سايت ديدگاه

متن دقيق بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل
فارس


ايران پس از اخذ توافق کتبي گروه وين براي امانت گذاري سوخت اعلام آمادگي مي کند

خبرگزاري فارس: متن دقيق بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل که امروز در حاشيه اجلاس گروه 15 به امضاي نمايندگان سه کشور رسيد، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، امضا كنندگان در اجلاس 17 مي 2010 در تهران، بر روي بيانيه ذيل به توافق رسيدند:
1 - ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و مواد مرتبط آن تاكيد مي‌كنيم و حقوق تمام اعضا، شامل جمهوري اسلامي ايران، در استفاده صلح‌آميز و بدون تبعيض در تحقيق، توسعه، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي (همچنين چرخه سوخت هسته‌اي شامل فعاليت‌هاي غني‌سازي) را يادآوري مي‌كنيم.
2 - ما اعتقاد راسخ خود را بيان مي‌داريم كه اكنون فرصتي بدست آمده است تا روندي رو به جلو در فضايي مثبت، سازنده و غير تقابلي شروع تا به دوره‌اي از تعامل و همكاري رهنمون شود.
3 - ما معتقديم كه تبادل سوخت هسته‌اي بستري براي شروع همكاري در عرصه‌هاي مختلف، خصوصا همكاري‌هاي صلح آميز هسته‌اي شامل ساخت نيروگاه هسته‌اي و راكتورهاي تحقيقاتي مي‌باشد.
4 - براساس اين نكات، تبادل سوخت هسته‌اي حركتي سازنده، رو به جلو نقطه شروعي براي همكاري ميان ملت‌ها است. چنين حركتي بايد به تعامل مثبت و همكاري در زمينه فعاليت‌هيا صلح آميز هسته‌اي هدايت شود و از هرگونه تقابلي اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه‌هيا تهديد آميزي كه به حقوق و تعهدات هسته‌اي ايران تحت
NPT لطمه مي‌زند اجتناب گردد و همكاري هسته‌اي جايگزين آنها شود.
5 - براساس موارد فوق، در راستاي تسهيل همكاري هسته‌اي ذكر شده در بالا، جمهوري اسلامي ايران بر امانت‌گذاري 1200 كيلوگرم اورانيوم كم غني شده (
LEU) در تركيه موافقت مي‌كند. اين موارد LEU در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت. ايران و آژانس امكان نظاره‌گيري بر نگهداري ايمن از اين مواد LEU را در تركيه دارند.
6 - ايران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از اين بيانيه اعلام مي‌كند. متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس) جزييات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه كتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين كه به طور مشخص خود را متعهد به تحويل 120 كيلوگرم سوخت لازم براي راكتور تحقيقاتي تهران نموده‌اند، به تفصيل بيان مي‌شود.
7 - از زمانيكه گروه وين تعهد خود را به شرايط و مفاد اين بيانيه اعلام نمايد، طرفين خود را به اجراي تعهدات موافقت‌نامه مندرج در بند 6 ملزم مي‌نمايند. جمهوري اسلامي ايران پس از توافق‌نامه بند 6، براي به امانت گذاشتن مواد با غناي كم (1200 كيلوگرم)، آمادگي خود را در طول يك ماه بيان خواهد نمود. گروه وين نيز مطابق همين توافق‌نامه در طول يك سال 120 كيلوگرم مواد مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران را به ايران تحويل مي‌دهد.
8 - در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد، تركيه حسب درخواست ايران،
LEU ايران را بدون هيچگونه شرطي و بسرعت به ايران برگشت مي دهد.
9 - تركيه و برزيل از آمادگي جمهوي اسلامي ايران براي تداوم گفت‌وگو‌ها با كشورهاي 1+ 5 كما‌في‌السابق در هر مكان از جمله در تركيه و برزيل حول نگراني‌هاي مشترك بر مبناي تعهدات دسته جمعي براساس مشتركات دو بسته پيشنهادي، استقبال مي‌كنند.
10 - تركيه و برزيل از رويكرد سازنده جمهوري اسلامي ايران در پيگيري ايفاي حقوق هسته‌اي كشورهاي عضو
NPT و پاي‌بندي‌اش به اين معاهده قدرداني نمودند، متقابلا ايران نيز از تلاش‌هي سازنده كشورهاي دوست تركيه و برزيل در ايجاد فضاي همكاري و حمايت از حقوق هسته‌اي ايران تشكر نمود.

 منبع: فارس: 27 اردیبهشت 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.