شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -  ۸ مارس ۲۰۲۱سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

«عمل به مسئوليت با دخالت فورى و عاجل»

سایت مجاهدین

مركز ملى عدالت براى عراق:

فراخوان فورى مركز ملى عدالت براى عراق در لندن،
براى متوقف كردن يك قتل
عام و جنايت عليه بشريت در اشرف

 

حمله  وحشيانه ايادي جنايتكار وابسته به رژيم آخوندي به ساكنان بيدفاع اشرف - آرشيو

مركز ملى عدالت براى عراق در لندن در يك بيانيه فورى اد ملكرت نماينده دبيركل سازمان ملل در عراق، كريستوفر هيل سفير آمريكا در عراق و دادستان كل دادگاه عالى جنايى بينالمللى در لاهه را به اقدام فورى براى متوقف كردن شروع يك قتلعام و جنايت عليه بشريت در اشرف فراخواند.


 در اين فراخوان كه به امضاى دكتر محمد الشيخلى مدير مركز ملى عدالت عراق رسيده، آمده است:
با نگرانى فراون فشارهاى غيرقابل توجيهى را كه ساكنان غيرنظامى قرارگاه اشرف كه از مخالفين رژيم حاكم بر ايران مىباشند، بهعنوان بخشى از جنگ روانى اعمال شده از سوى مقامات عراقى در همكارى سرويسهاى اطلاعاتى و امنيتى رژيم ايران در معرض آن هستند دنبال مىكنيم.


از مدتى پيش اين ارگانها خانوادههاى ساكنان قرارگاه اشرف را از شهرهاى ايران به قرارگاه اشرف آورده و به شيوهاى كه در تعارض با معيارهاى اخلاقى و متمدنانه است در مقابل درب قرارگاه نگهداشته و در همكارى با كميته امنيتى مسئول قرارگاه مانع از ورود آنها به قرارگاه شده و آنها را مجبور به شعار دادن بر عليه فرزندانشان كه از ساكنان غيرنظامى و مخالفين رژيم حاكم بر ايران هستند مىنمايند امرى كه باعث مشكلات روحى بسيارى براى اين خانوادهها و فرزندانشان در قرارگاه اشرف شده است.


بر شما پوشيده نيست كه ساكنان غيرنظامى قرارگاه اشرف در موارد متعددى در معرض رفتار سركوبگرانه دولت عراق قرار گرفته و با استفاده از حق دفاع مشروع كه در قوانين داخلى و بينالمللى برسيمت شناخته شده است براى دفاع از خود و زندگيشان شهدا و زندانيانى تقديم كردهاند و با محروم شدن از مواد غذايى و دارويى از سوى مقامات عراقى دردها و مشكلات و محروميتهاى زيادى را حتى براى سادهترين نيازهاى زندگى متحمل شدهاند.

مركز ملى عدالت براى عراق در لندن افزود:
مركز ما با افتخار زياد از دخالت نمايندگى دبيركل سازمان مللمتحد در عراق و مواضع شرافتمندانه سابق شما در قبال اين موضوع انسانى قدردانى مىكند.
از اينرو مركز ملى عدالت براى عراق خاطرنشان مىكند كه ساكنان غيرنظامى قرارگاه اشرف افراد حفاظت شده به موجب كنوانسيون چهارم ژنو و كنوانسيونها و توافقنامه‌ها و اسناد بينالمللى بوده و مشمول حفاظت بينالمللى مىباشند.


لذا جنابعالى را به دخالت فورى در نزد مقامات عراقى و يادآورى التزمات بينالمللى دولت عراق در مورد حفاظت ساكنان غيرنظامى در مناطق درگيرى، و در معرض خطر قرار ندادن افراد حفاظت شده و حفاظت از زندگى و حقوق انسانى آنها كه در حقوق بينالملل تضمين شده است فرا مىخوانيم.


از آنجاكه كشمكشهاى سياسى و تداخل و تعارض منافع بين نيروهاى سياسى تاثيرگذار در صحنه عراق در دوران انتخابات و بعد از آن براى شما مشخص است، به منظور دور كردن پرونده انسانى ساكنان اشرف از معاملات سياسى در حال و آينده و دور كردن شبح يك كشتار خونين عليه ساكنان غيرنظامى قرارگاه اشرف از سوى مقامات عراقى و با احزاب وابسته به مقامات ايرانى، مركز ما جنابعالى را بهعنوان نماينده دبيركل سازمان ملل در عراق و مدافع بينالمللى قطعنامه‌ها و كنوانسيونهاى بينالمللى به اتخاذ اقدامات ضرورى و لازم در هماهنگى با اعضاى دائمى شوراى امنيت بينالمللى فرامىخوانيم تا با صدور قطعنامهاى قرارگاه اشرف و ساكنان آن را بهعنوان منطقه حفاظت شده بينالمللى و تحت حفاظت سازمان ملل معرفى كنيد.


جنابعالى را بهعمل به مسئوليت هايتان با دخالت فورى و عاجل براى متوقف كردن شروع يك جنايت قتلعام و جنايت عليه اتسانيت فرا مىخوانيم، جنايتى كه علائم بروز آن مدتى است كه ديده مىشود و در صورت وقوع سازمان مللمتحد و ايالات متحده آمريكا در برابر جامعه بينالمللى و هيأتها و سازمانهاى ذيربطى كه مسئوليت تاريخى و انسانى حمايت از ساكنان غيرنظامى در قرارگاه اشرف را بر عهدهدارند، مسئول خواهند بود.

منبع: مجاهدین، 28 بهمن 1388
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
سایت مجاهدین:[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: حسین]  [  ]  
آقایا خانوم وفا
اینکه انتظارش را داشتید خوب است چون ضد رژیم نیستید والا دشمن مشترک داشتید و وحدت داشتید و حداقل مجاهد هم نیستید.اینکه خمینی پلید دروغ گفته چرا حسابش را رجوی به شما پس بدهد اگر خیلی از رجوی باهوش و زرنگ هستید بفرمایید از خیابانهای پرزرق وبرق اروپا سرنگون کنید و من بعنوان یکی ازاعضای خانواده اشرفی با اختیار تمام از طرف خودم و خانواده خودم میگویم ما اسیر و دربدر شدیم فقط بخاطر سرنگونی این رژیم و تمام خانواده ما را ازبین بردند شما و امثال شما از این اروپا چیکار کردید؟حالا شما چرا بفکر نگرانی این چند هزار نفر هستید اگر انصاف دارید آب به آسیاب دشمن میلیونها ایرانی نریزید و بفکر میلیونها ایرانی باشید. در ضمن چقدر اجتماعی برخورد میکنید معلوم است که اصل بر هر مبارزی مبارزه هست نه خوشگذرانی!و الا باور کنید اکثر این مجاهدین و مبارزین آبجو اروپایی را بیشتر از من و شما دوست داشتند تا آنجایی هم که من اطلاع دارم استراتژی هم استراتژی مبارزه با چنگ و دندان از غراق تا همهجای دنیا تا به آخر و به هر وسیله است تا لحضه ای که یک ظالمی بنام آخوند در دنیا نباشد است بحث فلسفی و تجزیه و تحلیلش برای شما و به داد مردم بدبخت رسیدنش مال مبارزین و مجاهدین یا علی.....
  

[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: اکرمی]  [  ]  
انها که در جای امن وگرم پای کامپیوتر همه مسائل جهانی را حل وفصل میکنند
لطفا ادرس کشورهای پناهنده پذیر را هم به انهاکه در ترکیه هستند بدهید بسیاری از هموطنان ما در تر کیه در شرائط بسیار سختی بسر میبرند
بعد از موفقیت انها ادرس را به رفقای اشرف هم بدهیدوبعدا بگوئید ما کشور ... را گفتیم نیامدند البته پوست خربزه زیر پای یکدیگر گذاشتن را همه بلد هستیم بعلت ان باید توجه داشت که بعداز سی سال ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
متاسفانه بعضیها تا اخرین روز عمرشان دوران کودکیشان تمامی نداردوبا اسمان وریسمان را بهم بافتند میخواهند نتیجه بگیرند که مجاهدین خلق خود مقصر هستند که البته تقصیر اگر بزیر کشیدن اخوند است من به ان افتخار میکنم که چنین جسارتی دارنداز همه راحتیها گذشتن کار بسیاری از مدعیان نیست از اشرف بیرون بیایند خطر برای انها جدی است
  

[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: وفا]  [  ]  
جناب حسین با تشکر از شما که مثل همیشه که انتظارش هم میرفت سعی کرده اید که یک جورهایی باز حرف های تکراری گذشته را بفرمایید که من سایت های رژیم را فقط دیده ام و به سایتهای اپوزیسیون سر نمیزنم . بهرروی این نوع قضاوت ها از هواداران مجاهدین دور از انتظار من نیست ونیوده است. اما د رمورد آقای رجوی ایشان که سمت «رهبر انقلاب نوین ، رهبر ایدئولژیک ، مسئول شورای ملی مقاومت» را دارا میباشند. ویادمان نرود که خمینی هم در پاریس میگفت میخواهد به قم برود و تدریس کند ؟ البته نه اینکه بخواهم مقایسه کنم ولی برای اینکه بگویم چنین مسائلی در ذهن های تاریخی هست . اما در مورد کجا بروند ؟ بحثی است که خود رهبری مجاهدین هرگز به آن نپرداخته است ولی همانطور هم که خود شما فرموده اید آنها از اصل حقوق بشری که مدعی آن هستند نمیچیند بلکه آنطور که شما میگویید «اصل مبارزه با رژیم» میگذارند نه اصل بر نجات جان این انسانها که مساله حقوق بشری اش را مطرح میکنید. اما ایا در عراق ماندن چه کمکی به مبارزه ضد رژیم میکند این خود هم چیزی است که من سوال کردم و متشکر میشوم اگر شما توضیح بدهید که چرا ماندن مجاهدین با عقل هوشمند آقای رجوی که از من عقلش میرسد و احتمالا شما این را میدانید توضیح بدهید که استراتژی مجاهدین در عراق چیست وچه منفعتی برا ی اعتراضات مردمی دارد ؟   

[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: حسین]  [  ]  
آقا یا خانوم وفا
لطفا سری بیشتر به سایتهای رژیم بزنید تا اتحاماتتان پر ملات باشد نه تکراری و ضمنا بفرمایید این ارتش آزادیبخش یا مجاهدین کجا بروند؟اگر ملاک سنجش هر کس ضربه زدن به رژیم و سرنگونی باشد بهترین جا با حفظ تشکیلات هرکجا که شد است ولی فکر نکنید آقای رجوی عقلی کمتر از شما دارد .حتما اگر جایی قبول کنند خواهند رفت و ضمنا اگر از سایتهای رژیم وقت کردید سری هم به سایت مخالفان رژیم بزنید و ببینید که آقای رجوی از قبول هر سمتی در آینده ایران امتناع کردند و ... البته عنصری مثل شما حتما هم باور نخواهد داشت چون دنیای شما بر بی اعتمادی و بی وجدانی سوار است والا بی غرض و مرض بودید که این حرفها را نمیزدید و آنها را هم حداقل در جهت سرنگونی مثمر ثمر میدانستید
  

[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: وفا]  [  ]  
من فکر کنم که این سران مجاهدین میباشند که این افرادشان را به دامن مرگ میخواهند هدایت کنند وگرنه در عراق که دیگر جای ماندن نیست؟اگر لجبازی با رژیم است که این جواب نیست ؟ اگر مجاهدین یک توضیح سیاسی بدهند که چرا با این وضعیت عراق میخواهند در عراق بمانند و چه نفعی برای جنبش مردم ایران دارد مطمئنا کسانی از سکوت بیرون میایند.ولی سابقه امر نشان میدهد که مناسفانه سران مجاهدین مساله را حقوق بشری در خدمت اهداف سیاسی خود میکنند که این هدف هم صرفا بقا به هر شکل میباشد. به نظر من رهبران مجاهدین خود بخشی از مشگل میباشند که درجهت حل مشگل از نظر انسانی نیستند زیرا که اگر مساله از نظر انسانی است یعنی جان این انسانها در صدر مساله قرار دارد وبهترین امر خروج این افراد از عراق است البته نه درمقابل دویست میلیون دلاری که آقای رجوی به عنوان سنگ بزرگ نزن ، مطرح کرده اند ویا سفر تنها در آمریکا و اروپا بلکه همکاری وهمدلی واقعی درجهت نجات این انسانها . ولی رهبری مجاهدین مساله اش متاسفانه این نیست بلکه میخواهد در عراق بماند ، عراقی که از نظر آنها نا امن است و دولتش در خدمت رژیم ! پس چرا تلاش نمیکنید بجای ادامه آنجا ماندن که نتیجه ای ندارد از آنچه که جامعه جهانی مینامید بخواهید که خروج این ها را ممکن سازند . نه تلاش رهبری مجاهدین تاکنون در این جهت نبوده است بلکه ادامه اقامت در عراق بوده است که هیچ توضیح سیاسی هم برایش نمیدهد. وبا این امر نیروهای دیگر تردید میکنند که مساله رهبری مجاهدین جان این ها نیست بلکه مساله حقوق بشر را دست آویز کرده اند همین گونه جان این انسانها را برای صداقت بهتر است که این خط عوض شود وبعد انتظار حمایت همه را داشت   

[تاریخ ارسال: 18 Feb 2010]  [ارسال‌کننده: شهره مهاجر]  [ ..... ]  
یادمان باشدکه هیتلر . مارکسیست هارا کشت. لیرالهارا کشت.یهودیان را کشت. و از همه فرقه اش را کشت.اما کسی نگفت چرا. و تا حالا . بشر دارد درد و داغش را حس میکند. و اکنون . اگر . گروه ها و احزاب و دگر اندیشان هم سکوت کنند. آیا بخشیده خواهند شد !؟و اصلا قابل بخشش هستند !؟فشار به اشرف . فشار به کل جنبش پویا و زنده و بالنده است. فراموش نکنیم که . همه ما باید فریاد مان را بلند کنیم. همه باید سدی باشیم در برابر هجوم ارتجاع خون آشام و عمله هایش علیه اشرف. وقت کم است و عمر . کوتاه . بشتابید بسوی سد کردن راه خون آشامان سیری نا پذیر. برای نجات اشرفیان باشرف.پاینده ایران. پیروزباد قیام مردمی ملت شریف ایران.   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.