سايت ديدگاه

پیرامون حمله نظامی جدید آمریکا به سوریه
چریکهای فدایی خلق


پیرامون حمله نظامی جدید آمریکا به سوریهمنبع: چریکهای فدایی خلق ایران، 19 فروردین 1396[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.