارد كه مي توان با ارائه راهكارهاي روبنائي حكومت را از اهداف خود دور كرد.آخرين نمونه اين ساده نگري تا اين مقطع، اعلاميه نه ماده اي مير حسين موسوي است. اما،هر آن چه را حكومت انجام داده و مي دهد بر اساس ارزيابي و كسب اطلاعات مشخص از ظرفيت هاي رقيب ،مخالفين و منتقدين آن است. برخلاف حكومت، مخالفين در اكثر موارد با تكيه بر احساسات و ارائه اطلاعات غلط و گاها جهت دار ،حركت جنبش را آهسته مي كنند و بر ناتواني خود اضافه مي كنند.در صف حكومت، آن جا كه به قلمرو نيروهاي وفادار به حاكميت مربوط مي شود، يك همبستگي و وفاداري وجود دارد كه به عنوان مهمترين عامل در ادامه حيات جمهوري اسلامي ايران تعيين كننده است. بايد از اين ساده نگري بيرون آمد كه حكومت فقط بر اساس ذات خود عمل مي كند. حكومت در حوزه اطلاعات و ضد اطلاعات در صف اپوزيسيون ، مخالفين و منتقدين داخلي چندين برابر قوي تر از سيستم امنيتي و ساواك شاه عمل مي كند. سيستم امنيتي شاه به سلاح ايده ئو لوژيكي مجهز نبود، در حالي كه جمهوري اسلامي از اين سلاح به نام مذهب بهره مند است. در آن سوي، در نزد بسياري از سازمان هاي اپوزيسيون به لحاظ رشد نسل جديد در لايه هاي تشكيلاتي و بدنه سازماني، بروز اطلاعات را مي توان به خارج خيلي ساده تلقي كرد.آن چه كه به نام نيروهاي غيبي امام زمان در كسب اطلاعات ، كشف و خنثي كردن يك توطئه كه، به زعم حكومت منتشر مي شود، امري ،به جز حضور گسترده نيروهاي اطلاعاتي با ماسك هاي مختلف در بين مردم و سازمان هاي اپوزيسيون نيست. اين وضعيت در نزد به اصطلاح اصلاح طلبان شديدتر از بقيه سازمان ها است.

جنبش به كسب اطلاعات دقيق از توانائي،خصوصيات،امكانات و نقاط ضعف حكومت نيازمند است. هم چنان كه خود جنبش نيازمند تحليل در تمام اشكال قدرت و ضعف آن، بر اساس اطلاعات شفاف و صحيح است. در جهان كنوني اطلاعات و ضداطلاعات به جهت كارائي در تعيين سمت و سوي مبارزه و پيسرفت اهميت درجه اول را در تمام مراحل زندگي اجتماعي دارد. به گمان من، كسب آگاهي را با كسب اطلاعات اشتباه گرفته ايم. مردم آگاه هستند اما، ممكن است فاقد اطلاعات در يك مورد مهم يا بر عكس ساده سياسي باشند.

چند شب بيش در يكي از برنامه هاي چهارشنبه صدا و تصوير آمريكا ، مجري برنامه پيرامون ارسال نامه دوم باراك اوباما، به خامنه اي از عليرضا نوري زاده و محسن سازگارا سئوالي را مطرح كرد، نوري زاده به صحراي كربلا زد و گدائي و نياز رژيم را براي تماس با آمريكا به ميان كشيد، سپس محسن خان در حالي كه النگوي سبز رنگش را به رخ مي كشيد،فرمودند: من امروز از راهروهاي واشنگتن شنيدم كه آيت اله خامنه اي دومين نامه را براي اوباما فرستاده است!! (اين اشتباه لفظي نبود، چون تاكيد مجدد براين موضوع كرد!)

بنيان گذار سپاه پاسداران كه اينك از تعداد خدمتكاران و نوكران خانگي اش در غربت كاسته شده است به همراه بسياري ديگر، بارها با ارائه اطلاعات غلط و جهت دار ،سعي در آلوده كردن جنبش مردم ايران را داشته اند.در خيابان هاي تهران مردم با شعار صلح و فارغ از هر نوع وابستگي به دنبال دريافت مطالبات خود هستند، در حالي كه در واشنگتن و لندن، اخراج شده هاي از قدرت اقتصادي و سياسي به انحراف اين جنبش از مسير خود كمك مي كنند.

ترديدي نيست كه در برنامه جديد حكومت براي سفارت خانه هاي خود در خارج، اعزام تيم هاي قوي اطلاعاتي در راس قرار دارد. يا تكيه بر گستردگي فعاليت هاي سپاه پاسداران در خارج از كشور در پوشش هاي عادي تجارتي و بازرگاني، بسياري از افراد در اين پوشش و پوشش فرهنگي به خارج اعزام خواهند شد. اين جدائي از ساخت و باخت هاي و ارتباطات اطلاعاتي رژيم با سازمان هاي اطلاعاتي ساير كشورها است. از گذشته درس هائي وجود دارد، ترور رهبران حزب دموكرات در وين و برلين،ترور مخالفان در سوئد،ايتاليا،فرانسه،انگليس و

اما، اين بار ترور مورد نظر نخواهد بود. بلكه احاطه كامل اطلاعاتي مورد توجه خواهد بود. در نزد ما ايراني ها يك خصوصيتي وجود دارد كه در تاريخ با ما همراه بوده است، يعني،توسل به لابي و اظهار رابطه با فلان و بهمان!

موضوعي كه در جوامع بيشرفته مورد نكوهش و فاقد پايگاه است. بسياري از ما وانمود مي كنيم كه، از اطلاعات پشت پرده با خبر هستيم و ديروز و امروز، فلان اطلاع دقيق از منبع موثق به دستمان رسيد و فردا منابع ديگري اخبار محرمانه ديگري براي ما ارسال مي كند و از اين قبيل افاضات فردي كه داراي كاركرد اجتماعي منفي هم است. يا از درون و بيت خامنه اي خبر دقيق دارم كه ديشب چه مي گذشت و فردا چه خواهد گذشت! اما، صبح كه از خواب بيدار مي شويم، مي شنويم كه احمدي نژاد با 24 ميليون راي رئيس جمهور شد!!!

حكومت با زيركي از قبل برنامه براي طرح و اثر در افكار عمومي را مطالعه،ارزيابي،تهيه و به اجرا مي گذارد. از آن جائي كه در ايران احزاب سياسي مستقل و قدرتمند و سنديكاها و اتحاديه هاي مستقل از حكومت وجود ندارد تاثير گذاري برنامه هاي حكومت در افكار عمومي نا چيز نيست.صرفنظر از اقشار روشنفكر ولايه هائي از قشر ، توده هاي ساده با باورهاي مذهبي آمادگي پذيرش برنامه هاي حكومت را دارند.  تبليغ و ترويج بر مبناي اطلاعات و ضد اطلاعات صورت مي گيرد نه بر اساس توهمات ، احساسات و تخيلات!

اپوزيسيون و مخالفين حكومت بر اثر نداشتن اطلاعات صحيح و تحليل هاي درست مبتني بر داده هاي اطلاعاتي، در برابر حكومت همواره در موضع تدافعي قرار دارند، نيروئي كه صرف و هزينه دفاع مي كنند، موجب مي شود تا توانائي تهاجم را يا از دست دهند يا به حد اقل برسانند. سرانجام،در اطلاع رساني غلط و يك جانبه هر روز چهره اي براي جنبش ساخته مي شود،سپس چند روز بعد به فراموشي سپرده يا مورد نقد قرار مي گيرد!

 

   "یادداشت‌های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می‌شوند. در صورت تمایل به بازتکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت‌های روز سایت دیدگاه" قید کنید   .

 

كوروش طاهري

 

 korosh_ims@yahoo.com

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
كوروش طاهري:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.