سخني از<br>رضا پهلوي

«براى احترام مقام روحانيت، موقعى كه براى توديع آقايان حجج اسلام و علماى اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پيشامد كنونى تبادل افكار نموديم و چنين مقتضى دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهورى را موقوف نمايند.»

نقل از: «صد سال - تيرخلاص به جمهورى رضا خانى» - يكشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵ - - ۲۸ مى ۲۰۰۶

http://www.sharghnewspaper.ir/850307/html/mashroteh.htm
«آيا با حضور من، مسبب واقعى كودتا را تجسس كردن مضحك نيست؟»، «با كمال افتخار و شرف به شما مى گويم كه مسبب حقيقى كودتا منم.... و ازاقدامات خود ابداً پشيمان نيستم»، «من از اقدامات خود در پيشگاه عموم ابداً شرمنده نيستم و با نهايت مباهات افتخار است كه خود را مسبب كودتا به شما معرفى مى كنم. وزير جنگ دويم برج حوت ۱۳۰۰. (مستوفى، ۳/۴۸۷)
نقل از :
نگاهى به كارنامه سياسى دكتر محمد مصدق -  تحقيق: جلال متينى
http://www.nimrooz.com/html/884/143100.htm
«حكم مي‌كنم: ماده اول: تمام اهالي شهر تهران بايد ساكت و مطيع احكام نظامي باشند. ماده دوم: حكومت نظامي در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر، غير از افراد نظامي و پليس مأمور انتظامات شهر، كسي نبايد در معابر، عبور نمايد. ماده سوم: كساني كه از طرف قواي نظامي و پليس مظنون به مخل آسايش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. ماده چهارم: تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و بر حسب حكم و اجازه كه بعد داده خواهد شد بايد منتشر شوند. ماده پنجم: اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به كلي موقوف [است]، در معابر هم اگر بيش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهريه متفرق خواهند شد. ماده ششم: درِ تمام مغازه‌هاي شراب فروشي و عرق فروشي، تئاتر و سينما، فتوگراف‌ها و كلوپ‌هاي قمار بايد بسته شود و هر مست ديده شود، به محكمه نظامي جلب خواهد شد. ماده هفتم: تا زمان تشكيل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتي غير از اداره ارزاق تعطيل خواهد بود. پستخانه، تلفونخانه و تلگرافخانه هم مطيع اين حكم خواهند بود. ماده هشتم: كساني كه در اطاعت از مواد فوق خودداري نمايند به محكمه نظامي جلب و به سخت‌ترين مجازات‌ها خواهند رسيد. ماده نهم: كاظم‌خان (سياح، افسر ژاندارمري، عضو كميته آهن و از نزديكان سيدضياء) به سمت كمانداني (فرماندهي) شهر انتخاب شد و معين مي‌شود و مأمور اجراي مواد فوق خواهد بود. (امضاء:) رئيس ديويزيون قزاقِ اعليحضرت اقدس شهرياري و فرمانده كل قوا، رضا» («روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب اسلامي» باقر عاقلي)
نقل از:
كودتاي سوم اسفند – وبلاگ اميد پارسنژاد - فصلي خواهم نبشت 16/2/2005
http://omidparsanejad.blogspot.com/2005_02_13_omidparsanejad_archive.html 
 


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید