سخني از<br>محمد رضا پهلوي

پيرامون حزب رستاخيز

 
“ هر كسي بايد جزو اين حزب بشود و تكليف خود را روشن بكند. اگر نشد از ايران خارج شود. اگر نخواستند خارج شوند، جايشان در زندان است، و دولت اعلام نمود براي هر ايراني كه خواستار شركت در حزب نيست پاسپورت صادر و به خارج فرستاده خواهد شد.“
____
محمد رضا
شاه در كتاب خود (پاسخ به تاريخ) در اين مورد مي‏گويد:
“ ما معتقد هستيم همه مردم ايران بايد براي رسيده به هدفهاي ملي كه سعادت و آسايش فرد فرد ما را تامين خواهد كرد متحد باشند و در يك جهت حركت كنند، همه كوششها بايد در راه پيشرفت كشور باشد. نه خنثي كردن تلاشهاي يكديگر. در نظام چند حزبي امكان تفرقه و تشتت بسيار است. هر گروه كه در حزبي هستند با ديگران بر سر كسب قدرت و به دست گرفتن حكومت ستيز و دعوا دارند. هر گروه مي‏خواهد حرفهاي خودش را به كرسي بنشاند و در نتيجه اختلافات به وجود مي‏آيد. در حالي كه در حزب رستاخيز از جنگ گروهي خبري نيست“ (1)

 _____
جناب اميرعباس هويدا دبيركل حزب رستاخيز ملت ايران
پيرو بياناتي كه در جلسة مورخ يكم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي درباره تعيين تكليف آينده مملكت و همچنين وظايف احزاب ايراد كرديم اكنون كه حزب رستاخيز ملت ايران تشكيل گرديده نظر خود را دربارة وظايف اين حزب ابراز و ابلاغ مي‏نمائيم كه انتظار ما از حزب رستاخيز ملت ايران اين است كه مردم را ارشاد كند كه مسئوليتها و وظايف ملي خود را در قبال نظام شاهنشاهي ـ قانون اساسي ـ انقلاب شاه و ملت به بهترين وجهي به عهده بگيرند و انجام دهند.
كاخ نياوران به تاريخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار
1354
امضا: محمدرضا پهلوي

__________
برگرفته از: نيلوفر کسري - احزاب دولتي و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران(3)
http://www.iichs.org/archived/maghalat/12.htm


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید