15/07/2024

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

اهداف گسترش جنگ و حملات نظامی در منطقه چیست؟ فلسطین، یمن، عراق، سوریه، پاکستان

انتخاب تصویر - دیدگاه کمونیست می پرسد؛ کمونیست: حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در اولین اظهارنظرهای رسمی در باره جنگ...