احزاب و جبهه‌ها

 *  ابوالحسن بني صدر    
 *  اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد    

 *  تشکيلات کارگران انترناسيوناليست    

 *  نهضت نجات ملي ايران    
 *  جنبش مستقل دانشجويي    
 *  جنبش همبستگي براي آزادي و دمكراسي در ايران    
 *  جنبش آزادي ايران    
 *  جنبش آشتي ملي    
 *  جبهه دموکراتيک ملي    
 *  جبهه رهايي و بازسازي ايران    
 *  حزب ملي گرايان سوسياليست ايراني    
 *  حزب کمونيست    
 *  حزب کمونيست کارگري    
 *  حزب کمونيست کارگري - حکمتيست    
 *  حزب کمونيست ايران - م.ل.م    
 *  حزب کار - توفان    
 *  حزب اتحاد کمونيست کارگري    
 *  حزب توده    
 *  حزب رنجبران    
 *  حزب سوسيال دموکرات    
 *  حزب سوسياليست    

 *  رضا پهلوي    

 *  عباس اميرانتظام    

 *  فوروم اجتماعي ايران - گروه تدارك    

 *  ملي-مذهبي    
 *  مرز پرگهر    
 *  نهضت نجات ملي ايران