22/04/2024

سایت رادیو فرانسه

اسرائیل کنسولگری ایران را در دمشق ویران کرد و شماری از مسئولان این کشور را کُشت

محمدرضا زاهدی فرماندۀ سپاه پاسداران که در بمباران کنسولگری ایران در دمشق کشته شد. © . به گزارش رسانه های عرب زبان در...