10/06/2023

ایسنا: آمادگی سازمان پیمان امنیت جمعی برای اعزام نیرو به مرز باکو – ایروان

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت، این سازمان آماده است تا در صورت تمایل ایروان، نیروهایش را به مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعزام کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه اوراسیا تایمز، استانیسلاو زاس، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت: یکی از گزینه‌های ما برای کمک به ارمنستان، ارسال نیروهای این سازمان به مرز آذربایجان و ارمنستان است. جزئیات این طرح از جمله وظایف و شرایط کارش طرح‌ریزی شده است.

زاس با بیان اینکه طرح مذکور دارای شش ماده است، گفت که هنوز هم ارمنستان می‌تواند آن را به صورت کامل یا گزینشی بپذیرد.

او گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی قصد اعزام فوری نیروهای صلحبان خود به محل مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان را ندارد، اما اگر این کار ضروری باشد، آمادگی انجام آن را دارد.

وی افزود: هدف اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی در شرایط کنونی حفظ امنیت سازمان‌های دولتی، بهبود و انسجام این سازمان است. اقدامات سیاسی و دیپلماتیک و همچنین پاسخ پیشدستانه به چالش‌های در حال ظهور نیز همچنان از اولویت‌های ما هستند.

در اوایل ماه سپتامبر، ارمنستان – که عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است – اعلام کرد که هدف حمله جمهوری آذربایجان قرار گرفته و از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد. باکو مدعی شد که اقداماتش در پاسخ به اقدامات «تحریک‌آمیز» ایروان صورت گرفته است.

انتهای پیام