فردريک انگلس <br>مزد روزانه عادلانه <br>براي کار روزانه عادلانه

مزد روزانه عادلانه براي کار روزانه عادلانه؟ خوب، اما، مزد روزانه عادلانه و کار روزانه عادلانه چيست؟ و اينها چگونه بوسيله قوانيني که جامعه مدرن تحت آنها موجوديت يافته و تکامل مي يابد تعيين مي شوند؟ براي آنکه به توانيم پاسخي براي اين سؤالات پيدا کني»، بايستي نه به علم اخلاق و يا عدالت استنادورزيم و نه به احساسات ظريف انسان دوستانه و دادگري و يا حتي شفقت و ترحم متوسل گرديم. آنچه از نظر اخلاقي عادلانه است، آري حتي آنچه بر حسب قانون عادلانه است، مي تواند با آنچه از نظر اجتماعي عادلانه است، بي اندازه تفاوت داشته باشد. در باره عدالت يا بيعدالتي اجتماعي مي توان فقط به کمک يک علم قضاوت کرد، بوسيله علمي که به واقعيات مادي توليد و مبادله مي پردازد، يعني علم اقتصاد سياسي.
فردريک انگلس – 1881

http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-mozde-adelaneh.pdf


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید