نقل قولی از پیشوای دلیر کرد<br> قاضی محمد<br>کلیک کنید<br>

برای زندگی بی ارزش این دنیا خودمان را به دشمن نفروشیم، دشمن پس از رسیدن به مقصد ما را هم از بین خواهد برد...

با ملتم عهد بسته ام در میان آنان زندگی کنم و به خاطر آنان بمیرم . حاضر نیستم عهد و پیمانی را که  بسته ام،  بشکنم ...

اگر در راه آزادی ملتم کشته شوم ... به چنین مرگی مردانه افتخار می کنم ...

من خیلی وقت است خودم را آماده کرده ام ...

سخنان قاضی محمد پیش از اعدام

از گزارش خبرنگار مجله ارتش «سروان کیومرث صالح» خواهر زاده سپهبد جم شوهر شمس خواهر شاه، و نیز،  اسناد ساواک

 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید