10/06/2023

ایرنا: بمب هسته‌ای؛ می‌توانیم اما نمی‌سازیم

تهران- ایرنا- ” ما توان ساخت بمب هسته‌ای را داریم، اما نمی‌خواهیم بمب‌بسازیم.” این اظهارنظری است که اخیرا آن را از زبان برخی مسئولین می‌شنویم. راهبردی که در آن ساخت سلاح هسته‌ای را به لحاظ فقهی حرام می‌داند؛ اما معتقد است که برای افزایش بازدارندگی ایران، صرف داشتن توانمندی ساخت سلاح کافی است.

سخنان خرازی:  دریافت 67 MB

https://www.irna.ir/news/84976725