شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

حس ششم
يادداشت هفته بيژن نيابتي

بيژن نيابتي

هرچه که  می گذرد ، بر شتاب  تحولات  مسائل  مربوط  به ايران ، افزوده می گردد . حس ششم  من می گويد که نقطه تعيين تکليف  رژيم سياسی ايران  بسيار نزديک شده است . اينرا  بيشتر ازهمه  رژيم  شتر گاو پلنگ  حاکم بر آن " مرز پر گهر" ! دريافته است  که هم  اطلاعاتش  و هم  ارتباطاتش از من  و ما  بيشتر است  و هم " حس ششمش"  بدليل اتصال  به  منبع  وحی قويتر عمل  می کند ! ازهمان  نقطه ای که " خامنه ای" تصميم  به تک پايه کردن رژيمش  گرفت  و  حکم  پايان  خدمت  حماسه ! گران 2 خردادی  را همراه  با سردار سازندگی !  يکجا  کف  دستشان  گذاشت ، معلوم  بود که  جانشين  خلف  خمينی ، خط  را  تا  به آخر گرفته است .

بعد هم  با طرح  و نقشه  مشخص  و  در مقابل  چشمان  حيرت زده  ناظران و  تحليلگران  مجربی !  که  ابتدا  به ساکن  در آمدن  محتوم  رفسنجانی  از ميان  صندوقهای  رای  را ، پيش بينی که  چه  عرض کنم ، پيشگويی کرده  بودند  و  حالا هم  در  بلاهت  آشکار  رئيس  جمهور  مکتبی  رژيم  ترديدی  به خود  راه  نمی دهند ،  به  پياده کردن " استراتژی بسط "  خود آنهم  در  " عمق استراتژيک "  دشمن  مشغول  است .

اين استراتژی اگرچه  ظاهرا تماما  تهاجمی است  اما  خصلت تدافعی  دارد . يعنی  تصور ولايت  فقيه  اين است  که  با  صدور  و  مديريت  بحران  در خارج  از مرزهای  خودی ، مسئله  تعيين  تکليف  رژيم  سياسی  خود را  تا انتخابات آينده  رياست  جمهوری  آمريکا  به تعويق  بياندازد . به همين  دليل هم  ضمن آنکه  صحنه  نبرد نظامی  را  به عراق  کشانده  و با  تمام  قوا  تلاش  می کند  که پای آمريکايی ها  را  تا کمر در باتلاق  عراق  نگه  دارد از سوی  ديگر در دو بعد " جنگ روانی " و سوزاندن  امکان  تبديل  آلترناتيو فعلا موجود  به  آلترناتيو  بعدا مطلوب ، سخت  مشغول  بسيج  نيرويی است  و در اين راستا  حاضر به  صرفنظر کردن از هيچ  امکان  و موقعيتی هم  نيست . تا آنجا که به عراق برمی گردد ، روند تحولات سياسی  در اين کشور ، اگر نتوان  گفت  که سرنوشت  رژيم " جمهوری اسلامی "  را  رقم خواهد زد  با اين حال  بی هيچ  ترديدی  تاثيرات  آن  در آينده  رژيم  مذکور  تعيين کننده  خواهند  بود .

از سوی ديگر در زمينه  جنگ گسترده  روانی ، رئيس جمهور مکتبی  رژيم سوار بر امواج  جهل  و خرافه  نسبت  به مقوله  " امام زمان "  در داخل  و نفرت  به حق  مردم منطقه  نسبت  به " اسرائيل " در خيابانهای  خاورميانه  عربی  و  شمال  آفريقا ، به  بسيج  نيرويی  دست  يازيده  است .

اين  رژيم اگرچه رژيمی است  نا متعارف اما  برخلاف  تصور بسياری از کوتوله های  صحنه  سياسی  ايران ، اصلا  رژيمی  احمق  و نادان  نيست !

آنان  بخوبی  می دانند  که در شرايط  مشخص  سياسی  و اوضاع  و احوالی که  بر جهان  کنونی  حاکم  است ، بدون  اصلاح  سرشان ، ادامه حياتشان ممکن  نيست . اين  را هم  باز بخوبی  می دانند که هر تيغی که برای اصلاح   بکار گرفته  شود ،  سر نظام  مقدس  را  نيز  با  موهايش  روانه  زباله دان  تاريخ  خواهد کرد.  بنابراين  يک راه  فرار بيشتر موجود  نيست.  فرار به جلو ! رژيم " جمهوری اسلامی" به جای خودکشی ، مرگ با عزت!  را  برگزيده  است .

طرح  ضرورت  پاک سازی  اسرائيل  از  روی  نقشه  جغرافيا  و همزمان تهيه  مقدمات  ظهور آقا " امام زمان "  تا دو سال ديگر که تصادفا  مصادف  با  انتخابات  آمريکا  نيز  هست !  اصلا  و  ابدا  از  روی  نابخردی  و  يا  ناپختگی سياسی  و يا  ناآگاهی  رژيم " جمهوری اسلامی"  نسبت  به عواقب  اين  موضع گيريها  در داخل  و  خارج  کشور  نيست .  اگر  کسی  چنين  می انگارد  اصلا  نظام  مقدس  را  نشناخته  است .

اين  موج سواری  دوگانه  برای  حفظ  نظام  الهی  از  نان  شب  هم  واجبتر است . " ولايت  مطلقه  فقيه "  آگاه است آنچه  که  در دفاع  از موجوديت  خود در مقابل  دشمن  خارجی  می تواند  بکار اندازد " سلاح گرم "  نيست . حتی  دستيابی  محال  به  تسليحات  اتمی  هم  نيست !

حاکميت  بر  خيابانهاست  که  می تواند در صورت  موفقيت ،  در داخل  فتيله  تهديد  قيام  توده ای  را  پايين  کشيده  و  در خارج  تعادل  نظامهای وابسته  به آمريکا  را  به چالش  بگيرد.

تعبير نيافتن  خواب " جمهوری اسلامی"  در داخل کشور بدليل عمق  نفرتی که  توده های  مردم ايران  نسبت  به  رژيم  تازيانه  و دار  دارند ، نيازی  به  تحليل  تئوريک  ندارد . اين را  خود رژيم  هم  می داند .  کارکرد  مقوله " امام زمان "  در داخل  فقط  يک  چيز است .  انگيزه  دادن  به  نيروهای  خودی  و ايدئولوژيک کردن  نبرد نهايی  برسر موجوديت  رژيم  در تماميت  آن .  ولايت  فقيه  در ماه های  آتی  تنها  می تواند  که  بر  روی  نيروهای  خلص  ايدئولوژيک  ذوب  شده  در ولايت  خود  حساب  باز  کند  و لاغير !

و اما  مهم ترين  عنصری  که  بيش  از هر چيز ديگری  بر طول عمر يک  رژيم استبدای  می افزايد ،  فقدان " آلترناتيو"  و جانشين  در دسترس است . اين را هم  " جمهوری اسلامی "  بهتر از هرکسی  می داند .  به همين  دليل  هم  هست  که  در کنار " خمينی کار" هايش  در زمينه  هرچه  پراکنده تر کردن  بخش  پراکنده  اپوزيسيون  حراف  خود ، با تمام  قوا  دست اندر کار  شقه کردن  و به انفعال  کشاندن  تنها  بخش سازمانيافته اپوزيسيون مذکور  يعنی  " سازمان  مجاهدين  خلق "   و  آلترناتيو  فعلا  موجود  آن   يعنی   " شورای ملی مقاومت "  می باشد .  در اينجاست  که  به ناگهان  دژخيمانی  که  نوجوانان  بی گناه  هوادار  را  صد صد  و هزار هزار  تنها  به جرم ! پخش اعلاميه های  سازمان  مذکور به چوبه  دار سپرده  و بر تخت  شکنجه  خوابانده  و  يا  سالهای  متمادی  در  زندان  نگه  داشته  بودند ، شلاق  و  دار و درفش  را  به کناری  نهاده  و  گله  گله " اعضاء  و  مسئولان سابق " جريان  مربوطه  را  با  سلام  و  صلوات  به  خارج  صادر می کنند  و برای  خارج  کشوری هايشان  نيز  فرش قرمز  در  داخل  پهن  می کنند .

اينجاست  که  من  و  ما  بايد  به خود  بباليم  که  چنين  دشمن  پيچيده ای  داريم  و هنوز فرياد  سرنگونی  قهرآميز  تام  و  تمام  نظام  پليدش  را  بر گلو داريم .

مبارزه  با  دشمنی  خرد  و  ضعيف  را  فضيلتی  چندان  نيست ! 

حرص  و  ولع  رژيم  پا بگور در پاشاندن  و به انفعال کشاندن  بدنه مقاومت  سازمان يافته  چنان  سيری ناپذير است  که حاضر است  کسانی  را هم  که  ظاهرا  خط سرخهای  نظام  را  نيز درنورديده اند ، از زندان  رها  کرده  و به بازی  بگيرد .

آبانماه  گذشته  نامه ای  از " حشمت الله  طبرزدی " از درون  زندان  و تحت  عنوان " پيشنهاد  به  مجاهدين خلق "  منتشر می شود  که  نگارنده  ضمن  اشاره  به  22 سال  محکوميت  خود ( 12 سال زندان  و 10 سال محروميت  اجتماعی )  انگيزه  خود  را از اين  نامه  نگاری  نابهنگام  چنين  توضيح  می دهد :

شايد بيشترين انگيزه من برای نوشتن اين مقاله ، ارتباط نزديك با اعضا يا هواداران زندانی اين سازمان و احساس مشترك برای ازادی و نيز ابراز همدردی انسانی باشد. برای اينكه از نزديك شاهد هستم كه اين افراد برای سالهای طولانی ، بدون اينكه حتی يك اقدام مهم انجام داده باشند، صرفا به جرم پخش اعلاميه يا هواداری از آن سازمان در زندان بوده اند. برای نمونه ميتوانم از ((صادق سيستانی )) ياد كنم كه خوشبختانه چند روز پيش آزادی او را جشن گرفتيم . او به جرم  پخش اعلاميه  سازمان مجاهدين خلق 16 سال  در زندان بود .  يا  حسين حيدری كه  سال گذشته آزاد شد  و  با همين اتهامات مدت 12 سال زندانی بود   و  از اين نمونه ها  فراوان  است .

تاکيدات  از  من  است

اينکه  منظور اميد  تازه  امام  و امت  از  اعضاء  و هوادارانی  که  با  او ارتباط  نزديک  و  احساس  مشترک  دارند ، چه  کسانی  هستند  و از چه  قماشيند  را  نيازی  به  گمانه  زدن  نيست ،  زندانی  سياسی  نظام  ، خود در چند سطر بعد  از يک  طيف  ديگری  سخن  به  ميان  می آورد که ظاهرا  ديگر  نه ارتباط  دوستانه ای  با  او  دارند  و  نه احساس  مشترکی !

دقت  کنيد :

من خود از نزديك شاهد هستم كه هواداران  زندانی  مجاهدين خلق  بشدت  تماميت خواه هستند و به جز خود و رهبران خود ، هيچ گروه  و فرد ديگری  را  به  رسميت نميشناسند . اين  منش  چنانچه پيروز بشود و در مصدر حكومت قرار بگيرد  بسيار خطرناك تر از آخوندهای  حاكم  بر ايران  خواهد  بود .     

تاکيدات  از  من  است

قصد  وارد شدن  به محتوای  نامه را ندارم . چرا که هر آنکه  اندک آشنايی  با ادبيات  رژيم  و  کدهای  مورد علاقه اش  که  کليد  بازکننده  باب  مذاکره  و  مراوده  با  او بوده  و  هست ، داشته  باشد بخوبی  شير فهم  می شود  که منظور " طبرزدی "  از  کدهای  مورد  استفاده اش  در  نامه  مذکور نظير " ترور رهبران  منتخب " ، " همکاری  با  دشمن "  و " سرکوب  و کشتار اکراد عراقی "  و .....   چه  بوده  و  چه  چيز  را ،  به  چه کس  يا  کسانی  پيغام  !  می کند .

پاسخ " جمهوری اسلامی" زياد به درازا نمی کشد !  به خبر زير دقت  کنيد:

حکم  14 سال  حبس  حشمت الله  طبرزدی  شکست

بر اساس رای صادره از سوی شعبه هفتم ديوان عالی کشور حکم 10 سال حبس تعزيری حشمت الله  طبرزدی  برای اتهام  تشکيل  جبهه  دمکراتيک ايران  شکسته شد و به 5 سال حبس کاهش يافت . حکم قبلی از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب صادر شده بود که با اعتراض علی اکبر بهمنش ( وکيل مدافع حشمت الله  طبرزدی) اين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع  گرديد .

بدون  شرح !

در پايان  يک  توصيه  دوستانه !  برای  " حشمت الله طبرزدی "  و تمامی  آنانی  که  قصد  اصلاح  و  براه  آوردن  مجاهدين  را دارند  و معتقدند  که :

به نظر ميرسد اگر بدنه اين سازمان با اتخاذ استراتژی مبارزه سياسی به جای مبارزه مسلحانه و با كنار گذاشتن برخی رهبران ارشد ((كادر رهبری)) و ارايه يك نقد صادقانه درباره عملكرد ايدئولوژی و تاكتيك ها  و استراتژی های گذشته ، به  بازسازی  بپردازند ، كمك بزرگی  به  خود  و  مبارزه  ملت ايران  كرده است  .

اگر قصد تاثير گذاری  بر  بدنه  مجاهدين  را  داريد ، شعار  مبارزه  سياسی  به جای  مبارزه  مسلحانه  با  رژيمی  را  که  به  گفته  خودتان  پاسخ  يک  اعلاميه پخش کردن  ساده  را  با  16 سال  زندان  می دهد  را  به  ميان  نياوريد !  به غير از اين  فقط  مشت  خالی  خود  را  باز  می کنيد .  به  غير از  اين  تنها  عرض  خود  می بريد  و  زحمت  ما  می داريد ! 

 

منبع: سايت ديدگاه

@ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهيه شده است. بازتكثير آن تنها با قيد منبع مجاز است.
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
بيژن نيابتي:[تاریخ ارسال: 17 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: رضا احمدی]  [ ahmadi_reza2001@yahoo.com ]  
خانم یا آقای ح- الف کاش همه گروه ها و افراد و روشنفکران وکلا همه آنهایی که اینقدر ایراد میگیرند به اندازه مجاهدین حداقل عقب عقب رفته بودند شاید الان حداقل دردوران مصدق بودیم یا یا دردورانی بهتری از دوران برده داری که الان در ایران هست. متاسفانه همه دیگران الان درگل چسنباک آخوندها گیرکرده اند نگاه کنید به اصلاح طلبان و نهضت آزادی و گنجی و دیگران . بهترنیست به سراغ عقب رفت آنها بروید و ازآنها این سئوال را بکنید ؟   

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: نازنين ر.]  [ nazanin 2001@yahoo.com ]  
سلام آقا يا خانم ح. الف. اين پس رفت که ميفرمائيد يعنی چه؟ منظورتان همان عقب نشينی به ميان توده هاست؟؟ اگر هست که بايد اين عقب نشينی 25 ساله الان سر از کره مريخ در آورده باشد. آنقدر آب رفته باشد که چند هزار
نفری هم بده کار باشد و رهبری و اعضاء آن هم قرضی باشد. در ايران هم هيچکس اسمشان را
نشنيده باشد. آخوندها هم اسمشان يادشان رفته باشد. در خارج کشور هم هيچکس اسمی از انها نبرد. در تظاهرات هايشان هم 4-5 نفری که آنها هم از سر بيکاری باشد و حقوق دريافت کرده باشند، نيايد.
در عراق هم جايگاه هاشان متروکه و موزه شده باشد. لطفا اين را روشن کنيد که ما از اين نمونه ها زياد داريم و منظورتان را ميفهميم. بدبختانه چند تا واحد دانشگاهی علوم سياسی هم مجبور شديم بخوانيم. لغات سياسی را مجبور شديم به شکل علمی ياد بگيريم ولی هنوز به فرهنگ مبارزاتی نفهميديم. لطفا ما را راهنمايی فرمائيد.
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: آزاده اصفهانی پور]  [ isfahanipour@yahoo.com ]  
مجاهدین 25 است میگویند که این رژیم دردرون خودش شانس هیچ تغییری را ندارد و تنها راه سرنگونی اش مبارزه مسلحانه است و لاغیر. جنا ب آقا یا خانم الف آیا اگر مردم ایران بدرستی از مجاهدین حمایت کرده بودندو همین نبروهایی که با اندوه و آه و اسف الان از جنایات رژیم میگویند و آن موقع برای اعدام وشکنجه دانش آموزان و دانشجویان هوادارم مجاهدین به قاتلان تبریک میگفتند( مثل جنابان نهضت آزادی ودیگران) وهمین هایی که الان خودشان دارند طعم زندان و شکنجه را می چشند به مجاهدین و دیگر مبارزان پشت کردند و تنهایشان گذاشتند . حالا گناه همه بی همتی ها و بیشعوری های به اصطلاح روشنفکران را هم باید به پای سازمان های رزمنده گذاشت؟ طبق کدام منطق؟ طی همه این سالهای شکنجه و درد ورنج جناب الف شما خود تان چه میکردید؟؟ کجابودید و چه میزان درد مردم ایران را جایی منعکس کردید؟ خدا لعنت کند همه دروغگویان را وهمه سازشکاران را که با این رژیم رفتند و فرزندان شجاع یک خلق را تنها گذاشتند و هنوز هم چون کژدمان زهری از نیش شان فروگذار نمی کنند. اما مطمئن باشید وقتی اولین جرقه های مبارزه قهرآمیز درمیان مردم روشن بشود هیچکس دیگر به این خزعبلات شما و دیگران وقعی نمی نهد تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد. ویل لکل همزه لمزه. پس وای بر کینه جویان و طعنه زنان درروزی که مردم تصمیم بگیرند که برخیزند!   

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: حسن توفیق / تهران]  [ hassantofig@yahoo.com ]  
با تشکر از دوستان کاربر "آریا مهربان" و "رسول" در گوشزد و تذکر به نظرات بنده لازم می دانم نکته هایی از نوشته های آقای نیابتی که تعدادشان بیشتر از 20 عدد میباشد ، عنوان کنم . در این که آقای نیابتی حسن نیت دارند و یا اینکه مطالبشان از نقطه کور ایدئولوژیکی مخصوصی ناشی می شود به هیچ وجه نمی خواهم اظهار نظری کنم . ولی شرط را بر این میگذاریم که نوشته هایشان از روی حسن نیت میباشد و بس ! ولی متاسفانه این آمال و خواسته های ما نیست که تعیین میکند اآیا اعمال و گفتار ما در مسیر درست به کار انداخته میشود و یا نه !؟ بلکه این امر از تاثیری که اعمال و گفتار ما در روند حوادث ،که عمدتآ خارج از اراده ما می باشد ، می گذارد تعیین میشود . البته نیت خوب و مثبت خود شایسته تقدیر است ولی گاهی تنه ای از دوستی و رفیقی کشنده تر و زجر آورتر از خنجر دشمن باشد .اگر شما به تمامی مقالات آقای نیابتی نگاهی بیندازید نمی توانید منکر این واقعیت شوید که در همه آنها "نیش زهری" در قالب "انتقاذ" به مجاهدین وارد می شود . گویا مسئله مجاهدین به یک "وسواس" و و امر مرکزی تبدیل شده است . آقای نیابتی از نبرد مسلحانه جانبداری میکند ولی سعر دارد در ضمن "ارتش مجاهدین" را به نوعی تمسخر کرده و آنرا بیشتر یک "آلت دست" معرفی کند . واقعآ این همه نیرو و انرژی برای نقد مجاهدین برای چه ؟ آیا بهتر نیست در یک یا دو مقاله قال قضییه را کند و سپس به مطالب دیگر پرداخت که برای ما ایرانیان مهمتر و اساسی تر میباشد ؟ آیا بهتر نمیبود که آقای نیابتی به جای نشان دادن یا سعی در نشان دادن "بیراه" مجاهدین خود آلتر ناتیو بالاتر و تواناتر را مطرح می کرد ؟ چرا امروز ما می خواهیم از طریق انتقاد از مجاهدین برای خود نان بسازیم ؟ اشتباه نشود ! صحبت از عدم مبارزه نظری و ایئولوژیک و یا کم اهمیت جلوه دادن ان نیست . سخن از الویت ها و اهمیت ها است . امروزه بازار داغ انتقاد از مجاهدین گریبان روشنفکران چپ "درازگو" و بی عمل را گرفته و وی را به عنصری حراف و سترون تبدیل کرده است . این روشنفکر به همه چیز انتقاد میکند و بر ضد همه چیز است و در ذهن خویش در پی ناکجا آبادی است که حتی در ذهنش هم قابل ترسیم نیست چه رسد در عالم سخن و حرف . آقای نیابتی را گویا این "وظیفه" را در انحصار خود در آورده تا از دید "چپ" و "انقلابی" بیراهه مجاهدین را افشا کند - خط قرمز و واضح در اکثر نوشته های ایشان- . ولی دوست عزیز جنبش ما فقط مسئله مجاهدین نیست . حتی میشود گفت که این امر تا حدودی حتی جنبه فرعی پیدا میکند . پس بیایید تا با تمرکز نیرو و انرژی کارساز باشیم و نه سربار !

امیدواروم سخن دل بر دوستمان آقای نیابتی دل آزار نباشد . با آرزوی موفقیت شما و همه راهروان آزادی و عدالت !
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: ح الف]  [  ]  
سلام
حس ششم هفتم پیش کش.آیا از طریق همان حواس پنجگانه به وضوح روشن نیست که مجاهدین 25 سال است هر قدمی که برداشته اند رو به عقب بوده ؟
آدم شک می کنه این ها چه هدفی دارند .
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: علی فلاح]  [ alighasr2005@yahoo.de ]  
رژیم تا زمانی که می توانست نیروهای مخالف وعمدتاَ مجاهدین را به مسلخ می فرستاد ودر دسته های ده تاصد نفری به جوخه اعدام می سپرد .آنزمان امثال حشمت ا...طبرزدی، نوجوانان را در حال پخش نشریه ویا اعلامیه ای تحویل اربابان آدمکش خود می دادند تا به نظام مقدسشانگزندی نرسد.اکنون رژیم از اینگونه افراد که بر آنها لباس روشنفکر ویامخالف پوشانده وچند صباحی هم آنها را برای ایز گم کردن در حبس آنچنانی نگه داشته است دوباره نشخوار می کند تا شایدبتواند توسط این طعمه ها افراد ساده لوح دیگری را بفریبد. واقعاَ چرا زندانیان واقعی اجازه نفس گشیدن ندارند چه برسد به اینکه اطلاعیه بدهند ومصاحبه با رادیوتلویزیون ها وروزنامه های خارخی داشته باشند؟رژیم جنایتکار وسفاک هست ولی مشاورینی که به آنها خط می دهند مسایل جهانی را خوب می فهمند وتحلیل صحیحی از شرایط جامعه دارند منتها تحمیق وتهییج نیروهای وفادارش با انگیزه دولت امام زمانی برای آمادگی وبکارکیری آنها در شرایط خاصی وبغرنجی است که عنقریب گریبان رژیم را خواهد گرفت.
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: علي سالاري]  [ G_alisalari@hotmail.com ]  
با تشکر از مقالهً خوب آقاي نيابتي،
نکته اي که لازم ديدم اضافه کنم اينکه فکر مي کنم رژيم سالهاست خالي بودن توپ ايدئولوژيک آن در داخل نيروهاي خلص آن صدا کرده و اين عبارت را که "ولايت فقيه در ماه های آتی تنها می تواند که بر روی نيروهای خلص ايدئولوژيک ذوب شده در ولايت خود حساب باز کند و لاغير !" مناسب نمي بينم. بطوريکه در عمل شاهديم بدليل فساد مفرط و عدم اعتماد از رو شدن آن، در رآس نظام باندهاي حاکم حول شبکه هاي هرچه تنگتر شوندهً خويشاوندي و فاميلي شکل گرفته است، بهمين دليل بحث دولت باجناق هاي احمدي نژاد بر سر زبانها افتاده، بلحاظ اقتصادي بقول احمد زيد آبادي، پايگاه رژيم "بورژوازي تجاري" است که از نون دلالي و واسطه گري و دست بدست کردن کالا و مايحتاج مردم سودهاي کلان به جبب زده و مي زنند. طرفداران کمتر از ده درصدي رژيم نيز از ميان ناآگاه ترين و محروم ترين اقشار عمدتاً روستايي و حاشيه شهري اند که با ساختن يک مدرسه، يک حمام عمومي، تلفن و راه روستا با وعده هاي عدالت و از پي لقمه ناني و روزمرگي از رژيم حمايت مي کنند.
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: سهراب لهراسپ]  [ sohrab@hotmail.com ]  
جناب آقای نیابتی، متأسفانه ما در کشورمان از یک جنبش محکم و جاافتادة چپ برخوردار نیستیم. این مسئله‌ای است که نه تنها در ایران، که در اکثر کشورهای مسلمان منطقه چشم‌گیر است. سازمان مجاهدین خلق نیز، هر چند در عمق تمایلاتی خرده‌بورژوا دارد، به دلیل جازدن خود در درون بافت چپ، این نقطه ضعف را به بهترین وجهی «درونی‌کرده». نیروهای چپ در ایران باید روزی به این فکر بیافتند که برخورد سنتی چپ با مسائل اجتماعی، حداقل در ایران، ضعف خود را نشان داده. نمی‌توان با الگوبرداری از جنبش‌های چپ آمریکای لاتین، چین و ویتنام چپ را در ایران به ارزش گذاشت، اینکار در گذشته عملی نشد، امروز نیز به طبع‌اولی ، به دلیل سقوط شوروی غیر ممکن است. چپ در ایران باید دست از سخن‌گوئی «حاکم‌وار» قبل از «رسیدن به حکومت » دست بردارد. چپ ایران باید به دنبال تکامل فرهنگی نیروها و منابعی باشد که می‌توانند در ایران جذب نظریه‌های چپ بشوند. زنان، کارگران، روستائیان، دانشجویان و ... این گروه‌ها را نه برای «نبرد مسلحانه» که برای به دست آوردن نگرشی نوین از مسائل اجتماعی باید سازماندهی کرد. تا زمانی که یک سازمان سیاسی موجودیت خود را یا در «تبعید» می‌بیند یا بر «مسند قدرت» گرفتاری سیاسی در ایران قابل حل نیست. سازمان مجاهدین هم در همین راستا با مسائل برخورد می‌کند. که با در نظر گرفتن جو حاکم بر سیاست کشور، زیاد هم «از نظر سیاستی که صرفا به دست گرفتن قدرت را هدف قرار داده» نابخردانه به نظر نمی‌آید.   

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: آزادی پرست]  [  s.sadaf@yahoo.com < s.sadaf@yahoo.com> ]  
کاربری بنام عزیز سلام: آنچنانچه من اطلاع دارم مجاهدین به صراحت میگویند که ما آزادی و دمکراسی می خواهیم و 27 سال است که پاش ایستادند .... خوب آیا اجازه می دهید من هم به عنوان کاربردیگر از جنابعالی بپرسم که آیا شما جدآ به این رژیم آخوندها قانعید یا چیز دیگری و یا چه نوع حکومتی دوست دارید که ما این مجاهدین را فراموش کنیم و به دنبال چاره دردهایمان در جای دیگر باشیم؟ راستی شما با کدام آمار و ارقام ثبت شده به این نتیجه رسیده اید که مردم ایران مجاهدین را نمی خواهند.؟ مایلم یاد بگیرم که شما چه راحل یا جایگزین بهتری را ارایه میدهید؟ جدا از سانسور و خفقانی که در ایران حاکم است، بقول شما اگر توده ها بحد کافی از رژیم متنفر هستند و دشمنشان را شناخته اند آیا همین مردم ایران در این27 سال حاکمیت استبدادی وحشی ملایان، قدرت شناخت دوستان خود را نیز نداشته و ندارند؟
میان دو کس جنگ چون آتش است/ سخن چین بدبخت هیزم کش است.
و با درود به آقای نیابتی.
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: آريا مهربان]  [ mehrabaneto@yahoo.co ]  
به نظر مي رسد آقاي توفيق نقل قولهاي آقاي نيابتي از نامه طبرزدي را نظر خود ايشان پنداشته است . خوب است كه اين مطلب را دوباره بخواند و اگر اگر اشتباه كرده است اشتباه خود را بپذيرد. صرفنظر از قبول يا رد تحليل آقاي نيابتي، آن چه ايشان نوشته اختلاف صدو هشتاد درجه يي با برداشت آقاي توفيق دارد. آقاي توفيق اگر به آخرين قسمت از مطلب آقاي نيابتي با عنوان « «نگاهی ديگر به انقلاب درونی مجاهدين ، اندکی از درون ، اندکی از برون» ! بخش بيست و دوم در ديدگاه را مطالعه بكند، مي بيند كه ايشان از انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين هم كه خيلي از «انقلاب كرده ها» ي دو آتشه از آن سرخوده و رويگردان شدند به نوعي دفاع و تجليل كرده است، انقلابي كه شايد ماندگار ترين انتقاد از آن را زنده ياد كمال رفعت صفايي در شعر در ماه كسي نيست به عمل آورده است. صرفنظر از قبول يا رد تحليهاي آقاي نيابتي، شايسته است كه آقاي توفيق با مطالعه مجدد مطلب اخير ايشان به رفع اشتباه و پيشداوري خود در مورد ايشان اقدام كند.   

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: عزیز]  [ aziznsn@yahoo.com ]  
(حاکميت بر خيابانهاست که می تواند در صورت موفقيت ، در داخل فتيله تهديد قيام توده ای را پايين کشيده.....)
رژیم حکم عزیز من هیچ مشکلی با سرکوب داخلی ندارد و حاکمیت‌اش را بر توده‌ها تثبیت کرده است البته به کمک آمریکا و اروپا.
شما دوست من متاسفانه در توهم عمیقی در معریف توده‌‌ها به صر می‌برید پای صحبت شما همین امروز است که خلق بر خیزد و سرنوشت خویش را چون اسپارتاکوس بعهده بگیرد:
(درداخل کشور بدليل عمق نفرتی که توده‌های مردم‌ايران از رژیم دارند و ....)
رژیم با مهران مپیریزم توانست توده‌ها را لهجه دار کند. یک سریال تلویزیونی منتذل توانست زبان توده‌های شما را تغییر دهد . اسپرانتو نتوانست اما لاریجانی توانست! و طبیعی جلوه می‌کند که ادامه‌ی این توهم به سازمانی لمپنی با همان بافت توده‌ای ختم شود.. نه تصور نمی‌کنم سازمان مجاهدین که هنوز به قدرت نرسیده به بایکوت مخالفان می‌کوشند هیچ شانسی داشته باشند مگر معجزتی رخ دهد و دریابند که یک رژیم شبیه حمهوری اسلامی برای توده‌ها کافی است و لازم ندارند بازسازی‌اش کنند.
  

[تاریخ ارسال: 16 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: امید رها]  [ O.mideh@yahoo.com ]  
عطر آن است که خود ببوید/ نه اینکه عطار بگوید. درود بر ایرانیان با شرفی مانند آقای بیژن نیابتی که مرزهای آزاده گی و مبارزه و شرافت را از آستان بوسی و گماشتگی حاکمان دیکتاتور، همیشه مشخص و جدا کرده اند . بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد. زنده باد آزادی. سرنگون باد نظام جهل و فریب و جنایت ملایان.
درود بر نیابتی همیشه بیدار.
امید رها
  

[تاریخ ارسال: 15 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: رسول پاسخگو]  [ rassoulp500@yahoo.com ]  
آقای حسن توفیق آیا شما بواقع مقاله ی آقای نیابتی را کامل و بدقت خوانده اید. به نظر میرسد یا محتوای آنرا اشتباه فهمیده اید یا.... دقیق تر مقاله را بخوانید و اینطور سریع قضاوت نکنید. آقای نیابتی تحلیل بسیار خوبی ارائه داده اند بویژه بخوبی مشخص کرده اند که چرا سربزنگاه رژیم عناصر ریز و درشت را برای حذف کردن مجاهدین به صحنه فرستاده است. آقای نیابتی مقاله خوبی بود موفق باشید   

[تاریخ ارسال: 15 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: حسن توفیق / تهران]  [ hassantofig@yahoo.com ]  
آقای نیابتی ! گویا شما نیابت گفتن سخنان رژیم و دیگر مخالفان مجاهدین را به خوبی فرا گرفته و کار خود را به نحو احسن انجام می دهید . گویا این "حس ششم" شما با حس ششم موجودات طبیعی همخوانی نداشته و اطلاعات خود را فقط از ذهن آشفته خود میگیرد و نه از روابط موجود در جامعه . در این که مجاهدین بسیار اشکال دارند و شایسته انتقاد هستند هیچ جای بحثی نیست . ولی این "حس ششم" شما نه انتقاد است و نه واقعآ یک حس سالم !در ضمن هر از گاهی از "کاردانی" و "زبردستی" و "زیرک بودن" رژیم هم سخن به میان می آورید . به خدا قسم بهتر از قلم شما نمیتوان به شکل دیگری از رژیم دفاع کرد و در عین حال مجاهدین را کوبید . این نوشته شما و "حس ششم" شما بخوبی نشان می دهد که رژیم جمهورس اسلام رژیمی "زیرک" است . وجود شما خود یکی از نمونه ها میباشد .
از اینها که بگذریم اگر واقعآ می خواهید در سرنگونی رژیم کوشا باشید ، راه این نیست که به لطایف الحیل مجاهدین و یا هر نیروی دیگر را بکوبید . اگر واقعآ صداقت داشته باشید ، پس به بیراهه میروید . اگر واقعآ خواهان مرزبندی انقلاب و ضد انقلاب باشیم دیگر نمیتوانیم مرز را از روی مجاهدین بکشیم اگر چه اشکالات جدی در کارشان موجود است . خطرناکتر از مجاهدین و یا بدتر خطر مجاهدین طیف رنگارنگ سلطنت طلبان مشروطه و بی مشروطه و برخی احزاب بشدت وابسته به جریان های ارتجاعی است . در مجاهدین پتانسیل تبدیل شدن به یک جریان سرکوبگر خرده بورزوازی موجود است و طبیعتآ این جریان هم مانند دیگر پدیده های اجتماعی دچار تحول و دستخوش تغییر میشود و در حا شدن است . ولی واقعیت این است که این جریان فعلا در زمره نیروهای مردمی قرار دارد و نوشته های چنانی مانند "حس ششم" شما ریشه در محافل مشکوک یا ناآگاه !
  

[تاریخ ارسال: 15 Jan 2006]  [ارسال‌کننده: پروانه حقیقت]  [  ]  
سلام برآقای نیابتی عزیز . مثل همیشه بسیار لذت بردم از قدرت و صراحت و زیبایی قلم شما. و بسیار آموختم. زنده و استوار و پیروز باشید. بسیار ممنون از این یادداشت کوتاه ولی پربار شما   

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.