سايت ديدگاه

کارزار حمایت از جنبش کارگران ایران
زينت ميرهاشمي


با یورش مزدوران رژیم به خانه های فعالان سندیکای شرکت واحد و ضرب و شتم و دستگیری آنها همراه با آزار و اذیت خانواده های آنها، تعداد بیشماری از این فعالان همچنان در زندان به سر می برند. در برابر اعتراض گسترده جهانی و حرکتهای اعتراضی کارگران شرکت واحد که خواستار آزادی همکاران خود بودند، تعدادی از این کارگران آزاد شده ولی حق رفتن به سر کار خود را ندارند. احمدی نژآد که وعده بردن پول نفت به سفره های زحمکشان را می داد، با سیاستهای ماجراجویانه ، با استفاده از جریان کاریکاتورها، بیش از همیشه دست به سرکوب کارگران و زندانیان سیاسی زده است. کارگران شرکت واحد را به جرم تشکیل سندیکا به زندان انداخته اند و زندانیان گوهر دشت کرج را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. حجت زمانی ، زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و تعدادی دیگر به مدت چند روز است که ناپدید شده اند و خانواده های آنها از این زندانیان خبری ندارند. پرونده جنایتکارانه رژیم ایران نشان داده که در چنین مواقعی در سیاهچالها چه می گذرد و ناپدید شدن یک زندانی چه عواقبی در بر دارد. در پس جنجال کاریکاتورها و آتش زدن سفارتخانه ها و پرچمهایشان، مسأله اصلی یعنی سرکوب مردم همچنان در دستور کار رژیم استبدادی مذهبی حاکم است. به همین دلیل توجه همه نیروهای مترقی را به حمایت از مردم ایران و محکومیت رژیم باید جلب کرد و آن را تبدیل به حرکتی مادی کرد. گامی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه های جهانی در حمایت از کارگران در بند ایران برداشته است، گامی با ارزش است که باید فعالانه از آن حمایت شود. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه های جهانی در اعتراض به سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه رژیم ایران، روز چهارشنبه 15 فوریه را روز جهانی در حمایت از کارگران ایران اعلام کرده است. خواسته هایی که برای این اعتراض جهانی اعلام شده است چنین است: 1- به رسميت شناختن حق تشکل مستقل کارگران در ايران 2- آزاد کردن منصور اسانلو و کليه کارگران دستگير شده سنديکای شرکت واحد 3- پذيرش حق داشتن سنديکا از طرف مديريت شرکت واحد 4- به رسميت شناختن حق قرارداد دسته جمعی 5- پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کليه کارگران و اعضاء سنديکا این تشکلهای کارگری از همه اتحادیه ها در سطح جهان خواسته است که در هر کشوری که سفارت جمهوری اسلامی وجود دارد، در این روز تظاهرات اعتراضی در برابر آن بگذارند. در غیر نبودن سفارت در مقابل وزارت کشور خود اکسیون اعتراضی بگذارند.منبع: 25 بهمن 1384 - ايران نبرد[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.