شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ -  ۷ ژوئیه ۲۰۲۰

سايت ديدگاه


السايتُ سايتان سايتُ على ما تكرهُ و سايت عما تحب

ما توى دهن اين سايتها مى زنيم


(امام خمينى)


اطلاعيه مطبوعاتى


 دفتر حاج شيخ پشم الدين اسلامى نورالله مضجعه و مدورالله بطنه در باره رضايت ايشان تعطيل سايت ضاله«ايران ليبرتى»! و عدم رضايت ايشان از تعطيل احتمالى سايت مغضوب المومنين موسوم به« ديدگاه»!.  


  و در حديث آمده است كه:


 السايتُ سايتان سايتُ على ما تكرهُ و سايت عما تحب


سايتها بر دو قسم اند سايتهائى كه از آنها كراهت داريم و سايتهائى كه آنها را دوست داريم...


   


دفترمبارك حضرت حاج شيخ پشم الدين اسلامى نورالله مضجعه وبارك الله مرقده بدينوسيله به عموم حزباللهيون و حزباللهيات اعم از مومنين و مومنات اعلام مى دارد كه:


 پس ازتعاون نيروهاى اسلام وكفر وسربازان غايب امام زمان در بلاد ژرمان و تائيدات قادر ذوالجلال و خداوند متعال و آن مقلب القلوب و الحوال، درمنكوب و مغلوب و مصلوب نمودن سايت مذموم المرام و منافق و محارب و مرتد ايران آزاد ملقب و مكنى و موسوم به «ليبرتى»، از تعطيل احتمالى سايت ارتداد الطريق موسوم و مشهور به «ديدگاه» البته به امر و اراده مسئول مهدور الدم آن على ناظر كمال  خشم و غضب و درد و تعب خود را ابراز  و اعلام مى نمايند.


حضرت حاج پشم الدين اعلام و ابلاغ مى فرمايند كه در شرايط كنونى كه بر اثر استحكام مبانى اختناق درجمهورى عزيز ما، قدمهاى موثرى دررفاقت و وفاق با بزرگان ساير بلاد برداشته مى شود نيازى به تعطيل ديدگاه نبوده و نيست و نخواهد بود و ما خود بدون هيچ فريب ، عنقريب به همت خواهران و برادران جديد الاسلام خود در تمام بلاد اين مهم را بر عهده خواهيم گرفت و به حول و قوه الهى درب تمام سايتهاى اينترنتى را واحدا بعد واحد( به معناى يكى پس از ديگرى) ممهورومقهور خواهيم كرد و فتوحات ديگرى براى اسلام و مسلمين عزيز به ارمغان خواهيم آورد. كه فرموده شده.


و ماخلقنا الوجودوبيضتا بيضا و من المومنون على السايتيون غيظتا غيظا( و ما الكى الكى وجود را خلق نكرديم و از سوى مومنين به سوى صاحبان سايت خشمى است آنهم چه خشمى..


  فى يوم الخميس فى التاريخ 19 رجب المرجب 1446 هجرى قمرى مطابق با سوم شهريور 1384 شمسى


دفترمطبوعاتى حاج شيخ پشم الدين اسلامى

منبع: سايت ديدگاه