25/05/2024

علی ناظر: (چند ویدیو) – خدا و دعا دیگر پاسخگو نیست. فقط خیزش و شورش اجتماعی. فقط آتش سلاح مبارزان خلق.
در برابر آسیب های اجتماعی و زیست محیطی جمهوری اسلامی، حتی «امام رضا» هم نمی تواند به داد مردم برسد.

از داخل یک منزل مسکونی در منطقه سیدی مشهدکه  به دلیل حجم سیلاب دچار آوار شده بود  متاسفانه اجساد یک مادر و چهار کودک به بیرون منتقل شد.