عثمان<br> تلاش برای از بین بردن اختلاف و<br> یکی کردن قرآن ها <br> وظیفه اصلی ما است

سخنان عثمان بن عفوان با مردم  در باره ضرورت «کتابت قرآن»

***

ُحذیفه بن یَمان گزارش میدهد که در سرزمین های دور نیز، بر سر قرائت کتاب خدا،  کار به اختلاف کشیده شده و مردم روبروی هم می ایستند.  شما اهل مدينه كه نزديك من هستيد بر سر  همین مسئله يكديگر را تكذيب نموده، و هرکسی قرائت ديگرى را قبول ندارد، پس طبیعی است کسانی كه از ما دورند بيش از شما گرفتار تكذيب و اشتباه شوند...

بسیاری از حافظین قرآن در جنگ اُحُد ، بئر معونه و «واقعه یَمامَه» کشته شده اند و اینک کتاب خدا در اشکال گوناگون قرائت می گردد و باید به فکر چاره باشیم. 

بعد از مشورت با شما، از

  •  زيد ابن ثابت ،
  •  سعيد ابن عاص ،
  • عبدالله ابن ابی زبير ،
  • عبدالرحمن ابن حارث،
  •  ابی ابن کعب ،و ....

که بیشتر شما نیز آنها را می شناسید و به درستی و صداقت شان اطمینان دارید ــ  خواسته ام تا با دقّت و امانت تمام و نظارت جمیع شما، نمونه واحدی را (از قرآن) تهیه و مکتوب کنند تا در آینده نیز، در این زمینه اختلاف نباشد.

اینک اولین وظیفه همه ما،  تلاش برای حفظ وحدت و «توحيد مَصاحف» (یعنی:یکی کردن قرآن ها) است.

تلخیص از: ابن اثير،الكامل في التاريخ ــ صحیح بخاری، الاتقان،; تاريخ قرآن دكتر راميار،  التمهيد فى علوم القرآن 

 

 

 

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید