سايت ديدگاه

فروزنده: دولت در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها طبق قانون عمل كرده است
ایرنا


تهران - معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت براساس مسايل كارشناسي و علمي عمل كرده است، گفت: دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون عمل كرده است.

 

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، 'لطف الله فروزنده' افزود: صدر ماده 53 خيلي صريح دولت را مكلف به ادغام كرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه ها را تصويب كرده است تا در لايحه‌اي به مجلس ارائه كند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور افزود: قانون از صدر به ذيل شروع مي شود و نه از ذيل به صدر؛ تدوين شرح وظايف و اختيارات در ذيل ماده 53 آمده و دولت به آن نيز عمل كرده است.
فروزنده درباره تفسير اخير شوراي نگهبان گفت: بر اساس تفسير شوراي نگهبان كه در تاريخ دهم خرداد سال 76 به رئيس جمهور وقت اعلام شد تفسير شوراي نگهبان عطف به ماسبق نمي شود.
معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: شوراي نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش كه اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود اعلام كرده است، تفسير شورا به گذشته تسري نمي يابد.
وي افزود: تفسير اخير شوراي نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.
فروزنده اظهار داشت: هيات وزيران دو مصوبه در تاريخ هاي 4 و 18 ارديبهشت ماه دراين باره دارد و اگر اين مصوبات غير قانوني بود بايد لغو مي شد كه اين كار صورت نگرفته است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: دولت نبايد براي انجام تكليف مجازات شود ضمن آنكه مجلس مي تواند استفساريه دهد و يا ماده 53 را عوض كند يا تغيير دهد.
وي افزود: مساله ادغام يكي از بحث هاي مهم و از برنامه سوم مطرح بوده است و هميشه دولت و مجلس در آن نظر داشتند.
فروزنده با طرح اين سووال كه آيا صدر ماده 53 زايد بوده كه دولت را مكلف به ادغام كرده است يا نه؟ افزود: دولت بر اساس تكليف قانوني صدر ماده 53 هشت وزارتخانه را به 4 وزارتخانه ادغام كرده است.
سيام**2019** 1574منبع: ایرنا، 22 اردیبهشت 1390[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.