سايت ديدگاه

پیام به مناسبت سال نو [دیداری]
رضا پهلوي


پیام به مناسبت سال نو  [دیداری]منبع: رضا پهلوی، 28 اسفند 1388[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.