سايت ديدگاه

احضار کارگران به دادگاه
یاران دیدگاه


دادگاه انقلاب دزفول جمعی از فعالین کارگری ،اجتماعی،سیاسی خوزستان (اندیمشک وشوش) را  به دادگاه احضار کرد.
 
دادگاه انقلاب طی حکمی آقایان علی محمد جهانگیری (فعال سیاسی) شاهپور رشنو(فعال اجتماعی،سیاسی) ،عزت جعفری،(فعال اجتماعی)عبدالرضاشاکری(فعال اجتماعی و کارگری) وعلی نجاتی(فعال کارگری) وخانمها اشرف رحیم خانی ,(فعال اجتماعی)  وزینب کشوری (فعال اجتماعی) رابه اتهام تبلیغ علیه نظام  به دادگاه. احضار کرد.
 
 نام بردگان باید در تاریخ ۲۴۲۱۳۹۶ساعت ۹صبح دردادگاه انقلاب دزفول حاضر شوند.
 
لازم ب یادآوریست ک آ قایان علی محمد جهانگیری،عبدالرضا شاکری،وخانم اشرف رحیم خانی از زندانیان سیاسی دهه شصت می‌باشند.منبع: دیدگاه، 24 اردیبهشت 1396[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.