شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ مه ۲۰۲۰

سايت ديدگاه


آيت الله را نمی کردی جدا
ماني رهنما

ديد شارون يک آخوندی را به راه
کو همی گفت چاکريم ما آخدا
تو کجايی تا شوم من چاکرت
چارقت دوزم، کنم شانه سرت
بمبکی سازم برات ، بمب اتم
ميکنم داغون کلبه ی شازده بگم
وقت صبح آيد کنم اسبی يراق
ميروم آنسوی دجله در عراق
وقت ظهر اما رسم بر رود نيل
ميکنم بر پا برايت خانه ای از عاج پيل
بعد از آن من ميخورم نان و حليم
ميروم تا پشت درب اورشليم
تا که گردد کور چشم هرحسود
ميکنم نابود جملگی قوم يهود
دمدمای مغرب و وقت عشاء
ميکنم آماده اما من غذا
چون که شب آيد شوم سوی اروپ
ميکنم تسخير اطراف دانوب
کم کمک بر پا کنم خط امام
مصلحت باشد چنين بهرنظام

چون که شارون اين سخنها را شنيد
سرخ شد ، برقی ز آنجاش بر جهيد
گفت ملعون نقشه ی ما را شما دزديده ايد
آبروی جمله دزدان را حسابی برده ايد
گشت غمناک آخوند بينوا
نوحه ای سر داد او تا نينوا

وحی آمد سوی شارون از جرج بوش
گفت هيکلت گنده س ، ولی مخ هچو موش
گر که خواهی حال کنی بی سر صدا
آيت الله را نمی کردی جدا
گر که خواهی عيشمان دائم بپا و رنگ رخ همچون هلو
احتياج باشد اين زمان ما را لو لو
لازم است باشد آخوندی ای هالو
تا که ترسانيم خلق را از يک لولو

الغرض شارون که اين صحبت شنيد
از پی ملا ، هچو خر با سر دويد
گفت مژده ای ملای مکتبی و ريشو
هر چه ميخواهد دل تنگت بگومنبع: سايت ديدگاه

در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.
طنز

ادامه فهرست ...

   


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.