سايت ديدگاه

بیانیه خانواده های مجاهدین اشرف در سوئد درمورد قتل مجاهد خلق مهدی فتحی
همبستگی ملی


...ومن المومنین رجالا صدقو ماعاهدالله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلو تبدیلا....
بار دیگر مجاهدی صدیق ازرجال صادق وازکهکشان بی انتهای ماعاهدالله علیه به خاک افتاد،  فرزند، برادر و قهرمانی اشرفی که عزت وشرف ایرانزمین را نمایندگی میکنند. مهدی فتحی، فاتح بزرگ جنگ ناعادلانه وتوطئه ارتجاع ومماشات علیه مقاومت ایران گردید، او همچون شمعی سوخت و آب شد و با سوختن خود نور وزیبایی ،گرما وانرژی،امید ومقاومت تا آخرین نفس را خلق نمود ، پس بگذارید درهمینجا با گردنٍ فراز وسینه ستبر وقامت افراشته همچون مهدی وسایر اشرفیان درمقابل تمامی این توطئه ها رو در روی رژیم ومزدوران عراقیش با تمام قوا فریاد بزنیم بیا بیا.
پرپرشدن این رجل صدیق باردیگر دستان خون آلود کمیته تحت فرمان  مالکی که نقش سرکوبی اشرف  تا «غیرقابل تحمل کردن» آن که دراطاعت از«توافقات دوجانبه» ودیکته شده ازسوی خامنه ای میباشد  را به نمایش گذاشت .
مهدی فتحی همچون بسیاری دیگر از خویشاوندان ما که بیمار ومجروح ونیازمند به رسیدگیهای پزشکی هستند ،همواره دراشرف درمعرض خطراتی قراردارند که حاصل بی مسئولیتی تنها ابرقدرت جهان دربرابر تعهداتش به مقاومت ایران وجامعه بین المللی میباشد،دولت ووزارتخارجه آمریکا باید به تعهداتش عمل نماید ورای دادگاه وهمچنین بیانیه های نمایندگان منتخب مردم خودش درمورد مجاهدین واشرف را به اجرا دربیاورد ، این یک خواست برحق ومبتنی برقوانین بین المللی است ما خانواده های مجاهدین ساکن اشرف مصراً میخواهیم که آمریکا با تن دادن به حقوق مسلم مجاهدین اشرف مانع از این بی عدالتی آشکار گردد.
برادرمان مهدی زجرکش شد بله او با توجه به تمام معانی جامع حقوقی،وشرعی وعرفی به قتل رسید چهره تکیده او وروند زجرکشیدن او دریکسال گذشته به خوبی این را نشان میدهد وچنانکه خود او درواپسین ماههای زندگیش درمصاحبه با سیمای آزادی گفت اوهرلحظه بدلیل محاصره اشرف وجلوگیری ازارسال داروهای مسکن شکنجه میشد، ما خانواده های مجاهدین دراشرف  نقض حقوق انسانی مجاهدین اشرف را جنایت علیه بشریت وعامل این جنایت را مالکی ورهبرش خامنه ای میدانیم، اما همچون مهدی قهرمان درمقابل رژیم ازنفس افتاده و ولی فقیه تکه پاره شده اش اعلام میکنیم، که تا روز سرنگونی شما جرثومه های تباهی دمی ازپای نخواهیم نشست وبا تمام توان فریاد میزنیم مرگ  بر اصل ولایت فقیه.
خانواده های مجاهدین اشرف ـ سوئد
۲۰ آذر ۸۹            ۱۱ دسامبر۲۰۱۰    منبع: همبستگی ملی: ۲۱ آذر ۱۳۸۹[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.