نقل قولی از دکتر تقی ارانی<br>کلیک کنید<br>

واقعاً شرم آور است! تمام پرونده های متهمین پُر است از سئوالاتی که : « آیا شما فلان کتاب را خوانده یا ترجمه کرده یا امانت داده یا فلان بحث علمی را کرده اید یا نه؟»...

چرا این همه از ستمدیده و رنجبر می ترسید ؟ چقدر زننده است که مأمورین شهربانی تا چشم شان به ورقه ای که کلمه رنجبر دارد، می افتد با سر و کلّه هجوم می آورند! جن از بسم الله به اندازه شهربانی از رنجبر نمی ترسد.

مگر رنجبر تمام جزئیات حیات شما را تأمین نمی کند؟ مگر اکثریت ملت ایران به نسبت ُنه دَهم، رنجبر نیست؟ مگر مخالفت با رنجبر مخالفت با همان مشروطه و دموکراسی نیست؟...

این نوع تعقیب و محاکمه واضح می کند که شما نه فقط با توده مخالفید ، بلکه نیز،  از آن سخت هراسانید...

 

محتویات محکمه امروز نافذتر از آن است که داخل این دیوارها محصور بماند ، بلکه آن ها را شکافته به دنیا خواهد رسید...

آیا ممکن است قوانینی که به دست اقلیت وضع شده شفاف و حاکی عدالت باشد؟ چه چیز ضمانت می کند که اقلیتِ واضع قانون علیرغم طبع و مشی و منافع خود به فکر توده باشد؟...

 

انحطاط قضائی به جائی رسیده که یکی از بی اهمیت ترین مأمورین اداره سیاسی...گفت:

«محکمه سگ که باشد که بدون اجازه شهربانی کسی را تبرئه یا محکوم کند... (در مورد تو، از بالا)  فرموده اند آنقدر شکنجه بدهید که هرچه می خواهید اقرار کند. شکنجه به قصد کشت باشد، اگر هم مُرد ، به دَرَک »...

 

از جمله شکنجه های بدنی که به منظور گرفتن اقرارهای لازم بکار برده و باز هم موفق نشده اند توحش ننگین و فراموش نشدنی زیر است که جنبه تاریخی دارد و از ادّله‌ِ  تاریخی این اوضاع ننگین به یادگار خواهد ماند، زیرا شهربانی و قوّه مجریه را تا درجه فراشان و داروغه ها و میر غضب های قرون وسطی تنزل داده است.:

مرا با تصمیم عامدانه برای کشتن بکلی عریان کرده (لخت مادرزاد) در اتاق ۲۸ دالان سوم زندان موقت ، در یک سلول محرد ِ مرطوب که فرش پُر حشرات آن را هم جمع کرده بودند به مدت چهار ماه انداختند.

چون معلوم شد که من کفش های خود را زیر سر می گذارم و ممکن است بتوانم با وجود سختی و رطوبت زمین قدری بخوابم ، آن ها را هم گرفتند.

رطوبت این اتاق به حدی است که تا کمر دیوار آن قارچ می روید...

***

از دفاعیه دکتر تقی ارانی

پیش از انقلاب از جمله توسط «فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلن غربی» ــ  تکثیر شده است.

 

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید