سايت ديدگاه

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: اشرف
اطلاعیه


اعلامیه ی اتحادیه ی بین المللی در حمایت از کارگران ایران در محکومیت حمله به قرارگاه اشرف

 

کشتارساکنان اردوگاه اشرف را به شدت محکوم می کنیم

دولت دست نشانده عراق در یک معامعله جنایت کارانه با حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی ایران، بامداد روز جمعه ١٩فروردین برابر با ٨ آوریل ٢٠١١ با به کار گیری انواع سلاح های سبک و سنگین به اردوگاه اشرف حمله کرد. در نتیجه این تهاجم وحشیانه بیش از ٣
۰ نفر از ساکنان اشرف جان خود را از دست دادند وحدود ٣۰۰ نفر زخمی شدند. حال عمومی تعدادی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
بر اساس کنوانسیون
۱۹۵۱ ژنو، ساکنان اردوگاه اشرف تحت حمایت کمیساریای پناهندگی سازمان ملل قرار دارند و این سازمان مسئول حمایت از جان آنها است. ما براساس وظیفه انسانی خود، حمله به اردوگاه اشرف و کشتار ساکنان آن توسط دولت های عراق و ایران را به شدت محکوم می کنیم و خواهان مجازات آمرین ومجریان این جنایت علیه بشریت هستیم. ما از کمیساریای پناهندگی سازمان ملل می خواهیم که با عمل به وظیفه خود، حفاظت از جان ساکنان اردوگاه اشرف را به عهده بگیرد و در صورت تمایل ساکنان اردوگاه، امکان انتقال آنها را به کشورهای امن فراهم نماید ومانع ادامه کشتار در این اردوگاه شود.

یکشنبه
۱۰ آوریل ۲۰۱۱
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.