زرتشت<br>گفتار نيک<br>پندار نيک<br>کردار نيک<br>براي خواندن نقل قول<br>روي عکس فشار دهيد

اين دو پديده ي همزادي كه در آغاز آفرينش به صورت دو نيروي متضاد در انديشه و گفتار و كردار ظهور نمودند يك نيكي است و ديگري بدي . انسان دانا از ميان اين دو ، نيكي را بر گزيند ولي شخص نادان چنين نخواهد كرد ."      (گاتها 30 بند 3)
http://zartosht.5u.com/


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید