سخني از<br>سعيد سلطانپور

شعر و صداي شاعر:
سعيد سلطانپور به زبان خودش

بهار 51 با خاطره رفيق شهيد پويان

زمستان 50

با کشورم چه رفته است؟
منبع: جنگ صدا - 
http://www.fadaian.org/jong/sorod/soroud.htm   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید