15/07/2024

مقامات اسرائیلی با استناد به قانون جدید رسانه، تجهیزات آسوشیتدپرس را توقیف کردند

مقامات اسرائیلی با استناد به اینکه ارائه تصویر به شبکه خبری الجزیره در تضاد با قانون جدید رسانه در این کشور است، یک دوربین...

واشنگتن پست – بایدن شریک جنایت جنگی

پیش‌بینی واشنگتن پست از احتمال تصمیم خطرناک بایدن «دیوید ایگناتیوس» ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست پیش‌بینی کرد که انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور...