هايده

براي شنيدن آزاده لطفا اينجا را کليک کنيد

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/01/050118_ag-mk-hayedeh.shtml

ترانه : رهي معيري
آهنگ: علي تجويدي
"يارب چو من افتاده ای کو؟ / افتاده آزاده ای کو؟/
تا رفته از جانم برون، سودای هستی/ آزاده ام، آزاده از غوغای هستی/
گلبانگ مستی آفرين/ هم چون رهی سر دادهام من/
مرغ شباهنگم ولی/ در دام غم افتاده ام من/
خندان لب و خونين مگير/ مانند جام بادهام/ آزاده ام من!..."


   برای خواندن نقل‌قول‌های دیگر، اینجا را کلیک کنید