سايت ديدگاه

پيامي به اپوزيسيون
علی ناظر


درست وقتي که اپوزيسيون در يادمان جانباختگان قتل عام 67 است، در همان زماني که رييس ملل متحد، کوفي عنان در حال خوش و بش با احمدي نژاد است، درست همان موقع، خبر ايست قلبي فيض مهدوي به رسانه ها گزارش مي شود. پيام ايست قلبي فيض مهدوي پيام رژيم به ما، اپوزيسيون پراکنده است: «مي کُشيم، و شما هيچ غلطي هم نمي توانيد بکنيد. جلوي عنان مي کُشيم، در اوج نفرت شما از اين رژيم مي کُشيم، و شما هيچ غلطي نمي توانيد بکنيد. ضعيف هستيد، پراکنده هستيد، خود محور هستيد، و ما، رژيمي ها قدرتمداريم، منسجم هستيم، و روز روزش از خود محوري دست برداشته تا به حيات خود ادامه دهيم، و دقيقا به همين خاطر مي کُشيم. فيض مهدوي، اکبر محمدي، حجت زماني، و ده ها هزار نفر ديگر را مي کُشيم، و شما هيچ غلطي نمي توانيد بکنيد». اين پيام رژيم به همهء ما است. و تازه اين اول کار است. آيا روزي مي رسد که ما «يکي شويم»؟ آنروز اول بهار است. علي ناظر – 12 شهريور 1385منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.