سايت ديدگاه

حزب کمونيست کارگری ايران: اشرف
اطلاعیه


حمله دولت عراق به اعضای سازمان مجاهدین شدیدا محکوم است

بنابر گزارشاتی که امروز منتشر شده است در حمله نیروهای نظامی دولت عراق به اردوگاه اشرف تعدادی از ساکنین این اردوگاه - که منابع مختلف رقم آنرا از سه تا سی نفر ذکر کرده اند- کشته و ده ها نفر مجروح شده اند.

حزب کمونیست کارگری این عمل جنایتکارانه دولت عراق را قویا محکوم میکند و از همه احزاب و سازمانهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و از کلیه نهادهای بین المللی مربوط به حقوق مهاجرین و امور پناهندگی میخواهد که دولت عراق را به خاطر این عمل وحشیانه محکوم کنند و تحت فشار قرار بدهند.

این اولین بار نیست ساکنین کمپ اشرف مورد حمله نیروهای دولتی قرار میگیرند. باید به این وضعیت یکبار برای همیشه خاتمه داد. ما بارها اعلام کرده ایم که تنها راه نجات افراد مستقر در این کمپ انتقال آنها به یک کشور امن ثالث است. حادثه اخیر یکبار دیگر بر ضرورت فوری این امر تاکید میکند.

 

حزب کمونيست کارگری ايران

٨ آوریل ٢٠١١، ١٩ فروردین ١٣٩٠

 

http://rowzane.com/fa/annonce-archiev/107-hezb/6456-1390-01-19-22-13-41.html

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.