نقل قولی از<br>عبدالرحمن قاسملو<br>کلیک کنید<br>

اگروضعی پیش بیاید كه بین ایران و كردها فاصله‌ بیافتد و حتی این فاصله به صورت خندقی خود را نشان دهد، دستهایمان را دراز می‌كنیم و بهم گره می‌زنیم كه هرخندقی را پركنیم ... امّا ازموجودیت و ناموس خود دفاع می‌كنیم... ما به عنوان انسان بعنوان یك ملت زنده ، حق دفاع از ناموس خود و خواسته‌های خود را داریم ...ما تجزیه‌طلب نیستیم و از بیگانگان متنفریم ...

عبدالرحمن قاسملو

روزنامه كیهان6 اذرماه 1358  


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید