شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ -  ۶ اوت ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

مفهوم سوسیالیزم: طرح مسأله - (بخش اول)

مازیار رازی

 
به اعتقاد من اهمیت باز کردن بحثی در مورد «مفهوم سوسیالیزم»، عمدتاً در این است که «اعتبار سوسیالیزم» در سطج جهانی مورد سؤال قرار گرفته (یا بحران اعتبار سوسیالیزم وجود دارد).
بسیاری از «سوسیالیست»های معرّف «اردوگاه های سوسیالیزم» (شوروی سابق و چین) و طرفداران بین المللی شان در دهه های پیش، از مسببین اصلی بی اعتباری سوسیالیزم بوده اند. نسل جوانی که در سطح بین المللی می توانست در وضعیت بحران سرمایه داری به بدیل سوسیالیزم روی آورد، به دلیل این بی اعتباری، دچار تردید و دو دلی گشته است (و به حق). ضربه ای که این به اصطلاح سوسیالیست ها بر بدنۀ سوسیالیزم زده اند به مراتب بیش تر از تهاجم تبلیغاتی ای بوده است که از سوی سرمایه داری جهانی طی چند دهه صورت گرفته است. فروپاشی شوروی سابق و تمام نظام های به اصطلاح سوسیالیستی و اقمار آن و تسلیم شدنشان در مقابل نظام سرمایه داری، سوسیالیزم را بیش از پیش بی آبرو کرده است. رژیم های سرکوبگر و غیر دمکراتیک استالینیستی و خفه کردن هر مخالف و نبود دمکراسی حتی در حد دمکراسی بورژوایی در این جوامع، جنبش های کارگری را از تلاش برای رسیدن به سوسیالیزم باز داشته است. سؤالی که برای میلیون ها کارگر و جوان مبارز ضد سرمایه داری در سطح بین المللی و به ویژه کشورهای اروپایی طرح گشته، این است که «اگر آیندۀ سوسیالیزم آن چیزی است که در شوروی و چین و کوبا وجود دارد، ما به همین نظام بورژوایی با تمام اشکالاتش ته می دهیم»! اما این تنها ضربات نبوده اند. به علت خیانت های آشکار به سوسیالیزم، انحرافات نوینی در درون گرایش های سوسیالیستی ظاهر گشته است: بازگشت به نظرات خرده بورژوایی رادیکال، سوسیالیزم تخیلی، شبه آنارشیستی، پست مدرنیزم و غیره در مقابل مارکسیزم انقلابی، ظاهر گشته اند.
اساس مارکسیزم مورد سؤال قرار گرفته است. جنایت های استالینیستی به پای مارکس و لنین نوشته شده است. از همه مهم تر اقتصاد جوامع «سوسیالیستی» که قرار بود اقتصاد «با برنامه» همراه با بارآوری بالای کار و حتی بالاتر از جامعۀ سرمایه داری به وجود آورد، بسیار عقب تر از سرمایه داری از آب درآمد، انتظار برای یک زندگی عادی حتی در سطح جوامع سرمایهع داری در این جوامع به اصلاح سوسیالیستی بی داد می کرد. در این جوامع به اصطلاح سوسیالیستی، استثمار و تحمیق کارگران برای مرفه کردن اعضا و رهبران احزاب «کمونیست»، همانند یک دیکتاتوری نظامی جهانی سومی، تداوم یافت، تا این که همۀ آن ها فروپاشیدند.
از این رو، یکی از تکالیف اساسی هر سوسیالیست مارکسیستی، امروز این است که این آوار خراب شده بر سر مارکسیزم را پاکسازی کند و مارکسیزم را از کثافاتی که به نام «سوسیالیزم» و «مارکسیزم» بر توده ها حقنه شده است، بیرون آورد. به سخن دیگر امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفۀ ما به عنوان مارکسیست های انقلابی، «احیای مارکسیزم» است. ما موظفیم که وجه تمایز خود را با جریانات خرده بورژوای رادیکال، استالینیستی، و سوسیالیست تخیلی، و تمام انحرافات موجود (از جمله در میان سانتریست ها و حتی برخی جریان هایی که خود را تروتسکیست هم خطاب می کنند) نشان داده و «آلترناتیو» واقعی برای نسل جوان در سطح بین المللی را ارائه دهیم.
از این رو، تبادل نظر و بحث در مورد مفهوم سوسیالیزم امروزه از هر زمان دیگری بیش تر اهمیت یافته است.
ادامه دارد

منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره 7

@ كپي رايت: اين مطلب ویژه ماهنامه دیدگاه سوم تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
مازیار رازی:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.