22/07/2024

شورای ملی مقاومت ایران: در بحبوحه قيام سراسري، هيچكس بيشتر از رژيم در جنايت ضدانساني در شيراز منفعت ندارد

• هر چند داعش مسئوليت جنايت در شيراز را بعهده گرفته اما موضوع مشكوك است و تا وقتي خلاف آن ثابت نشده بايد بنا را بر اين گذاشت كه مانند بسياري موارد ديگر كارگردان پشت صحنه رژيم آخوندها است.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، فاجعه شوكه كننده و ضدانساني كشتار زائران بيگناه در شاهچراغ را به مردم شيراز و عموم مردم ايران تسليت گفت.

هر چند داعش مسئوليت اين جنايت بزرگ را بعهده گرفته اما موضوع بسيار مشكوك است و تا وقتي خلاف آن ثابت نشده بايد بنا را بر اين گذاشت كه مانند بسياري موارد ديگر كارگردان پشت صحنه اين جنايت رژيم آخوندها است. كليپ ويدئويي ۳۰ ثانيه اي كه كانال تلگرامي نيروي تروريستي قدس با عجله از لحظات شروع حمله منتشر كرد بر شك و ابهام ها مي افزايد.

در حاليكه قيام سراسري مردم ايران، امروز يكي از قله هاي رفيع خود را با خيزش مردم و جوانان در دست كم ۶۲ شهر شامل همه كلانشهرها، ۶۱ دانشگاه و ۳۵ بازار پشت سرگذاشت و تهران سراسر آكنده از خشم و آتش بود، هيچكس بيشتر از رژيم آخوندها و سپاه و اطلاعات درماندة آن در اين فاجعه ضدانساني منفعت ندارد. پاسدار قاليباف رئيس مجلس ارتجاع فاجعه شيراز را «اتمام حجت» به «کسانی که با ایجاد نا آرامی، زمینه را برای توطئه‌های دشمن فراهم کردند» توصيف نمود و پاسدار وحيدي وزير كشور گفت «اغتشاشات به مسیر خطرناکی میرود. باید جریانات اغتشاش گر خودشان را کنار بکشند و مسئولین امنیتی هم با شدت و قدرت مراقبت خواهند کرد».

خانم رجوي مردم شيراز و تمام مردم ايران را به قيام و اعتراض هر چه بيشتر در برابر اين رژيم ضدبشري فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ آبان ۱۴۰۱ (۲۶ اكتبر۲۰۲۲)