سايت ديدگاه

کومه له زحمتکشان کردستان: اشرف
اطلاعیه


اطلاعیه دبیرخانه کومه له: یورش ارتش عراق به کمپ اشرف را محکوم می کنیم

یورش ارتش عراق به کمپ اشرف و
کشتار و حشیانه مجاهدین خلق را قویا محکوم می کنیم

سحرگاه امروز جمعه
۱۹ فروردین ماه نیروهای ارتش عراق با تانک و زرهپوش و نیروهای ارتشی مسلح به کمپ اشرف و مجاهدین خلق ایران یورش برده اند و با وحشیگری ساکنان این کمپ را در نبردی نابرابر قتل عام کرده اند. بنا به اخبار منتشره تا کنون دهها تن ار مجاهدین و ساکنان کمپ اشرف وحشیانه کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. این سومین یورش نیروهای عراقی به کمپ مجاهدین است که در میان بی تفاوتی جامعه بین المللی صورت می گیرد. این در حالی است که ساکنان این کمپ با توافق دولت عراق و جامعه بین المللی در کمپ اشرف ماندگار شده اند.
پرواضح است که یورش وحشیانه به کمپ اشرف توسط ارتش عراق و دولت مالکی با فشار و توطئه جمهوری اسلامی اسلامی صورت گرفته است که در تضاد کامل با تمام توافقات و میثاق های جهانی قرار دارد. جمهوری اسلامی که یکی از عاملین اساسی عدم استقرار دولت و حاکمیت مردم در عراق محسوب می شود، مداوما با بحران آفرینی بر آن است تا بحران دورنی و فشارهای وارده بر خود را به خارج از مرزهای خود منتقل کند. مسئولیت این حمله و کشتار تماما با دولت عراق است.
کومه له این یورش و این کشتار وحشیانه از کمپ اشرف و سازمان مجاهدین خلق ایران را قویا محکوم می کند و از دولت عراق می خواهد که به سرعت به فشارهای و یورش خود بر این کمپ خاتمه دهد و در عین حال از سازمان ملل و همه ی جامعه جهانی می خواهد که مسئولیت انسانی و تعهدات خود را در این باره پیگیری کرده و جامه عمل بپوشانند.
کومه له ضمن گرامیداشت یاد جان باختگان امروز در کمپ اشرف و با آروزی بهبود زحمی های این یورش ددمنشانه خواهان ضمانت و تعهدات محکم تر دولت عراق برای ممانعت از تکرار چنین جنایاتی است.

دبیرخانه کومه له زحمتکشان کردستان
۱۹ فروردین ۱٣۹۰ برابر با ٨ آوریل ۲۰۱۱

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.