محمد حنیف نژاد <br>تنها ضامن پیروزی <br>حفظ دقیق اصول راجع به وحدت است <br> کلیک کنید <br>

این سطور در شرایطی نوشته می شود که ما را از هر طرف بحرانی سخت احاطه کرده است. یک طرف شدت ضربات کوبنده ای که یکی پس از دیگری به ما می خورَد و یک طرف دستگیری ها و شکنجه های وحشیانه دژخیمان و نابودی و اعدام بالاترین، پاک ترین، مُنزه ترین و شجاع ترین فرزندان خلق ما که انرژی فوران یافته فکر انقلابی آن ها پرچم سرخ و خونین انقلاب مسلحانه توده ای را در اهتزاز در آورده است.

در این شرایط سهمگین که از هر جهت نمونه نادری از تسلط بین المللی امپریالیسم و صهیونیسم بر نیروی کار استثمار شوندگان می باشد، تنها و تنها یک چیز می تواند ما را از کشاکش شکست وارهاند و به سرمنزل آرمان انسانی خود که رهائی خلق های اسیر است نزدیک سازد.

انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی آرمان های ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیم اند تقاضا می کنم که به خاطر حفظ نوامیس و ارزش غایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تحلیلات و جملات نغزی بوده اند که سطور حاضر در قیاس با آن ها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم آورده که با برخورداری از آن ها و درک روح مفاهیم در پس قالب ها و کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمان های انقلابی گام برداشت و آن ها را با پروسه خلّاق و دائمی تئوری و عمل روز به روز غنی تر و غنی تر ساخت.

به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجّلی می گردد:

·         وحدت تشکیلاتی

·         وحدت استراتژیک

·         وحدت ایدئولوژیک

به این ترتیب تنها ضامن پیروزی، حفظ دقیق اصول راجع به وحدت است که تنها و تنها از طریق اصل : ۱) انتقاد و انتقاد از خود، و ۲) اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود.

محمد حنیف نژاد

***

این پیام را محمد حنیف نژاد در اواخر حیاتش از زندان به بیرون فرستاده است.

 کتاب «آنها که رفتند»،  نشریات پیام خلق و مجاهد، ... 

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید