20/07/2024

دیداری-شنیداری خبری

لیندسی گراهام – پایان خیزش غزه با بمب اتم

علی ناظر: (ویدیو تبلیغاتی ج.ا. برای تولید سلاح هسته ای) - لیندسی گراهام که نامش دائما در سایت مجاهدین دیده...