05/06/2023

کارزار حقوق بشر برای ایران – جنایت حکومت اسلامی علیه بشریت به کودکان ایران هم رسید!

#زن_زندگی_آزادی

ایرانیان بپا خاسته در سراسر جهان، نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشر،

سرکوب و توحش حکومت اسلامی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. سرکوبگران حکومت اسلامی حتی با لباس های شخصی که تحت فرمان خامنه ای و سران جنایتکار این رژیم هستند، از تمام مرزهای انسانیت گذشته اند و برای سرکوب جوانان بپا خاسته به ویژه زنان و دختران نوجوان ایران همه روزه صحنه هائی از بی شرمی و درنده خوئی خود را درخیابان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس نمایش میدهند.

در خیزش بزرگ و سراسری مردم ایران تا کنون صدها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شده اند که از سرنوشت برخی از آنان خبری در دست نیست. زندان اوین را به آتش کشیده و زندانیان را به گلوله بسته اند و مسئولان تبهکار بجز دروغ هیچ اطلاعی به مردم و خانواده ها نمی دهند.

همکاران عزیز، مدافعان حقوق بشر!

برای اعتراض به توحش و بربریت حکومت اسلامی و خاتمه دادن به رفتار های ضد بشری نیروهای سرکوبگر، وظیفه ما است که بی درنگ از همه امکانات و ابزارهای خود در خارج از کشور استفاده کنیم.

«کارزار حقوق بشر برای ایران» آماده همکاری با تمام نهادها و شخصیت هائی است که هدفشان همگامی و همکاری در راه ساماندهی و سازماندهی یک شبکه بزرگ و سراسری دادخواهی و مدافع حقوق بشر است.

درعین حال مبارزه متحد و سراسری برای نجات جان زندانیان سیاسی-عقیدتی و دستگیر شدگان جدید ضرورت امروز و فوری همه مدافعان حقوق بشر و دادخواهان است.

در این شرایط بسیار خطیر ما پیشنهاد می کنیم برای انجام اقدامات مشترک و مؤثرتر، در اسرع‌ وقت نشستی از تمام نهادها و شخصیت های حقوق بشری به منظور همفکری و هماهنگی در امر دادخواهی و دفاع از جان جوانان دستگیر و ناپدید شده‌ تشکیل شود.

بر اساس گفته یکی از مقام های قضائی حکومت اسلامی، به زودی چند صد نفر از جوانان دستگیر شده محاکمه خواهند شد، که اتهام برخی از آنان محاربه است. ما می دانیم در زبان و شرع حکومت اسلامی کودک کش و ضد بشر محاربه چه معنایی دارد. مجازات محاربه اعدام است. اتهامی که با توسل به آن، حکومت آخوندی جنایتکار طی ۴۳ سال حکومت خونریز خود سر هزاران زن و مرد و کودک این سرزمین را بر دار کرده است.

«کارزار حقوق بشر برای ایران» پس از رایزنی با سایر نهادها و شخصیت های حقوق بشری زمان برگزاری این نشست را اعلام خواهد کرد.

کارزار حقوق بشر برای ایران

با حمایت شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اکتبر ۲۰۲۲ برابر با آبان ۱۴۰۱