شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ مه ۲۰۲۰

سايت ديدگاه


گویم چه خبر دارم عزیزم!
س. شمس

با سلام به مدیریت وب سایت وزین دیدگاه.
ابیات زیر وصفیه و حسب و حالیه یی است از
اوضاع جوانان وطن که در پاسخ به شعر هادی خرسندی
با نام از« قافله صد و یکم!» است که برایتان ارسال می گردد.
وب لاگ:www.maskiwearisone.persianblog.com
س.ش
13/زمستان/1384
****************

هادی خرسندی جانم ای عزیز
گویمت از وطن من نیز نیز
بشنو این از من نخست
تا بگویم شرح حالم را درست
من جوانم از وطن گویم سخن
من ندارم هیچ امید بر این وطن
آن یکی رهبر و فرزانه ما
می زند هر روز جار در گوش ما
کین ولایت گر نباشد بر فقیه
در همه عالم نماند یک بنی
هر که پیشانیش ز مهر و جا نماز
پینه ها دارد از راز و نیاز
او همان فرزند پیغمبر]ولایت[ بود
در همه کون و مکان مهتر بود
گر ندارم نشانی از نماز
پس نشاید سخن از من، جز به راز
من یکی فرزند این ربع قرنیم
زین انقلاب و انفجارش زخمیم
می نشنیم هر بامداد تا شامِگاه
زیر پرچم و سرودِ شامگاه
می زنم فریاد و بانگ ا.. اکبر
تا شود جانم فدای رهبر
بر سرِ سربازی و مشق ِ نظام
زجرها می کشم جانم ای بدان
بعد از آن تحصیل ِ علم و دانشگاه
درس و مشق و خاکِ تخته سیاه
نیست حقوقم بیشتر از دو ده هزار
نیست چاره ام جز شکر گزار
گر مرا چون تو ،هادی ای عزیز
فرصت و ازادی بودی در ونیز
می زدم حرفها را لخت و عور
تا شود عالم ز رنجم چون تنور
حال پرسی چه میخواهی که از ایران بیارم ؟
گویمت هیچ ندارم تا بیارم
یک خرده از رنج جوانان خواهی تا بیارم
یک خرده از رنج بابا ها و مادرها بیارم
گر نخواهی هیچ نیارم
همان خرده نفت و برف میارم.منبع: سايت ديدگاه

در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.
طنز

ادامه فهرست ...

   


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.