شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در کردستان

رحمان حسین زاده

خط مشی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در کردستان

(مراحل و محورهاى کار ما)

مقدمه :

اوضاع ايران به شدت متحول است .مبارزه علیه فقر و گرانی و برای تامین معیشت و سلامت مبرمیت عاجل پیدا کرده است. جدال برسر قدرت سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی در صحنه سياست ايران و از جمله در کردستان معناى بسيار زمينى و گسترده به خود گرفته است. پایان حاکمیت رژيم اسلامی و خارج شدن زودتر کنترل اوضاع از دست این حکومت، مشخصا در کردستان یک احتمال قوی است. سابقه و موقعیت و توانايى نیروی کمونیسم و چپ و آزادیخواه در کردستان يک پايه مهم قدرت کمونیستها و حزب کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست است و ميتواند نقش تعيين کننده اى در پيشروى کمونیسم و حزب ما در جدال سیاسی و طبقاتی برای تعیین تکلیف قدرت سیاسی در کردستان و به تبع آن در سطح  سراسر ایران ایفا کند.  

حزب حکمتیست و تشکيلات کردستان آن همان خط مشی و هدف سیاسی را تعقيب ميکند که حزب در سراسر ايران براى تحقق آن ميکوشد. حزب در عين حال با چشمان باز اوضاع متفاوت در کردستان را تعقيب ميکند. در راستاى جوابگويى به وظایفمان در کردستان نقشه مرحله‌ بندى شده زير را، با تعيين محورها و اولويتهاى هر دوره ارائه میکند.  

مراحل کار ما

١- مرحله کنونى: تبديل شدن به حزب قدرتمند و جابجا کننده نيرو در جامعه: جنبش کارگری و کمونیستی و حزب ما در جامعه کردستان دارای موقعیت اجتماعی و سیاسی جدی و انکار ناپذير است. اما اين موقعيت و پتانسيل هنوز به تمامى به توانايى عملی و متشکل و سازمانیافته، تبديل نشده است. کل انرژى کمونيسم کارگرى و عرصه‌هاى مبارزاتى حزب را در کردستان بايد در نقشه‌اى فورى و هماهنگ به کار گرفت. در اين راستا:

- محورهاى کار مادر این دوره:

-  نمايندگى کردن پلاتفرم "نه" مردم به کلیت جمهوری اسلامی در اعتراضات جارى. بر اين اساس بسيج‌گرى اجتماعى و توده‌اى حول "سرنگونى جمهورى اسلامى و آزادى و برابرى و رفاه همگانی" و "علیه فقر و فلاکت و بیکاری"، "تامین معیشت و سلامت" و ديگر شعارهاى کنکرت و بسيج کننده سياسى و اقتصادى در جنبش اعتراضى کارگرى و توده‌اى در دستور عاجل کار ما است.

 - تامين رهبرى جنبش اعتراضى و انقلابى از طريق: الف- ناظر شدن پلاتفرم و شعارهاى متحد کننده و رادیکال بر اين مبارزات، تلاش برای عروج دادن حزب به عنوان بخش لايتجزاى مبارزات کارگری و توده‌اى جارى (جنبش کارگری، جنبش اعتراض عمومى، جنبش زنان، جوانان، معلمان). ب-  تامين رهبرى سراسرى و محلى اين مبارزات. به اين معنا ١- عروج رهبران و شخصيتهاى با اتوريته حزب در کردستان به عنوان رهبران درگير در مبارزات اجتماعى. ٢- ابراز وجود موثر و اجتماعى فعالين جنبش کارگرى، جنبش زنان، جوانان و معلمان و ديگر جنبشهاى اعتراضى، تلاش برای تامين رهبرى در همه سطوح محله اى، شهرى، جنبشى و عرصه اى براى مبارزات مردم و کمک به عروج و تامين هژمونى رهبران در محل در سطوح مختلف و تبديل آنها به رهبران سراسری  جنبش اعتراضى.

- ساختن حزب در داخل: جلب و جذب رهبران و فعالین کمونیست جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی رادیکال و محافل آنها به صفوف حزب. بر بطن گسترش شبکه‌ محافل کمونيستى، ایجاد حوزه های حزبی دخيل در مبارزات و تحولات جارى موجود در کارخانه و محيط کار و محلات، دانشگاه و مدرسه، در ميان جوانان و زنان، و عرصه‌هاى مختلف بسيار اساسى است. کليد مسئله قرار گرفتن کادرهاى کمونيسم کارگرى در راس شبکه محافل کمونیستی و حوزه های حزبی است. ارتباط محکم ما با اين کادرها و هم خط و هم تصوير بودن آنها با سياستهاى حزب، اين اقدامات ميتواند منشاء سر و سامان گرفتن حزب پرنفوذ و جابجا کننده نيرو در هر محيطى باشد که اين کادرها و اين شبکه‌هاى کمونيستى حضور دارند. ابعاد ديگر سازمانيابى حزبى و ایجاد کمیته و ارگانها و نهادهاى مناسب ديگر را بنا به تغيير اوضاع و در انطباق با شرايط بايد در دستور گذاشت.

-  سازماندهى توده‌اى، دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و شورایی: نشانه های مساعد تغییر تناسب قوا به نفع گسترش سازمانیابی توده ای و کارگری قابل مشاهده است. دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و شورایی محور اصلى کار ما در ايندوره است. تدوین و تبلیغ  طرح حاکمیت شورایی و اعلام علنی آن.

ما مبتکر جنبش مجمع عمومى و شورايى هستیم. در عین حال از ايجاد کانونها و نهادها و اتحاديه در رشته‌ها و بخشهاى ديگر بنا به ضرورت و توسط کارگران، استقبال ميکنيم و مبتکر آن خواهيم شد.

-  کنترل محلات: خارج کردن نقشه مند محلات مختلف در شهرها از دايره اعمال قوانين و کنترل جمهورى اسلامى از طريق سازمان دادن مبارزه عليه جمهورى اسلامى توسط مردم متشکل و متحد حول شبکه هم بسته رهبران و فعالین پرنفوذ کمونيست، ایجاد شورای محله و تغيير تناسب قوا در شهرها مطابق يک برنامه زمان بندى شده و هماهنگ با ساير فعاليت هاى حزب.

-  گارد آزادی: احیا و گسترش ظرفيت و پتانسيل گارد آزادی. تشویق و ترغیب جوانان به ایجاد واحدهای گارد آزادی. بکار گرفتن امکانات جامعه براى تامين تجهيزات و امکانات آن.

-  به حاشيه راندن افق و سياست و موقعیت جنبش و احزاب ناسيوناليستى در کردستان. خنثى کردن نقشه‌ها و طرحها و بند و بستهاى سياسى ضد مردمى احزاب ناسيوناليست. نقد مستمر و همه جانبه سیاستهای ناسیونالیستی و جریانات راست و ناسیونالیست و قوم پرست در کردستان. تعيين فوکوسهاى سياسى معين به منظور منزوى کردن احزاب ناسيوناليست. افشا و رسوا کردن طرح سياه فدراليسم و دارندگان آن. خنثی کردن تفرقه افکنی ناسیونالیستی و تلاش براى انتگره کردن مبارزات مردم در کردستان با مبارزات سراسرى مردم ايران براى تامين آزادى، برابرى، رفاه همگانی. 

- در افتادن هدفمند با جریانات سیاه سلفی گری، سنی گری و ارتجاع مذهبی

-کسب آمادگی برای اوضاع اضطراری: با شل شدن و شکستن بیشتر اقتدار جمهوری اسلامی در سطح سراسری، به دلیل شرایط متفاوت سیاسی و مبارزاتی در جامعه کردستان، احتمال تعرض زودتر مردم برای برچیدن حاکمیت رژیم در کردستان وجود دارد. کمونیستها و حزب حکمتیست به عنوان نیروی فعاله و نه منتظر، با طرح و نقشه از هم اکنون فکر شده باید برای آن شرایط خود را آماده کنند. کسب آمادگى لازم براى اوضاع اضطرارى و داشتن طرح برچيدن جمهورى اسلامى از اولویتهای مهم حزب حکمتیست و تشکیلات کردستان آن است.

٢- مرحله بعدی؛ جابجايى عملى قدرت سیاسی: فلج شدن بیشتر جمهورى اسلامى در بعد سراسرى ايران، موقعيت جديدى را در کردستان به وجود مياورد. در شرايطى که توانايى عملى جمهورى اسلامى در کنترل اوضاع بيشتر کاهش يابد، به نحوى که کارش به حکومت نظامى و آماده‌باشها و اوضاع اضطرارى برسد، دوره اتفاقات مهم با دخالت فعال خود ما در کردستان فرا ميرسد. از جمله:  

- جنبش اعتراضى و مردم براى برچيدن جمهورى اسلامى و کنترل اوضاع خيز برميدارند. - دخالت احزاب سياسى و مسلح براى سهم‌برى از قدرت و تعيين تکليف قدرت وارد دوره جديدى ميشود. - توطئه‌ها و بند و بستهاى جمهورى اسلامى و ارتجاع محلى و احزاب ناسيوناليست عليه اراده مردم شروع ميشود.

لذا در ايندوره با درهم آمیختن و هماهنگ کردن عرصه های اصلی مبارزه انقلابی (اقتصادی و سیاسی و نظامی) و اتکا به قدرت عملى و سازمانی و اجتماعى و نظامى حزب (گارد آزادی) و به ميدان کشيدن مردم، براى تعیین تکلیف قدرت سیاسی و خنثى کردن توطئه‌هاى ارتجاعى بايد دست بکار شد. در اين رابطه محورهاى اصلى کار ما چنين است: الف - حزب کمونيست کارگرى - حکمتیست به شیوه علنى، اجتماعى و نظامى و سازمانى در شهرهاى کردستان ابراز وجود ميکند. رهبران و شخصيتهاى با اتوريته در داخل مستقر ميشوند. ب- با به ميدان کشيدن جنبش اعتراضى کارگران، زنان و جوانان و مردم، جمهورى اسلامى را در تنگنا قرار میدهیم. ج- ابتکار اجتماعى کنترل محلات و شهرها را باید در دستور گذاشت. سازمانهای توده‌اى مرتبط با حزب (سازمان آزادی زن، سازمان جوانان و ... ) را در هر جا که ممکن است، مستقر کرد. د- ايجاد کميته‌هاى حزبى و کمونیستی در کارخانه و مراکز کار و محلات و در سطوح مختلف را در دستور میگذاریم.

ه- ایجاد و سازماندهی مجامع عمومى و شوراها و ديگر سازمانهاى توده‌اى راديکال را وسیعا باید گسترش داد.

و- خنثى کردن توطئه‌ها و بند و بستهاى احزاب سیاسی ناسیونالیست کرد و جمهورى اسلامى. داشتن سياست و تاکتيکهاى روشن در تناسب قواهاى مختلف در مقابل احزاب سياسى مختلف. يک بخش مهم کار در اين دوره تلاش براى متعهد کردن سیاسی و عملی احزاب به مفاد بیانیه ای که مانع وقوع سناریوی سیاه در کردستان شود.

٣-  مرحله نهايى: پايان حاکميت جمهورى اسلامى و استقرار حاکميت شورایی مردم در کردستان

- در اين مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی و به دست گرفتن ابتکار عمل برچيدن همه دم و دستگاه و پیکره رژیم يک سياست محورى است. براين اساس در هم آميختن قدرت جنبش اعتراضى کارگران و مردم و  توانایی سياسى و نظامى کمونیسم و حزب براى يکسره کردن کار جمهورى اسلامى، و پايان دادن به حاکميت آن، محور کار ما است.

- برقراری حاکمیت شورایی مردم، به مثابه ارگان اعمال اراده و قدرت مستقیم مردم بر سرنوشت خویش. تدوین و اعلام برنامه حاکمیت شورایی از هم اکنون در دستور کار ما است.

- اعلام و تعهد به اجرای لایحه حقوق پایه ای مردم زحمتکش در کردستان. تدوین و تکمیل  آن بر اساس بخش دوم برنامه دنیای بهتر. اعلام لایحه های ضروری دیگر از جمله: "لایحه حقوق زنان"، "قانون کار" و ...

- ارائه پلاتفرم راه حل کارساز حل مساله کرد، متکی به سیاست مندرج در برنامه دنیای بهتر و قطعنامه مصوب حزب حکمتیست  دراین  رابطه. 

-  سازماندهی نیروی مسلح شوراهای مردم، متکی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، این نیرو جایگزین نیروهای سرکوبگر و مافوق مردم میشود. به علاوه دخالت نیروی مسلح احزاب در تعیین سرنوشت مردم و تحمیل حاکمیت از بالا به جامعه، قویا مردود است.

- تلاش برای شکل دادن به همکاری موردی و مشخص نیروهای چپ و کمونیست در کردستان حول مفاد پلاتفرم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، برنامه حاکمیت شورایی مردم، لایحه حقوق پایه ای مردم کردستان، پلاتفرم راه حل مساله کرد.

(مصوب دفتر سیاسی و کمیته کردستان حزب حکمتیست - اکتبر ۲۰۲۰)

***

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
رحمان حسین زاده:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

 از این پس این ستون، چند روز در ماه به نشر دیدگاه «احزاب و سازمانها» اختصاص داده می شود. در این روز ها سعی خواهد شد که نقطه نظرات «رسمی» و مشخص یک سازمان/نهاد و یا تشکل سیاسی/حقوق بشری، در دیدگاه هم منتشر شود. شایان توجه اینکه منظور پخش اطلاعیه و یا گزارش کنگره ها نیست. ناگفته روشن است که «هدف» آگاهی رسانی، انتشار باور دگر اندیشان، و دیدگاه «رسمی» نهادهای سیاسی و فعال است. تاکنون چندی از نهادها به دعوتنامه دیدگاه پاسخ مثبت داده اند، و در انتظار پاسخ دیگر نهادها، احزاب و سازمانها خواهیم بود.
دیدگاه 3 مهر 1389با درود به ملت شریف ایران

باید یکی شویم


باید یکی شویم
دیدگاه احزاب

ادامه فهرست خبرها...

   [www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.