سايت ديدگاه

استراتژی، کانون آن، و آنچه هست - پیشگفتار
علی ناظر


بخش پیش روی، پیشگفتار سلسله نوشتار "استراتژی، کانون آن، و آنچه که هست" به برخی مفاهیم و واژه های پایه اشاره می کند، تا در فرصتهای بعدی برخی از این نکات شفاف تر باز شوند. طبیعتا، متن طولانی است، و در مواردی به  مطالبی تکراری اشاره می شود که برای برخی از اندیشه ورزان کسل آور است. بدین خاطر، پوزش می خواهم.

 برای مطالعه متن در فورمات پ.د.اف لطفا روی لینک کلیک کنید. (17 تیر 1393 - 8 ژوئیه 2014)منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.