سايت ديدگاه

توقيف روزنامه «اعتماد»
ایسنا


هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه دهم  اسفندماه خود ضمن اعطاي مجوز به 30 نشريه تخصصي و استاني پروانه هفته‌نامه سراسري  "ايراندخت" و نشريه استاني "سينا" را لغو كرد و به توقيف روزنامه "اعتماد" راي  داد .

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان  ايران(ابسنا) در اطلاعيه هيات نظارت بر مطبوعات آمده است: اين هيات با استناد به  - از جمله - تبصره ماده 11 قانون مطبوعات و با عنايت به فقدان شرايط مندرج در بند شش  ماده 9 قانون مطبوعات يعني "پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي" به لغو پروانه  نشريه "ايرا‌ندخت" و نشريه "سينا" متعلق به استان همدان اقدام كرد .

بر اساس اين گزارش هيات نظارت بر مطبوعات همچنين  به استناد - از جمله - ‌ماده شش قانون مطبوعات "تخلف از حدود مطبوعات"، روزنامه  "اعتماد" به دليل تكرار و اصرار بر تخلفات قانوني توقيف و پرونده آن را به قوه  قضاييه ارسال كرد .

بنا بر اعلام اين هيات همچنين در اين جلسه به خاطر  تحريف طنزآلوده عبارات ديني به مدير مسوول روزنامه "كيهان" تذكر داد همچنين به خاطر  عدم احترام لازم به شعاير ديني در مطالب منتشره به مدير مسوول روزنامه "عصر مردم " تذكر داد .

 منبع: ایسنا: 10 اسفند 1388[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.