سخني از<br>محمد رضا پهلوي

" کورش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ايرانزمين. از جانب من، شاهنشاه ايران، و از جانب ملت من، خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داريم. در لحظه ای که ايران پيوند خود را با تاريخ تجديد می کند، حق شناسی خود را نثار تو، قهرمان ناميرای تاريخ، بنيانگذار کهن ترين امپراتوری تاريخ می کنيم. تو، ای فرزند شايسته ی بشريت، ای آزادی بخش بزرگ. کورش، در برابر آرامگاه ابدی تو، خطاب به تو می گويم. آسوده بخواب که ما بيداريم و پاسدار ابدی ميراث با شکوه تو هستيم..."
محمدرضا پهلوي -
۱۲ اکتبر ۱۹۷۱، تخت جمشيد [گفته شده که متن پيام، از قلم " شجاع الدين شفا" پژوهشگر، نويسنده، مورخ و رايزن فرهنگی پادشاه تراوش کرده بود.]
http://www.mihan.net/82/mihan-82-17.htm
__
سخنان محمد رضا پهلوی در جشنهای دو هزار و پانصد ساله
 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید