سايت ديدگاه

خانواده‌های مجاهدین ساکن اشرف در سوئد
اطلاعیه


سایت دیدگاه: ظاهرا متنی که به من ایمیل شده دقیق و کامل نبوده و دیدگاه متهم به سانسور شده است. متن کامل در زیر این متن ناقص می آید.
--------------------------
متن ناقص
اطلاعیه خانواده‌های مجاهدین ساکن اشرف در سوئد در مورد جنایت خامنه‌ای و مالکی در اشرف

هموطنان عزیز،
یکبار دیگر نوری مالکی جنایتکار این آلت دست حقیر ولی‌فقیه ارتجاع در جهت استجابت از ”توافقات دوجانبه“ که از سوی خامنه‌ای دیکته شده، با تهاجم سنگین و مسلحانه به مجاهدین بی‌سلاح اشرف، جنایتی شنیع آفرید و به جان فرزندان بی‌دفاع ما افتاد.
از نظر مردم ایران و به تبع آن خانواده‌های مجاهدین اشرف، سکوت و بی‌عملی از جانب آمریکا به‌عنوان فرمانده نیروهای اشغالگر عراق که با فرد فرد فرزندان و اقوام ما در اشرف قرارداد حفاظت در برابر خلع‌سلاح امضا نموده، کاملاً ناموجه و غیرقابل توجیه می‌باشد و چیزی جز چراغ‌سبز به این کشتار سبعانه تعبیر نمی‌شود، مفهوم این سکوت به‌خصوص در شرایطی که سیاست کثیف مماشات و دخیل‌بستنهای خائنانی هم‌چون محسن کدیور و همپالکی‌هایش در حفظ و ابقای نام مجاهدین در لیست بی‌اعتبار تروریستی در شرف از هم پاشیدن است، از وضوح بیشتری برخوردار می‌گردد. ایالات متحده نباید بیش از این از تعهدات بین‌المللی خود سرباز زند.
مسئولیت هرگونه تعدی و تعرض به ساکنان اشرف که توسط نوری مالکی و در اجرای منویات خامنه‌ای انجام می‌شود، بیش و پیش از هر عنصر دون‌پایه‌ای که به‌عنوان مجری، این جنایات را انجام دهد، به عهده دولت ایالت متحده آمریکا می‌باشد، ما از دولت آمریکا می‌خواهیم که به تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی خود عمل نماید.
به خامنه‌ای هم می‌گوییم هر چه در چنته داری به میدان بیاور، هر شناعتی می‌توانی انجام بده اما بدان که دردی از دردهای بی‌درمان رژیمت در ایران درمان نخواهد شد و مردم ایران در خیابانها و میدانها و کوچه‌ها با فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه جواب ترا خواهند داد و رژیم جهل و جنون و جنایت تو را به زیر حواهند کشید.

خانواده‌های مجاهدین ساکن اشرف
سوئد - 20فروردین
۱۳۹۰ (9آوریل ۲۰۱۱)

---------------------- 
متن کامل

 اطلاعیه خانواده های مجاهدین ساکن اشرف در سوئد مورد جنایت خامنه ای و مالکی در اشرف  

....ولاتحسبن الذین قتلوفی سبیل الله امواتاً بل احیاءُ عند ربهم یُرزقون...

مپندارید آنانکه درراه خدا کشته می شوند مردگانند بلکه آنان زندگانند  و در نزد پروردگارشان رزق وروزی دارند.

بله «اینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتشها....، زندگانی دوشادوش مرگ، پیشاپیش مرگ، که تباهی ازدرگاه بلند خاطرشان شرمسارو سر افکنده می گذرد».

نوزدهم فروردین 1390  برابر با هشتم آوریل 2011 جمعه خونین، حماسه ای دیگر از سلسله حماسه های مجاهد خلق، خون جاری و مداوم در تاریخ معاصرایران.

درود بی کران به روان پاک شما شهیدان مجاهد که در ادامه قریب نیم قرن مبارزه بی امان و بی فترت در مقابل شاه وشیخ، از احمد رضایی تا مهدیه مددزاده، هرگز پشت به دشمن ننمودید، و میدانهای رزم و مجاهدت برای آزادی را خالی نگذاشتید.

به واقع این میزان از صداقت و پاکبازی و حل شدگی در آرمان آزادیخواهی را با چه کلامی می توان بیان کرد، درود خلق و خالق بر شما باد.

 هموطنان عزیز، یکبار دیگر نوری مالکی جنایتکار این آلت دست حقیر ولی فقیه ارتجاع در جهت استجابت از«توافقات دوجانبه» که از سوی خامنه ای دیکته شده، با تهاجم سنگین و مسلحانه به مجاهدین بی سلاح اشرف، جنایتی شنیع آفرید و به جان فرزندان بی دفاع ما افتاد.

از نظرمردم ایران و به تبع آن خانواده های مجاهدین اشرف سکوت و بی عملی از جانب آمریکا به عنوان فرمانده نیروهای اشغالگر عراق که با فرد فرد فرزندان و اقوام ما در اشرف قرارداد حفاظت در برابر خلع سلاح امضاء نموده کاملاً ناموجه وغیر قابل توجیه می باشد و چیزی جز چراغ سبز به این کشتارسبعانه تعبیر نمی شود، مفهوم این سکوت به خصوص در شرایطی که سیاست کثیف مماشات و دخیل بستنهای خائنانی همچون محسن کدیور و همپالکی هایش در حفظ و ابقای نام مجاهدین در لیست بی اعتبار تروریستی در شٌرٌف از هم پاشیدن است از وضوح بیشتری برخوردار می گردد. ایالات متحده نباید بیش از این از تعهدات بین المللی خود سرباز زند.

مسئولیت هرگونه تعدی و تعرض به ساکنان اشرف که توسط نوری مالکی  و در اجرای منویات خامنه ای انجام می شود بیش و پیش از هرعنصر دون پایه ای که به عنوان مجری، این جنایات را انجام دهد به عهده دولت ایالت متحده امریکا می باشد، ما از دولت آمریکا می خواهیم که به تعهدات و مسئولیتهای بین المللی خود عمل نماید.

به خامنه ای  هم می گوییم هرچه درچنته داری به میدان بیاور هرشناعتی می توانی انجام بده  اما بدان که دردی از دردهای بی درمان رژیمت در ایران درمان نخواهد شد ومردم ایران در خیابانها و میدانها و کوچه ها با فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه جواب ترا خواهند داد و رژیم جهل و جنون و جنایت ترا به زیرحواهند کشید

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.