15/07/2024

خبرگزاری ایرنا

به سوی تغییر محتمل راهبرد هسته ای

در مصاحبه با الجزیره؛ خرازی: اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم تهران-ایرنا- رئیس شورای...