22/07/2024

مجامع اسلامی ایرانیان

بیانیه تحلیلی مجامع اسلامی ایرانیان در باره حمله تلافی جویانه ایران به اهدافی در اسرائیل و پی آمد های آن

در پی اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین و حقوق بین الملل رژیم اشغالگر اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق( بنا...

بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در محکومیت حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و قتل امدادگران بین المللی در غزه

  رژیم اشغالگرآپارتاید اسرائیل، نزدیک به شش ماه پس از حمله به نوار غزه نتوانسته است به هدفهای  آشکار تعیین...